Články v rubrice Pohled redakce

Kotlíkové dotace - šance získat až 127.500 Kč

24.08.2015 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Vzhledem k tomu, že se poslední měsíc ve všech médiích objevuje informace o Kotlíkové dotaci, položili jsme specialistovi na čerpání dotací při rekonstrukcích kotelen panu Liboru Smějovi, jednateli společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. pár otázek.

Co říkáte na nové Kotlíkové dotace?
Jsem potěšen, že se zde po 5 letech objevuje zase smysluplný program pro větší obměnu starých kotlů v domácnostech. Naposledy probíhala masová obměna v rámci programu Zelená úsporám v letech 2009-2010 a to už je hodně dávno.

Byly tenkrát podmínky pro občany tak příznivé jako teď?
Ne, to nebyly. Tenkrát bylo možno dotací podpořit jen kotle na biomasu (především se jednalo o pelety) a jen částkou 95.000 Kč. Teď je možno získat částku až 127.500 Kč a lze získat dotaci přes 105.000 Kč i na kotle spalující hnědé uhlí Ořech 2.

Celý článek »

„Kvalita je alfou a omegou“

19.03.2015 | Libor Směja | Pohled redakce

 „Tradici zasahuje moderní doba“. Tato fráze je v reklamě často prezentována, přesto není ve většině případů pravdivá. Naštěstí si toho všímá i kritický spotřebitel.  Ještě kritičtěji musí zkušený topenář ověřovat své dodavatele a partnery, jestliže chce instalovat zařízení s trvalou hodnotou a po celou dobu životnosti spolehlivá a hospodárná. Guntamatic, rakouský výrobce s tradicí, se těší na právě takové zákazníky – výrobky z oblasti vytápění peletami, kusovým dřevem a štěpkou se vůbec nemusí schovávat.
Rakousko se svými devíti spolkovými zeměmi má jak známo bohatou historii, kulturu a tradice. Rozmanitá a půvabná je geografie. Obzvlášť bohatá na záměny a varianty je řeč. Je jasné, že moudrosti, přísloví, ale i hanlivá slova se zde vyskytují v rozmanitých formách a barvách. „Nechoď ke kováříčkovi, jdi rovnou ke kováři!“ je jedno z takových pořekadel, životní moudrost s hlubokým významem. Výrok – krátký a strohý –, který v každém případě vybízí k přemýšlení, vystihuje vědomosti, které dávají smysl.

Celý článek »

Nová zelená úsporám 2013 startuje

12.08.2013 | Libor Směja | Pohled redakce

V pondělí 12. srpna 2013 od 10 hodin se začínají přijímat žádosti v první výzvě programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření - na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody a přitápění).

Celý článek »

„Kotlíková dotace“ v Ústeckém kraji spuštěna

01.08.2013 | Libor Směja | Pohled redakce

Příjem žádostí byl zahájen 1. srpna 2013 v 8 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) a Státního fondu životního prostředí (www.sfzp.cz). Pro žadatele, kteří nemají přístup k internetu, jsou potřebné materiály včetně formuláře žádosti k dispozici v tištěné formě na podatelně a recepci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Ústeckého kraje Mgr. Eva Michálková (tel.: 475 657 831, e-mail: michalkova.e@kr-ustecky.cz) a pracovnice Státního fondu životního prostředí Mgr. Petra Danningerová (tel.: 595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz).

Celý článek »

Nová zelená úsporám 2013 startuje, na lepší bydlení rozdělí přes miliardu

13.06.2013 | Libor Směja | Pohled redakce

Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Nová zelená úsporám 2013 bude přínosem pro celou českou ekonomiku.

A to jak přímo pro státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou kromě příjemců dotace firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších oborech. Nová zelená úsporám 2013 navíc pružně reaguje na situaci v povodněmi zasažených oblastech. Nyní je pro něj vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun.

„Žadatelé, kteří byli zasaženi povodněmi, budou mít možnost žádat za zvýhodněných podmínek. Například budou mít vyšší míru podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

 

Celý článek »

Od ohniště až ke Guntamaticu

15.08.2012 | Pavel Pávek | Pohled redakce

Člověk je tvor zajímavý. Třeba tím, že neustále touží postupovat vpřed, snaží se ustavičně vymýšlet nové a lepší věci. To, co jeho předkům spolehlivě sloužilo, nahrazuje něčím dokonalejším.
Když třeba člověk zjistil, že je výhodnější nocovat v jeskyni než se celé noci třást pod větvemi stromů, usoudil, že dosáhl vrcholu pohodlí. Brzy ale zkrotil oheň a přišel na zajímavou skutečnost, že může svou sluj příjemně temperovat. Podobně se staral o teplo v obydlích, kterými později jeskyně nahradil. Když přišla éra hradů, rozhodl se, že ohniště v rytířském sále není to pravé a vymyslel krb. Hrady zvolna ztrácely obranný smysl, hradní pánové se stěhovali do zámků a světlo světa spatřila kachlová kamna. Vlastně pak netrvalo příliš dlouho a zámecký pán přišel s centrálním vytápěním…

Celý článek »

Vadí vám doma radiátory?

27.06.2012 | Pavel Pávek | Pohled redakce

V současném stavebnictví se o klasických radiátorech dá právem mluvit jako o dávno přežitém zdroji tepla bez ohledu zda jde o bytový nebo komerční prostor. Zabírají místo, často nezbude než podle nich řešit vybavení interiéru, pracné je jejich čistění a hlavně nezajišťují tu nejoptimálnější tepelnou pohodu.

Celý článek »

Komfortní a ekologické vytápění každé domácnosti

13.06.2012 | Pavel Pávek | Pohled redakce

I ten největší staromilec a vyznavač klasických metod vytápění změní po návštěvě firmy ESEL v Kostelci nad Černými lesy své dosavadní postoje k vytápění a v předváděcích prostorách firmy přímo zajásá.
Při pohledu na vystavenou vytápěcí techniku v Salonu kotlů si uvědomí, že začátkem 21. století nemusí teplu domova obětovat spoustu hodin práce, obejde se bez namáhavého skládání uhlí či řezání a štípání dřeva, nebo placení nehorázných částek za plyn nebo elektřinu.

Celý článek »

Dotace na ekologické kotle se na severu Moravy spustí v únoru 2012

13.01.2012 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Žádosti o dotace na nové automatické nízkoemisní kotle budou moci zájemci začít na krajském úřadu Moravskoslezského kraje podávat od počátku února 2012. Novinářům to v Třinci po dnešním jednání pracovní skupiny k řešení problematiky kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji řekl náměstek hejtmana Miroslav Novák. Ve společném pilotním programu kraje a ministerstva životního prostředí je připraveno 20 milionů korun. Občané se na dotace informují již nyní a kraj tak očekává, že poptávka převýší nabídku.

Celý článek »

Program Čistá energie Praha pro rok 2011

23.08.2011 | Libor Směja | Pohled redakce

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.451 ze dne 19.4.2011 Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011“ (dále jen „pravidla“).
Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy v době od 1.9.2010 do 31.10.2011 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Poskytování dotací se jednoznačně řídí pravidly, jejichž úplné znění je uvedeno na straně 3 tohoto formuláře.

Celý článek »

Ceny pevných paliv pro domácnosti - stav k 06/2011

15.08.2011 | Libor Směja | Pohled redakce

V tomto článku Vám přinášíme výtah ze zprávy, která předkládá výsledky statistických zjišťování ceny paliv pro domácnosti k červnu 2011. Tuto činnost provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pozn. Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva. 

Celý článek »

Chalupa: Zelená úsporám nekončí

15.02.2011 | Libor Směja | Pohled redakce

V programu ministerstva životního prostředí Zelená úsporám je nyní 19,6 miliardy korun a ministr Tomáš Chalupa ho nemíní zrušit. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci v reakci na stížnosti žadatelů, kteří nemohou své žádosti o dotace na zateplení či výměnu kotlů podat, protože program byl na podzim pozastaven. Chalupa dnes zopakoval, že nechce celý dotační program uzavřít, chce pouze, aby byly nejprve zpracovány všechny loni přijaté žádosti.

Celý článek »

Magazín Automatické vytápění získal ocenění Zlatý @ TZB-info 2010

24.11.2010 | Pavel Loužecký | Pohled redakce

Internetový magazín AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ získal na 17. mezinárodním odborném veletrhu vytápění, ventilace, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM Praha 2010 cenu Zlatý @ TZB-info 2010 za nejlepší firemní internetovou prezentaci v oboru TZB, stavebnictví a úspor energie. Cenu převzal šéfredaktor magazínu Pavel Loužecký spolu s provozovatelem magazínu a jednatelem firmy ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. Liborem Smějou.

Celý článek »

Vychází první číslo tištěného časopisu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

13.10.2010 | Pavel Loužecký | Pohled redakce

Vážení čtenáři, vzhledem k vašemu velkému zájmu o internetový magazín AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ www.avytapeni.cz, který byl spuštěn do provozu v dubnu 2009, jsme se rozhodli začít vydávat i jeho tištěnou verzi pro ty z vás, kteří buď nepracují s internetem, nebo kteří jsou zvyklí mít informace vytištěné na papíře. V tištěné podobě magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ sice nenajdete všechny materiály, které jsou k mání na internetu, ale zato vám zde budeme přednostně nabízet ty nejzajímavější a nejčtenější články, rozhovory a reportáže, které jsou již prověřené čtenářským zájmem právě v internetové verzi.
 

Celý článek »

Specializovanou rubriku na vytápění rodinných domů a budov biomasou najdete na CZ Biom

10.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

CZ Biom právě spustil na svých stránkách www.biom.cz specializovanou rubriku na vytápění rodinných domů a budov biomasou. Jedná se především o tvarová biopaliva jako jsou pelety, brikety a dřevní štěpka. Stránky poskytují přehled o způsobech vytápění různými typy kotlů a kamen využívajících biomasu. Při tvorbě stránek CZ Biom spolupracuje se SFŽP, stránky budou postupně aktualizovány a doplňovány o praktické informace. Cílem projektu je především popularizace tvarových biopaliv a rozhýbání trhu s peletami a kotli na biomasu v České republice. Stránky budou také sloužit jako propagační nástroj programu Zelená úsporám.

Celý článek »

Jak na ... Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

07.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Pokud vás zajímá vytápění biomasou, určitě byste neměli přehlédnout novou brožuru Ministerstva životního prostředí ČR s názvem Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu, kterou si nyní můžete nejen přečíst v elektronické verzi, ale samotnou brožuru můžete získat na všech krajských pracovištích SFŽP a také v oficiálních poradenských střediscích Fondu. Tato publikace programu byla realizována v rámci programu MŽP administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech 2009-1012.

Celý článek »

Deutsche Version

07.04.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Německá verze vybraných článků z magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ.

 

 

 

Celý článek »

Redakce AUTOMATICKÉHO VYTÁPĚNÍ doporučuje

25.03.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

• Bubnové štěpkovače řady PTH jsou určeny ke štěpkování většího množství dřevní hmoty. • Maximální průměr štěpkované hmoty je podle typu od 370 do 650 mm. • Jsou vybaveny robustním rotorem s plochými noži a dodrcovacím košem ke kalibraci velikosti výstupní štěpky. • Mohou být poháněny vývodovým hřídelem traktoru, dieselovým motorem nebo elektromotorem. • Všechny typy jsou vybaveny elektronickým pojistným systémem, který v případě přetížení pohonu blokuje přísun materiálu. Dále jsou vybaveny hydraulicky ovládanou výfukovou rourou.

Celý článek »

Veletrh Moderní vytápění 2010

25.02.2010 | Pavel Loužecký | Pohled redakce

5. mezinárodní veletrh zelené energie, vytápění a vzduchotechniky | 25.2. - 28.2.2010 PVA  Letňany Praha | 101 přihlášených firem z České republiky a Slovenské republiky | Hrubá výstavní plocha:  4.000 m2 |
Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ  je zaměřen na využití alternativní energie, úsporu energie a ochranu životního prostředí. Jeho hlavním cílem je představit široké veřejnosti produkty, které využívají ekologické palivo, energii a další novinky v oboru vytápění.

Celý článek »

Fotoreportáž ze servisního zásahu po čtyřech letech od prodeje kotle Biostar W

17.12.2009 | Pavel Loužecký | Pohled redakce

Pan Hospodka je nejen chomutovský hoteliér, ale také jeden z prvních majitelů kotle Guntamatic v České republice. Svůj automatický kotel Guntamatic Biostar W s týdenním zásobníkem si koupil již v roce 2006 od německého prodejce kotlů Guntamatic. Letos mu tedy kotel slouží plné čtyři roky. Nás proto velmi zajímalo, v jakém stavu se právě tento automatický kotel nachází, a proto jsme pana Hospodku navštívili začátkem prosince v jeho domě v Chomutově. Zajímaly nás hlavně jeho zkušenosti s provozem, jaké měl dosud na kotli závady a co by doporučil dalším zájemcům o Biostar W s týdenním zásobníkem.

Celý článek »

  1 2   další»»Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz