Hybridní řešení Guntamatic - kotel na pelety + tepelné čerpadlo

12.03.2017 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Typ AK: kotel Guntamatic Therm | Téma: Kotle Guntamatic

Kombinace kotel na pelety+tepelné čerpadlo je smysluplný doplněk k naší technologii spalování pelet říká ING. GÜNTHER HUEMER, jednatel společnosti GUNTAMATIC

 

 Pelety kombinované s tepelným čerpadlem

 
Kombinace peletového kotle a tepelného čerpadla „Hybrid“ od firmy Guntamatic spojuje přednosti obou topných systémů do zcela nového řešení, jehož síla se uplatní speciálně v dobře rekonstruovaných domech.
 
Se zařízením „Hybrid“ vyvinula firma Guntamatic prvně kombinaci ze svých známých účinných kotlů na spalování pelet a průmyslového tepelného čerpala voda-vzduch, která dává dohromady přednosti a nedostatky obou systémů do jednoho účinného celkového systému. Výchozí situace je jasná: Zatímco tepelné čerpadlo je vhodné při mírné venkovní teplotě a nízké spotřebě tepla, kdežto při nízkých venkovních teplotách se téměř stává elektrickým topením, dosahuje kotel na pelety právě tehdy své nejvyšší účinnosti.
 
Vytápění budoucnosti
Myšlenka kombinovat peletový kotel s tepelným čerpadlem vznikla u hornorakouských specialistů na biomasu již roku 2008 při vývoji nástěnného kotle na pelety, když bylo zjištěno, že ztráty zařízení při nízkém výkonu jsou stále relativně vysoké. V důsledku tohoto poznání oživil ředitel firmy Guntamatic Ing. Günther Huemer vývojový projekt vyhledání řešení pro optimalizaci ročního využití peletových kotlů. Paralelně byl zahájen interní projekt Guntamaticu „Vytápění budoucnosti“. Cílem byl přímý provoz topení bez oklik a ztrát využití při nízké teplotě topné vody resp. nízkém výkonu – a sice za předpokladu vyhnutí se instalaci akumulační nádrže.
 
Smysluplné doplnění
Kombinace peletový kotel-tepelné čerpadlo „Hybrid“ byl poprvé představen na Energiesparrmesse ve Welsu a postaral se o překvapené obličeje zasvěcenců – Guntamatic přece dlouho platil za vysloveného soupeře tepelného čerpadla. Nové řešení ale není žádným obratem ve smýšlení, zdůrazňuje Günther Huemer: „Je to obzvlášť smysluplní doplnění naší pokrokové peletové technologie a leželo v dolní oblasti výkonu od 0 do 30 procent. Guntamatic je a zůstane specialistou na biomasu -  ale technologie budoucnosti pro vytápění peletami je bohatší.“
 
Bez akumulační nádrže
„Hybrid“ se obejde bez akumulační nádrže, což snižuje pořizovací náklady stejně jako ztráty zařízení. To je možné díky přímému provozu příslušného módu – tedy peletového kotle nebo tepelného čerpadla – v příslušné ideální modulační oblasti. U kotle na pelety leží hodnota při nejméně 30 až 100 procent výkonu, tepelné čerpadlo je optimální pro oblast pod tím. Při nejmenších výkonech pod 1 kW se objem peletového kotle využívá jako minimální akumulační nádrž resp. také pro dlouhé body chodu.
 
 
Ing Güntheru Huemerovi, řediteli firmy Guntamatic, se letos podařilo překvapení, o kterém mluvil celý obor: Specialista na biomasu uvedl na trh „Hybrid“ – první kombinaci peletového kotle a tepelného čerpadla.
 
 
Kombinace peletového kotle-tepelného čerpadla byla vyznamenána ministrem pro životní prostředí Andrä Rupprechterem jako „EnergieGenie“.
 
 
V provozním módu „nákladově optimální“ vypočítá Hybrid pomocí COP, ceny elektrické energie a pelet právě nejvýhodnější topný režim. Huemer: „To umožňuje nejnižší náklady na vytápění ze všech dosud známých topných systémů. K přepnutí dochází v závislosti na ceně energií, teplotě topné vody a vlhkosti vzduchu při venkovní teplotě cca -2 °C a ž +4 °C.“ V provozním módu „účinnostně optimální“ se zařízení přepíná při průměrném COP 4 na peletový provoz. K přepnutí dochází v závislosti na vlhkosti vzduchu při venkovní teplotě cca +3 °C. Management Hybridu, tedy řízení systému, je založeno na nově vyvinutém software, které bylo integrováno do stávajících obslužných a řídících systémů. 
 
Tiché tepelné čerpadlo
Jádrem aktivit Guntamaticu zůstává biomasa, vysvětluje Günther Huemer. V Hybridu je použit další vývojový stupeň technologie nástěnného peletového kotle na základě zmíněného vývojového projektu ke zvýšení stupně využití. Jinak je tomu u tepelného čerpadla. Huemer: Výměník tepla, 
Vysoce kvalitní invertor a expanzní část venkovní jednotky jsou přikoupeny jako konstrukční skupina OEM od nejsilnějšího výrobce na trhu. Všechny ostatní konstrukční díly vyrábíme sami nebo jsou dodávány od jiných kvalitních dodavatelů.“
Obzvláštní pozornost byla věnována tématu hluku. Je použit výměník tepla dimenzovaný na 10 kW, který je ve zbývajících případech provozován v nejnižší oblasti výkonu do asi 4 kW – proto zařízení běží extrémně tiše, což  také bylo primárním vývojovým cílem vzhledem k mnoha problémům na trhu. 
 
Optimální pro rekonstrukce
Günther Huemer očekává pro nový výrobek „pro celý trh rekonstrukcí zanedbatelně nízký počet kusů“. Protože je ale Guntamatic jediný dodavatel, je výrobek pro hornorakouského výrobce veskrze zajímavý. Optimální oblast použití vidí Guntamatic u dobře rekonstruovaných domů s teplotou topné vody do 50 °C. Ale i v novostavbách může být „Hybrid“ zajímavý -  i když Huemer vidi přednosti v kombinování nástěnného kotle na pelety se solární energií společně s akumulační nádrží nebo s tepelným čerpadlem země-voda.
 
 
 
Zdroj: Rakouský instalatér 7-8/2016
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz