I po 44 letech není důvod měnit kotel Guntamatic

08.03.2013 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Téma: Kotle Guntamatic

Dne 2.3.2013 jsem měl možnost navštívit nemovitost pana Josefa Nádeníčka, v které již 44 let pracuje kotel Guntamatic GBZ II o výkonu 29kW v případě topení koksem a 35 kW v případě topení LTO (lehkým topným olejem). 
Momentálně v něm pan Josef Nádeníček topí hlavně hnědým uhlím (Ořech 1) a měkkým i tvrdým dřevem o délce 33 cm. V případě potřeby je možno použít i LTO, ale vzhledem k jeho ceně se tomuto stavu pan Nádeníček úspěšně vyhýbá.
Stejně tak se zatím brání i nákupu nového kotle neboť k tomu nemá důvod. Vzhledem k tomu, že sleduje aktuální trendy v oblasti vytápění tuhými palivy u firmy Guntamatic tak ví, že dnešní systémy jsou daleko účinnější a pohodlnější, protože se instalují s akumulačními nádržemi, popř. se solárním systémem. Tyto moderní zařízení ve vzájemné kombinaci pak zajistí to, že uživatel jednak netopí tuhými palivy v létě, kdy dostatek energie poskytne slunce a v zimě zase nemusí do kotelny běhat každé 3 hodiny.
Pan Nádeníček už má i představu, že by se mu do kotelny hodil kotel Guntamatic Biosmart na kusové dřevo 33 cm a štěpku o výkonu 22 kW v kombinaci s dvěmi akumulačními nádržemi o objemu 850 litrů, ale momentálně mají v domě prioritu jiné věci.

 

Zde si můžete prohlédnout fotky pořízené na místě prohlídky: 

Severovýchodní pohled na dům pana Nádeníčka, který obývá se svojí rodinou.  Severozápadní pohled na dům.
   
 Pohled do kotelny kde stojí kotel Guntamatic GZB II.  Pohled na 160 litrový bojler, který visí na stěně kotelny.
   
 Spokojený majitel se svým kotlem. Pohled na výrobní štítek kotle, kde je uveden výkon, typ kotle, rok výroby a sériové číslo.
   
Kotel GBZ II je celoplechový a jediné co je na něm litinového jsou dolní a horní dvířka.  Po otevření dolních dvířek to v kotli vypadá takto.
   
 A takto zase po otevření horních dvířek.  I když kotel topí, tak se z komínu nezakouří.
   
 Pohled na integrovaný hořák LTO. Vedle kotelny v místnosti se nachází nádrž na LTO a vedle ní má majitel složeno hnědé uhlí Ořech 1.
   
V další místnosti je skladováno dřevo. Jedná se o mix měkkého a tvrdého dřeva.  Detailní pohled na uhlí (Ořech1).
   
 
 Takto vypadá popel vytažený z kotle.  
   
Každé 2 roky je prováděna revize kotle. V kotelně měl pan Nádeníček schovány záznamy z posledních 10 let.  Pod výrobním štítkem je na kotli přinýtován i návod k obsluze.
   
 Jelikož kotel prošel i pár povodněmi, je spodní část opláštění "nehezká". Každopádně kotli žádná ze záplav neuškodila. Touto lopatkou majitel nakládá kotel uhlím. Dle jeho slov stačí na noc 5 lopatek.
   
 Detailní pohled na hořák LTO.  
   
 Termostat pro spínání hořáku LTO.  Pohled do zadní části kotle na kouřovod.
   
 Teploměr kotle.  Počítadlo spotřeby LTO.
 
 Regulátor přívodu sekundárního vzduchu do kotle.  

 

Technická dokumentace ke kotli z roku 1978. V této dokumentaci je kotel již mírně inovován, ale hlavní části zůstaly beze změny.

 

Řez kotlem s popisem jednotlivých částí kotle.

Překlad textu, který je uveden v horní části letáku:

Kotle FISCHER-GUNTAMATIC
byly prvními sériově vyráběnými kotli s olejovým a plynovým hořákem bez vyzdívky. Za tento průkopnický výkon, který ještě dnes v kotlářství  udává směr, jsme byli vyznamenáni zlatou medailí.
S kotli Fischer-Guntamatic vždy ve výhodě.

 

Popis zařízení:
 

 

Překlad popisu zařízení:

S konstrukcí ocelových kotlů máme velmi velké zkušenosti. Již 30 let se specializujeme na výrobu kotlů z oceli St 37/2 podle DIN 4702. Ocel není křehká, ale je elastická – ideální materiál pro topné kotle. Každý ocelový topný kotel Fischer-Guntamatic typu GBZ je ve stojatém provedení a má 2 spalovací komory pro olej/plyn a pevná paliva. Je zabudovaná obzvlášť účinná příprava teplé vody (bojler Nicodur-E). Pro výrobu jsme místy použili ještě silnější materiál, než jaký požadují předpisy DIN. Každý kotel GBZ je třikrát svědomitě zkoušen, což pro Vás představuje absolutní bezpečnost.

Teplovodní kotle Fischer-Guntamatic typ GBZ jsou dodávány s namontovaným a zapojeným rozvaděčem. Prosím přečtěte si následující podrobnosti, pak poznáte všechny přednosti dvoupalivových topných kotlů Fischer-Guntamatic.

Kotle Fischer-Guntamatic jsou vybaveny žárově pozinkovaným bojlerem nebo bojlerem Nicodur-E. Bojler Nicodur-E je uvnitř materiálově neutrální a kyselinovzdorný. Lze jej připojit při každé kvalitě vody a s každým materiálem (teplá voda, studená voda, oběhové potrubí).  Bojlerem vedou rychloprůtočné topné trubky (9), které při odběru teplé vody okamžitě ohřívají přitékající studenou vodu. Na bojleru jsou osazeny také prakticky umístěné přípojky pro odvádění teplé vody (6), cirkulaci (4) a přítok studené vody (3). Na našem řezu rozeznáte také čisticí otvor (5) na bojleru. Jako dodatečné zabezpečení je na čisticím víku namontovaná hořčíková anoda (8). Na kotli jsou samozřejmě také objímky bezpečnostní smyčky (7) a (17). Topná voda kotle (10) a zpětná voda (15) jsou umístěny tak, aby byla umožněna samotížná cirkulace. V objímce kouřovodu (12) je vestavěná regulační klapka (11).

V každém kotli Fischer-Guntamatic typ GBZ jsou spojeny přednosti 3 různých typů kotlů. V kotlích GBZ  lze spalovat olej, plyn nebo pevná paliva. Také spalování dřeva je díky velkoobjemovému palivovému prostoru možné. Že je přitom dosahován nejvyšší  stupeň účinnosti, je u topných kotlů Fischer-Guntamatic samozřejmostí. Při přechodu z olejového/plynového režimu na spalování pevných paliv nebo naopak není potřeba žádná přestavba.

Hrdla pro plnění a vypouštění (16). Ke dnu kotle (19) jsou připevněny 3 silné nohy. Sklopná dvířka popelníku (21) s vestavěnou klapkou sekundárního vzduchu jsou spolu s představitelným roštěm (20) potřebná při topení pevnými palivy. Vyměnitelný dělený litinový rošt (18) je součástí vybavení. Pevné palivo je obklopené velkým palivovým prostorem (22). Sériově vpravo na kotli je umístěna sklopná příruba pro olejový hořák (23). Hrdlo hořáku slouží současně jako čisticí otvor pro (14) olejovou spalovací komoru, (24) velká hrablová dvířka, (25) čisticí otvor vpředu, (13) čisticí otvor vzadu na kotli. Tři hrdla (26) jsou vestavěny pro objímku termostatu kotle, teploměru a teplotního regulátoru spalování.

Silná izolace (2) brání ochlazování kotle směrem ven. Při obtížném transportu do kotelny lze izolační opláštění sundat. Další hrdlo slouží pro objímku ochrany proti přehřátí u uzavřených zařízení. Důmyslná konstrukce kotlů GBZ zaručuje nejlepší využití pevných, kapalných a plynných paliv. Velká tloušťka/síla materiálu ve spojení se svědomitým zpracováním jsou jistou zárukou pro dlouhou životnost.

Zcela bezproblémová možnost změny paliva umožňuje pouze jedním kotlem Fischer-Guntamatic-GBZ v kotelně využívat k vytápění a přípravě teplé vody právě tu nejlevnější energii.

Mnoho předností s topnými kotli Fischer-Guntamatic-GBZ. Z hlediska zdraví doporučujeme centrální přípravu teplé vody a k tomu topný kotel s hygienicky nezávadným bojlerem.

Pro bezpečnost
Fischer-Guntamatic

 


Co z výše uvedeného článku (překladu) platí u výrobků firmy Guntamatic i v roce 2013:

- s konstrukcí ocelových kotlů máme velmi velké zkušenosti
- specializujeme na výrobu kotlů z oceli St 37/2 podle DIN 4702. Tato ocel není křehká, ale je elastická – ideální materiál pro topné kotle
- každý kotel je třikrát svědomitě zkoušen
- v každém kotli Guntamatic je dosahování nejvyššího stupně účinnosti topných kotlů při spalování samozřejmostí
- při přechodu z jednoho druhu paliva na druhý není potřeba žádná přestavba
- silná izolace brání ochlazování kotle směrem ven
- při obtížném transportu do kotelny lze izolační opláštění demontovat
- důmyslná konstrukce kotlů zaručuje nejlepší využití pevných paliv
- velká tloušťka materiálu ve spojení se svědomitým zpracováním jsou jistou zárukou pro dlouhou životnost
- zcela bezproblémová možnost změny paliva umožňuje pouze jedním kotlem Guntamatic v kotelně využívat k vytápění a přípravě teplé vody právě tu nejlevnější energii

Více informací o všech výrobcích firmy Guntamatic naleznete na www.guntamatic.cz
 

 

Technické data jednotlivých kotlů GBZ dle velikosti výkonu:

 

Zde si můžete pustit video o tomto kotli:

 

 

 Foto © Libor Směja

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz