Hospodářská komora Horního Rakouska (WKOÖ) udělila pečeť INEO firmě GUNTAMATIC za příkladnou výuku v učňovském školství. Výrobce kotlů na spalování biomasy dlouhodobě přesvědčuje s učňovským konceptem, oddaností k učňům a kvalitou vzdělávání. 

Správné hodnoty 

"INEO  (Innovation, Nachhaltigkeit, Engagement und Orientierung) je zkratka pro INOVACE, UDRŽITELNOST, ODHODLÁNÍ a ZAMĚŘENÍ. Tímto INEO vyznačuje právě tyto hodnoty, které dělají učňovský podnik žádaným a lákavým při výběru u mladých lidí, jako rozhodovací kritéria ", říká prezident WKOÖ Rudolf Trauner. V současné době nabízí  GUNTAMATIC  v Peuerbachu (AT) dvaceti učňům šanci na řádné vzdělání. 

Jistota pro učně

Společnost GUNTAMATIC garantuje svým učňům jistou pracovní příležitost, možnost profesního a osobního rozvoje. "Ti, kteří se vzdělávají, musí vědět, za co. Vsadili jsme na fundovanou, mnohostrannou a rozsáhlou výuku v našem závodě, " říká jednatel firmy GUNTAMATIC  Günther Huemer. Našim cílem je převzít co nejvíce učňů do pracovního poměru.  Kolem 70% vedoucích pracovníků v centrále firmy GUNTAMATIC  začalo svou kariéru v našem podnikovém učilišti.

 
Zdroj: pelletshome 


Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz