Mnoho z vlastníků kotle Guntamatic, chce být i v jejich nepřítomnosti informováno o tom co se s jejich kotlem popř. celou kotelnou děje. V současnosti existují u kotlů Guntamatic dva způsoby jak být s kotlem v kontaktu, pokud se vzdálite z místa, kde je kotelna umístěna. První možností je zakoupení GSM komunikátoru ke kotli a komunikovat s kotlem prostřednictvím SMS zpráv. Druhou možností je zakoupení vizualizace, která např. prostřednictvím internetu přenáší veškeré informace na obrazovku počítače a vy vidíte co se s kotlem popř. s celou kotelnou děje.

V tomto článku se budu věnovat využití a možnostem GSM komunikátoru, protože tento způsob je v posledních 5 letech velmi populární. Každý druhý kotel Guntamatic, který se prodá v České republice je osazen tímto GSM komunikátorem a umožňuje vlastníkům kotle (kotlů) zvýšit komfort již tak komfortních kotlů a s tím spojeného bezstarostného vytápění.

Celé to funguje velmi jednoduše. Příkazy jsou odesílány jako SMS z mobilního telefonu do modulu GSM a následně předávány z modulu GSM do řídicí jednotky. Příkazy lze psát velkými nebo malými písmeny. Na každý příkaz se zpátky na uložené telefonní číslo provozovatele posílá potvrzení o provedení povelu opět pomocí SMS. Pokud je GSM komunikátor nainstalován na kotli Biocom, Powercorn, Powerchip nebo PRO, jsou informace posílány na dvě telefonní čísla. Příkazy je možno zasílat z jekéhokoliv telefonního čísla, odpověd na příkaz přijde vždy jen tomu, kdo je nastaven v řídící jednotce kotle. GSM komunikátor dokonce umí i prostřednictvím SMS zprávy změnit telefonní číslo příjemce zpráv v kotli, bez toho aniž by bylo potřeba být v osobním kontaktu s kotlem.
Této funkce se dá velmi dobře využít, pokud by byl u zákazníka nějaký problém s kotlem nebo topným systémem a bylo by potřeba tento problem detailněji analyzovat. Servisní technik si pošle na GSM komunikátor příkaz, kterým si změní telefonní číslo příjemce zpráv ze zákazníka na sebe a pomocí různých příkazů zjistí jak se chová kotel, jak se chová topný systém, bojler, akumulační nádrž atd. Na základě toho je schopen vlastníkovi kotle sdělit kde je problém a zákazník může tento problém odstranit.

Jak taková komunikace pomocí příkazů a odpovědí může vypadat vidíte níže v tabulce. Vlevo je vidět obrazovka mobilního telefonu, vpravo je k jednotlivým informacím komentář.

 

 Obrazovka mobilního telefonu
(v tomto případě Apple iPhone)
 Komentář

V tomto případě se jedná o kotlel Guntamatic Biostar s bojlerem Guntamatic 300 litrů a jedním topným okruhem do radiátorů. V době zasílaní příkazu a získání zpětných informací byl kotel právě ve stavu, kdy ukončil natápění bojleru.

Řádek č.1 - příkaz pro kotel aby podal informace o teplotě, režimu topení a nastaveném programu vytápění.

Řádek č.2 - odpověď z kotle s informacemi, že kotel je právě natopen na 80°C, je v režimu Vypnuto a vytápěcí program je Normal.

Řádek č.3 - příkaz pro kotel aby podal informace o teplotě v bojleru a stavu bojlerového čerpadla.

Řádek č.4 - odpověď z kotle s informacemi, že bojler nahřátý na 55°C a čerpadlo je vypnuto.

Řádek č.5 - příkaz pro kotel aby podal informace o venkovní teplotě vzduchu, o pokojové teplotě vzduchu vytápěného prostoru, právě nastaveném programu vytápění topného okruhu č.1, aktuálním stavu v kterém se nachází topný okruh č.1 a informaci o teplotě vody v topném okruhu č.1.

Řádek č.6 - odpověď z kotle s informacemi, že venkovní teplota vzduchu  je právě -9°C, pokojová teplota vzduchu ve vytápěném prostoru je právě 22,9°C, topný okruh má nastavený program Normal a je právě ve stavu Topení a topná voda v okruhu č.1 má teplotu 29°C. 

   

V tomto případě se jedná o kotlel Guntamatic Biocom s akumulační nádrží Guntamatic 2000 litrů a jedním topným okruhem do radiátorů.

Řádek č.1 - příkaz pro kotel aby podal informace o teplotě, režimu topení a nastaveném programu vytápění.

Řádek č.2 - odpověď z kotle s informacemi, že kotel je právě natopen na 70°C, je v režimu Regulování a vytápěcí program je Normal.

Řádek č.3 - je příkaz pro zjištění teplot v akumulační nádrži a informaci o tom v jakém stavu je nabíjecí čerpadlo akumulační nádrže.

Řádek č.4 - je odpověď z kotle, že akumulační nádrž má nahoře teplotu 65°C a dole má teplotu 65°C a nabíjecí čerpadlo je ve stavu Zapnuto.

Řádek č.5 - příkaz pro kotel aby poslal informaci o aktuálním stavu v kterém se nachází topný okruh č.1, o teplotě vody v topném okruhu č.1, o tom zda je zapnuto nebo vypnuto čerpadlo topného okruhu a informaci o tom jaká je právě venkovní teplota vzduchu.

Řádek č.6 - odpověď z kotle s informacemi, že topný okruh je právě ve stavu Topení, topná voda v okruhu č.1 má teplotu 53°C, čerpadlo topného okruhu je Zapnuto a venkovní teplota vzduchu je -2°C.

   

 

V tomto případě se jedná o kotlel Guntamatic Biocom s dvěma akumulačními nádržemi o objemu 2000 litrů (každá je v jiném objektu) a celkem 8 topnými okruhy.

Řádek č.1 - příkaz pro kotel aby podal informace o teplotě, režimu topení a nastaveném programu vytápění.

Řádek č.2 - odpověď z kotle s informacemi, že kotel je právě natopen na 74°C, je v režimu Regulování a vytápěcí program je Normal.

Řádek č.3 - je příkaz pro zjištění teplot v první akumulační nádrži a informaci o tom v jakém stavu je nabíjecí čerpadlo akumulační nádrže.

Řádek č.4 - je odpověď z kotle, že první akumulační nádrž má nahoře teplotu 68°C a dole má teplotu 68°C a nabíjecí čerpadlo je ve stavu Zapnuto.

Řadek č.5 - je chybný příkaz s dotazem na informace o teplotách v druhé akumulační nádrži a o stavu nabíjecího čerpadla.

Řádek č.6 - je odpověď z kotle, že zaslaný příkaz nebyl správně zadán (cyběly dvě hvězdičky na začátku příkazu).

Řádek č.7 - správně zadaný příkaz s dotazem na informace o teplotách v druhé akumulační nádrži a o stavu nabíjecího čerpadla.

Řádek č.8 - je odpověď z kotle, že druhá akumulační nádrž má nahoře teplotu 68°C a dole má teplotu 63°C a nabíjecí čerpadlo je ve stavu Zapnuto.

Řádek č.9 - příkaz pro kotel aby poslal informaci o aktuálním stavu v kterém se nachází topný okruh č.8, o teplotě vody v topném okruhu č.8, o tom zda je zapnuto nebo vypnuto čerpadlo topného okruhu a informaci o tom jaká je právě venkovní teplota vzduchu.

Řádek č.10 - odpověď z kotle s informacemi, že topný okruh je právě ve stavu Topení, topná voda v okruhu č.8 má teplotu 49°C, čerpadlo topného okruhu je Zapnuto a venkovní teplota vzduchu je -2°C.

   
   topný program kotle se nastaví na „TOPENÍ“
   
   topný program kotle se nastaví na „NORMAL“
   
   topný program kotle se nastaví na „ÚTLUM“
   

 

 

Dalšími příkazy mohou například být:

Příkaz Funkce
***praus topný program se nastaví na „VYP“
***prwarm topný program se nastaví na „TUV“
***prwwnach topný program se nastaví na „TUV DOHŘEV"
***prhand topný program se nastaví na „RUČNÍ"
***hk1aus topný okruh 1 se nastaví na „VYP“
***hk1norm topný okruh 1 se nastaví na „NORMAL (časový program)“
***hk1heiz topný okruh 1 se nastaví na „TOPENÍ“
***hk1abs topný okruh 1 se nastaví na „ÚTLUM“;

 

 

Pokud by nebylo něco v pořádku může kotel posílat informace o poruchách:

Identifikace poruchy Popis
 Pokud dojde k naplnění popelníku kotle, ohlásí kotel potřebu ho vysypat. Tato informace svítí i na řídící jednotce kotle popř. se zobrazuje i na pokojové jednotce RS200
   
Pomocí příkazu ***quit se porucha odsouhlasí (platí pro všechny poruchy) a přijde informace o tom, že porucha byla odsouhlasena.
   

V případě, že někdo otevře dvířka popelníku u kotle Biostar a Therm tak přijde informace o tom, že se někdo podíval do popelníku kotle.

Já osobně tuto informaci používám pro kotrolu syna, který má za úkol vysypávaní popelníku u kotle Biostar. Jakmile mi přijde informace, že je potřeba vysypat popel, přepošlu SMS synovi a čekám kdy přijde SMS Otevřená dvířka. Jakmile přijde, vím, že popel byl vysypán.

   

V případě, že někdo otevře dvířka spalovací komory-topeniště (kotel Biostar a Therm je nemá), tak přijde informace o tom, že se někdo podíval do spalovací komory kotle.

   
 Informace o tom že není žádné palivo v kotli nebo je špatné nastavení vzduchu, nebo špatný komínový tah.
   
 Informace o tom, že je přeplněný popelník a tím následně i topeniště, nebo je vlivem velikosti paliva zaseklý turniket.
   
 Informace o tom, že v ohništi není žádné palivo, nebo došlo k poruše zapalovače.
   
Informace o tom, že je plný popelník, nebo je něco v roštu a nebo je kotel tak zanesený, že nefunguje automatické čištění vyměníku.
   
 Informace o zavřené protipožární klapce, popř. ucpané propadávací šachtě.
   
 Informace o tom, že došlo palivo v sezónním zásobníku.
   
   

 Seznam všech poruch, jejich identifikace a návrh řešení jejich odstranění je součástí každého návodu ke kotli.Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz