Značka kotlů Guntamatic není na rakouském trhu vytápění žádným nováčkem.  Přesto, nebo spíše právě proto, přitáhne na nejznámějším rakouském topenářském veletrhu Energiesparmesse ve Welsu každoročně takový počet zájemců, že nejprodávanější typy kotlů jsou ze zkušenosti představovány na stánku firmy Guntamatic ve více kusech, aby se k nim zájemci dostali a aby technici měli možnost každému z nich vybraný typ předvést.
 

 

V Rakousku se aktuálně prodává kolem 10 000 nových automatických kotlů na biomasu ročně a celkově je tady v automatech biomasou vytápěno nejvíce domácností v celosvětovém srovnání. Zkušenosti a reference zákazníků jsou tady nesporně na nejvyšší úrovni.

Vývoj automatických kotlů na biomasu v Rakousku započal mnohem dříve než u nás a technologický náskok se daří udržet dodnes. Pochopitelně, jen několik značek má sílu vývojářů a technologů vedoucí k  inovacím v takovém rozsahu, aby si díky chráněným patentům po léta udržely zřetelný odstup od firem, jaksi - následujících. Počet ocenění za „inovativní přínos“ na významných světových veletrzích už řadu let řadí společnost Guntamatic k největším hráčům v oboru.

Firma Guntamatic dodala v roce 2012 téměř tři tisíce kotlů regionálním partnerům na domácím trhu a dalších více než pět tisíc kotlů exportovala prostřednictvím  svých vyškolených servisních partnerů do 17 zemí Evropy. Díky této filozofii výrobce je zabezpečeno, že špičkové parametry samotných kotlů jsou dosaženy u každé instalace, protože ji provede, nebo minimálně zkontroluje a kotelnu uvede do provozu dokonale vyškolený zástupce společnosti Guntamatic. I tak se dlouhodobě daří plnit firemní motto –   
 

„Neslibujeme nic, co nemůžeme splnit“.

 

Rekordmanem mezi typy je peletový kotel Guntamatic Biostar, určený především do rodinných domů, kterých bylo vloni vyrobeno cca 2500 ks a z toho exportováno 70%. Tento kotel se vyrábí nepřetržitě již 15 roků a  je velmi oblíbený i u zákazníku v České republice a na Slovensku.

 

Pohled na montážní linku kotlů Guntamatic Biostar Flex. Pohled na montážní linku kotlů Guntamatic Powerchip

 

A co tedy kotle Guntamatic “slibují“?

Všechny automatické kotle Guntamatic jsou konstruovány tak, aby:

- výkon kotle byl plynule regulován podávaným množstvím paliva tak, aby nedocházelo ke ztrátám na palivu z důvodu nadbytečného množství paliva v hořáku.

- účinnost spalování byla zabezpečena při vysokém i nejnižším výkonu přesným dávkováním vzduchu a to jak ve fázi zplynování, tak ve fázi spalování plynů, při dodržení nejpřísnějších emisních parametrů. Všechny automatické kotle Guntamatic mají vyřešeno automatické čistění trysek přívodu primárního vzduchu, aby regulace byla přesná a dokonalá.

- řídící jednotka kotle precizně spolupracovala se všemi ostatními součástmi kotle, zejména sondou lambda, teplotními čidly, ekvitermní jednotkou, bezpečnostními prvky aj. a díky dokonalému software mohla zajistit bezpečný a ekonomický provoz.

- proces spalování nebyl degradován předčasným ochlazováním spalovacího prostoru odběrem tepla do vody.

- přenos tepla na výměník nekolísal díky znečištění. Všechny automatické kotle Guntamatic mají vyřešeno automatické čistění teplosměnných ploch výměníku a to tak, že jsou tyto plochy čištěny stále, popř. nejpozději po 16 hodinách provozu kotle.

- úbytek stěn kotlového tělesa byl minimální díky spalovacím prostorám chráněným šamotem nebo žárobetonem až do výše dokonalého vyhoření plynů při nejvyšší teplotě na špičce plamene.

- akumulační hmota ve spalovacích komorách zabezpečovala dokonalý proces spalování bez výkyvů hodnot.

- start kotle a jeho natopení do provozní teploty byl extrémně krátký.

- odstavení kotle z provozu neznamenalo ztráty na palivu v dopravní trase.

- byl minimalizován počet poruch použitím masivních konstrukcí a výběrem dodávaných komponentů nejvyšší kvality.

- maximum dílců bylo vyrobeno ve vlastním výrobním závodě v Peuerbachu, který díky nejmodernějším technologiím a propracovanému kontrolnímu systému zabezpečuje nejvyšší kvalitu.

- uživatel nemusel automaticky obsluhovat kotel, který má být automatický.

- měly dlouho životnost. Více například v článku zde.

 


A proč bylo opět na stánku Guntamatic nabito?

- Pořizovací náklady jsou výhodné, protože kotle Guntamatic vydrží, díky popsané konstrukci, topit i několikrát déle než ostatní.

- Provoz je mimořádně automatizován, takže pro uživatele je nenáročný.

- Úspory na palivu jsou obvykle vyšší než 30% oproti běžným kotlům, ani 50% není neobvyklých u těch „nejběžnějších“.

- Poruchovost je minimální, díky velkorysému dimenzování konstrukce.

- Reference z rakouského Welsu 2013 je opět jednoznačná.

- Každoročně je ve Welsu firmou Guntamatic představena minimálně jedna naprostá novinka, která změní pohled na obor vytápění biomasou. Letos tou novinkou byl kotel Guntamatic PRO na splalování pelet ve velkých objektech, popř. sítích centrálního zásobování teplem. Tento kotel se vyrábí ve verzích od 175 kW do 1000 kW tepelného výkonu.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz