Návštěva kaskádové kotelny Guntamatic 2x100kW po 42 měsících provozu.

14.03.2017 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Powerchip 20/30/40/50 kW, kotel Guntamatic Powerchip 75/100 kW, kotel Guntamatic PRO, více ... | Téma: Kotle Guntamatic

Dnes jsem měl možnost se podívat do kaskádové kotelny s průmyslovými kotli Guntamatic Powerchip, kterou naše společnost ESEL realizovala před 42 měsíci. Kotelna se nachází v soukromém areálu ve středních Čechách cca 20 km od Prahy.

Původně zde bylo od roku 1999 vytápění pomocí 2 tepelných čerpadel voda-voda a 12 elektrokotlů, které byly umístěné v jednotlivých objektech. Vzhledem k tomu, že zde byl od začátku problém s nedostatkem tepla vyrobeného tepelnými čerpadly, bylo k dvěma tepelným čerpadlům voda-voda přikoupeno další tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelné čerpadla měly ohřívat objekt welnes a zázemí tenisové haly, elektrokotle ohřívaly objekt vily, truhlárnu s byty a lakovnu. Jelikož součástí wellness je i bazén o objemu cca 110m3 vody, byly na střeše wellness osazeny i termické solární panely pro ohřev bazénu a bojleru. Solárních panelů bylo celkem 12 kusů.

Na místo jsem se poprvé dostal, když byl majitel zoufalý, že přestože platil obrovské zálohy na elektrickou energii, tak mu zase po roce přišel doplatek spotřebovanou elektrickou energii za předchozí rok ve výši 750.000 Kč. Platit tak vysoké účty už ho přestalo bavit. Majitel mě nejprve seznámil se studií, kterou si nechal udělat od nějakého projektanta, kde byl navržen jeden kotel na štěpku o výkonu 250 kW. Po seznámení se stavem jsme navrhli naše řešení a také ho zrealizovali.

Naše řešení:

 • vybudování kotelny v prostoru bývalého mlýna se skladem štěpky,
 • demontáž 12 ks solárních panelů, které neplnily dostatečně svojí funkci, demontáž technologie s tím spojené z technické místnosti wellness centra,
 • demontáž 1 ks stávající akumulační nádrže s integrovaným ohřívačem TUV v technické místnosti wellness centra,
 • demontáž všech elektrokotlů v areálu,
 • demontáž elektrických vytápěcích jednotek Sahara z prostoru tenisové haly,
 • dodávka a montáž 2 ks průmyslových kotelů Guntamatic Powerchip o výkonu 2x 99 kW. Součtem výkonu 198 kW se vyhneme překročeni hranice 200 kW, kdy by kotelna již spadala do středního zdroje znečištění a vztahovaly by se na ni přísnější zákony,
 • dodávka a montáž 1 akumulační nádrže o objemu 2200 litrů jako integrovaný zásobník tepla, umístěný v kotelně, z kterého povede centrální rozvod tepla po areálu,
 • dodávka a montáž předizolovaných rozvodů po celém areálu, kde bude pomocí odboček z hlavního řádu provedeno napojení jednotlivých objektů,
 • dodávka a montáž 1 akumulační nádrže o objemu 1000 litrů do objektu wellness, která bude sloužit pro potřeby ohřevu bazénu,
 • dodávka a montáž 3 bojleru na teplou vodu Guntamatic Eco 305,
 • dodávka a montáž 2 teplovodní vytápěcí jednotka Sahara pro vytápění tenisové haly,
 • dodávka a montáž 10 topných okruhů - některé okruhy jsou napojeny na podlahové topení, některé na radiátorové okruhy, všechny okruhy jsou řízeny ekvitermně s prostorovými jednotkami
 • napojení stávajících 5 topných okruhů na řídící systém nové kotelny,
 • příprava rozvodu pro rozšíření na 2 rodinné domy, které se budou v budoucnu v areálu stavět,
 • dodávka a montáž ovládání přes GSM komunikátor včetně zasílání alarmů,
 • dodávka a montáž integrovaného kaskadového řadiče kotelny a kompletního měření a regulace

 

V obrazové části se můžete seznámit se stavem kotelny po 42 měsících provozu.

 
 Obr. č. 1 - Letecký pohled na areál s označením jednotlivých vytápěných budov.
 
 
  Obr. č. 2 - Půdorys areálu na výkrese.
 
 
  Obr. č. 3 - Půdorys kotelny a skladu paliva.
 
 
  Obr. č. 4 - Jižní pohled na sklad štěpky.
 
 
 Obr. č. 5 - Jihovýchodní pohled na sklad štěpky. 
 
 
  Obr. č. 7 - Východní pohled na sklad štěpky a kotelnu vpravo dole (za těmi šedými dveřmi).
 
 
  Obr. č. 8 - Východní pohled na kotelnu. Vpravo vstup do kotelny, vlevo vstup do skladu paliva.
 
 
  Obr. č. 9 - Pohled na kotelnu ze vstupu do kotelny.
 
 
  Obr. č. 10 - Pohled na kaskádu průmyslových kotlů Guntamatic Powerchip 2x100. Kotle jsou označeny A a B pro lepší identifikaci.
 
 
 Obr. č. 11 - Čelní pohled na kaskádu průmyslových kotlů Guntamatic Powerchip 2x 100
 
 
 
  Obr. č. 12 - Na kotli B je nalepena samolepka s celkovým schématem vytápění areálu.
 
 
  Obr. č. 13 - Pohled na display kotle A. Od spuštění byl v provozu 8763 hodin.
 
 
  Obr. č. 14 - Pohled na display kotle B. Od spuštění byl v provozu 8870 hodin.
 
 
  Obr. č. 15 - Pohled na detailní menu kaskády. Ze zobrazených hodnot je vidět, že kaskádový řadič řídí vše dokonale, neboť mezi kotli je rozdíl 93 provozních hodin.
 
 
 
  Obr. č. 16 - Pohled na mistra topiče. Pan Miler Rudolf se o kotle stará od začátku funkce kotelny. On je ten, který se zde v tomto areálu 14 let "trápil" s původním systémem vytápění.
 
 
 
  Obr. č. 17 - Pohled na akumulační nádrž Gasokol 2200 litrů.
 
 
 
 Obr. č. 18 -  Pohled na spodní část akumulační nádrže Gasokol 2200 litrů.
 
 
 
 Obr. č. 19 - Pohled do skladu paliva z východu revizníma dveřma. Zde jsou vidět dva rozhrnovače, které zajišťují transport paliva do kotlů.
 
 
 
  Obr. č. 20 - Pohled na rozhrnovač kotle B.
 
 
 
 Obr. č. 21 - Pohled na strop, v kterém je otvor pro plnění skladu palivem.
 
 
 
 Obr. č. 22 - Pohled na plnící otvor shora.
 
 
 
 Obr. č. 23 - Pohled shora přes plnící otvor do skladu paliva. Dolní rozhrnovač je od kotle B a horní od kotle A.
 
 
 
 Obr. č. 24 - Detailní pohled shora do skladu paliva na rozhrnovač kotle B.
 
 
 
   Obr. č. 25 - Detailní pohled shora do skladu paliva na rozhrnovač kotle A.
 
 
 
 Obr. č. 26 - Pohled na štípačku kulatiny.
 
 
 
 Obr. č. 27 - Pohled na štěpkovač, kterým se rozštípaná kulatina štěpkuje.
 
 
 
 Obr. č. 28 - Pan kotelník si udělal zlepšovák pro spalování pelet v kotli A. Aby nemusel sypat pelety do skladu, tak má udělanou násypku na cca 300 kg pelet, která má spádovou trubku rovnou do šneku kotle A.
 
 
 
 Obr. č. 29 - Detailní pohled na spádovou trubku z násypky na pelety do šneku kotle A.
 
 
 
 Obr. č. 30 - Pohled na skládku kulatiny, kde dřevo přirozenou cestou vysychá a následně je naštípáno a naštěpkováno.
 
 
 
 Obr. č. 31 - Pohled na čerstvě dovezou kulatinu, která se rozštípe a uskladní pro vyschnutí.
 
 
 
 Obr. č. 32 - Pohled na skládku rozštípané kulatiny.
 
 
 
 Obr. č. 33 - Detailní pohled na uskladněnou rozštípanou kulatinu pod přístřeškem.
 
 
 
 Obr. č. 34 - Celkové schéma vytápění areálu (kliknutím si obrázek zvětšte nebo si jej stáhněte v pdf zde).
 
 
 
Obr. č. 35 - Schéma kotelny (kliknutím si obrázek zvětšte).
 
 
 
 Obr. č. 36 - Schéma rozvodny v truhlárně (kliknutím si obrázek zvětšte nebo si jej stáhněte v pdf zde).
 
 
 
 Obr. č. 37 - Schéma rozvodny ve vile (kliknutím si obrázek zvětšte nebo si jej stáhněte v pdf zde).
 
 
 
 Obr. č. 38 - Schéma rozvodny ve wellness (kliknutím si obrázek zvětšte nebo si jej stáhněte v pdf zde).
 
 
 
 Obr. č. 39 - Schéma rozvodny v tenisové hale (kliknutím si obrázek zvětšte nebo si jej stáhněte v pdf zde).
 
 
 
 Obr. č. 40 - Schéma rozvodny v lakovně (kliknutím si obrázek zvětšte nebo si jej stáhněte v pdf zde).
 
 
Obr. č. 41 - Pokud máte zájem o prohlídku kotelny a našeho řešení Guntamatic, kontaktujte nás na telefonu +420 777 283 002 nebo emailu info@esel.cz

 

BONUS: Video, kde je vidět funkce rozhrnovače:

 

 

 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz