I když se píše právě rok 2011 a dřevěné pelety, již nejsou tak neznáme, jako tomu bylo např. ještě v roce 2008, stále má mnoho uživatelů pelet a peletového vytápění nedostatky ve znalosti vlastností pelet.
Není možno klást za vinu uživatelům, že tyto nedostatky mají, neboť stále chybí v oblasti pelet osvěta a ne každy si přeje, aby osvěta byla. Současná neznalost různých záležitostí ohledně pelet a jejich vlastností nahrává všem, kteří se snaží ošidit zákazníky. Jistě Vás zajímá o jakém šízení zákazníku hovořím.

Je toho mnoho, ale shrnu zde jen to nejdůležitější.

Asi nejdůležitějším faktorem je, z čeho je peleta vyrobena. Jelikož rozebíráme jen dřevní pelety, tak ty se především dělají z pilin a hoblin smrku, borovice, modřínu, ale i buku. Ideální stav je, když jsou vždy z jednoho druhu dřeva. Každopádně i dřevní pelety lze ještě rozdělit na průmyslové a pro domácnosti. Ty průmyslové jsou pelety II.jakosti (s obsahem kůry, popř. jiných směsí a příměsí) a jsou určeny pro teplárny a elektrárny. Mívají nižší výhřevnost a vyšší obsah popelových látek. Tyto pelety by se ve Vašich kotlích a kamnech neměly objevovat. Pro Vaše domácí kotle a kamna jsou určeny jen pelety té nejvyšší kvality, aby byl zachován původní účel používání pelet a tím je, dosáhnutí bezobslužného provozu. Použití průmyslových pelet v domácích spotřebičích již nadělalo mnoho vrásek spoustě lidem, kteří si mysleli, že za nízkou cenu dosáhnou vysoké kvality. Bohužel i v oblasti pelet to neplatí.

Kvalitní kotel + nekvalitní peleta = špatná volba.
Nekvalitní kotel + kvalitní peleta = špatná volba.
Kvalitní kotel + kvalitní peleta = SPRÁVNÁ VOLBA.

 


Na obrázku vidíte na první pohled bílé kvalitní pelety, z kterých ovšem vznikl po spálení spečenec ve tvaru puku o průměru 10 cm a výšce 4,5 cm.  

 

Jako nejdůležitější je to, jak je peleta vyráběna. Mnoho z Vás o tom nikdy nepřemýšlelo, ale já právě toto stavím na první místo, jako jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výhřevnost dřevních pelet. Tímto faktorem je, zda je vstupní surovina před peletováním dosušována v sušárně, nebo není. Vždy je lepší, když je peleta vyráběna z materiálu, který má vlhkost do 10% a nemusí být před peletováním vysušován. Výjimku lze udělit sušárnám, které suší při teplotě max. do 150°C. Bohužel v ČR je jen jedna taková, která suší při teplotě 112°C, ostatní peletárny suší vstupní surovinu při teplotách 200°C až 550°C a to je pro peletu vyrobenou z takové suroviny velmi špatné. Taková peleta nikdy nedosáhne ve výhřevnosti pelety, která byla vyrobená ze suché suroviny s vlhkostí do 10%, popř. ze suroviny, která byla dosušována při teplotě max. do 150°C.

 

 

Na výše uvedený bod o teplotách při sušení navazuje to, že pokud nakupujete pelety z peletárny, která má nekvalitní sušárnu, tak tato peletárna má nejlepší pelety vždy v červenci a v srpnu, kdy není potřeba vstupní surovinu sušit tak vysokými teplotami, jako např. v lednu a únoru.

Peletárny s nevhodným sušícím procesem, většinou nabízejí pelety levnější, než peletárny s žádným sušícím procesem, popř. s tím při teplotách max. do 150°C, kdy nedochází k úniku prchlavých hořlavin z dřevní hmoty do ovzduší. Bohužel se nedá říct, že by tyto pelety ekonomicky výhodnější pro uživatele. Pokud má nekvalitní peleta za 4,50 Kč o 30% menší výhřevnost, než peleta za 5,50 Kč, tak ve skutečnosti platí zákazník u těch levnějších pelet o 1,35 Kč více, protože na výrobu stejného množství tepla jich potřebuje o 30% více. Proto ne vždy to nejlevnější, je z ekonomického hlediska to nejlepší.

Dalším problémem, s kterým je možno se setkat, je nesprávná váha pytlů s peletami. Většina výrobců vyrábí pelety v 15 kg balení, ale není problém se setkat i s pytlíky, které mají jen 13,6 kg, což je o 1,4 kg méně, než je deklarováno na obalu.

V poslední době jsou do ČR dováženy různé pelety z východu. Tyto pelety jsou zde pytlovány do českých pytlů a jsou vydávány za české pelety. Osobně jsem měl možnost se z jedněmi takovými peletami setkat. Aby tyto pelety byly co nejtěžší, byly v nich obsaženy rozdrcené PET láhve! Na povrchu pohledově nikdo nic nepoznal, ale v momentě, kdy peleta přišla do ohniště, byl smrad v kotelně jako ve spalovně odpadů a z kotle vypadávaly škvarky, jako kdyby jste v kotli pálili umělou hmotu.

Abyste se všem výše uvedeným problémům při nákupu pelet vyhnuli, doporučuji Vám navštívit stránky www.espedi.cz, popř. e-shop www.vseprokotelny.cz a učinit objednávku pelet zde.
Osobně Vám garantuji, že získáte pelety, které nejsou zpracováné z pilin a hoblin, které by byly před peletováním sušeny a jsou to pelety, které mají nejvyšší možnou výhřevnost, které lze u dřevních pelet dosáhnout.
Námi prodávané pelety jsou kontrolované nezávislou zkušebnou z Rakouska a kontrolní vzorky jsou odebírány v kterémkoli ročním období namátkově přímo na výrobní lince, bez předchozího ohlášení příjezdu zkušebních komisařů.

Osobně nepochopím, jak může někdo garantovat kvalitu pelet, prostřednictvím certifikátu, který byl vyhotoven ve zkušebně, ze vzorku dodaného objednatelem zkoušky. Jakou mám záruku, že za týden budou pro výrobu použity stejně kvalitní vstupní suroviny, není li výroba nadále kontrolována zkušebními komisaři? Takto ani nevíme, jestli nepoctivý výrobce nenechal testovat cizí – kvalitní pelety, aby získal  certifikát, nebo, v lepším případě, nevyrobil první a zároveň poslední várku kvalitních pelet pouze pro účel certifikace.

 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz