Ceny pevných paliv pro domácnosti - stav k 06/2011

15.08.2011 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled redakce | Téma: Palivo do automatických kotlů

V tomto článku Vám přinášíme výtah ze zprávy, která předkládá výsledky statistických zjišťování ceny paliv pro domácnosti k červnu 2011. Tuto činnost provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Pozn. Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva.
Zpráva obsahuje pouze přehled statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování.

 Vývoj spotřebitelských cen uhlí

 

Vývoj ceny palivového dříví VI. třídy na odvozním místě v lese

 

Vývoj ceny palivového dříví VI. třídy na odvozním místě v lese

 

Odhad vývoje ceny palivového dříví -konečné ceny metrové štěpiny

 

Orientační odhad tuzemských cen dřevěných briket

 

Odhad průměrných cen dřevěných briket z dovozu

 

Odhad průměrných cen dřevěných pelet z dovozu

 

Orientační odhad tuzemských cen pelet na základě vývozních cen

 

Orientační odhad tuzemských cen dřevěných pelet (Kč/t včetně DPH)

 

Orientační odhad tuzemských cen dřevěných pelet - střední hodnoty

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, oddělení surovinové a energetické statistikyCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz