Mezinárodní obchod s peletami – současnost a výhled do roku 2020

15.12.2011 | Ing. Vladimír Stupavský | Pohled odborníků

Celosvětový trh s peletami dosahuje každoročně nových rekordů a další rozvoj je všeobecně předvídaný. Největším zdrojem poptávky po dřevních peletách bude mimo rychle se rozvíjející trhy v  Asii i nadále Evropa. Významný růst výroby bude dále pokračovat v Severní Americe, avšak nové závody pro výrobu pelet jsou zakládány celosvětově. Do určité míry se kromě klasické výroby dřevních pelet může rozšířit i výroba pelet ze zemědělských produktů a další specifické postupy výroby pelet jako např. torrefikace. Skutečnost je však taková, že žádný region ani technologie nesetrvává v jasné pozici lídra celého odvětví. S téměř trojnásobným růstem do roku 2020 bude mít každý region a technologie své vlastní a do značné míry jedinečné podmínky pro další rozvoj a dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Celý článek »

1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PELETÁRNĚ

29.10.2011 | Libor Směja | Pohled podnikatelů

Dne 22.10.2011 společnost ENVITERM a.s. a ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. uspořádaly 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PELETÁRNĚ v Ždírci nad Doubravou, která vyrábí jedny z nejkvalitnějších dřevních pelet v České republice (společnost ENVITERM je výrobcem pelet a společnost ESEL je dodavatel technologií pro výrobu tepla z pelet a prodejcem pelet enviTERM).

Celý článek »

Pozvánka na EXKURZI do peletárny!

04.10.2011 | Libor Směja | Pohled podnikatelů

Vážení zájemci o automatické vytápění,
v souvislosti s opětovným zahájením prodeje dřevních pelet ESPEDI (www.espedi.cz), pro Vás společnost ESEL připravila možnost navštívit peletárnu ENVITERM (www.enviterm.cz), v které jsou tyto pelety vyráběny.

Celý článek »

Není peleta jako peleta

12.09.2011 | Libor Směja | Pohled podnikatelů

I když se píše právě rok 2011 a dřevěné pelety, již nejsou tak neznáme, jako tomu bylo např. ještě v roce 2008, stále má mnoho uživatelů pelet a peletového vytápění nedostatky ve znalosti vlastností pelet.
Není možno klást za vinu uživatelům, že tyto nedostatky mají, neboť stále chybí v oblasti pelet osvěta a ne každy si přeje, aby osvěta byla. Současná neznalost různých záležitostí ohledně pelet a jejich vlastností nahrává všem, kteří se snaží ošidit zákazníky. Jistě Vás zajímá o jakém šízení zákazníku hovořím.

Celý článek »

Ceny pevných paliv pro domácnosti - stav k 06/2011

15.08.2011 | Libor Směja | Pohled redakce

V tomto článku Vám přinášíme výtah ze zprávy, která předkládá výsledky statistických zjišťování ceny paliv pro domácnosti k červnu 2011. Tuto činnost provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pozn. Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva. 

Celý článek »

Vyšla nová kniha o dřevních peletách

11.08.2011 | Libor Směja | Pohled podnikatelů

V LING Vydavatelství s.r.o. vyšla nová kniha o dřevních peletách s názvem "Dřevní peleta, peleta mýtů zbavená". Autorem knihy je Ing.Lyčka Zdeněk.
Úvodní slovo ke knize zpracovala RNDr. Alice Kotlánová, předsedkyně TNK 138 Tuhá biopaliva a zde je jeho znění:
V této publikaci jsou shrnuty dlouhodobé zkušenosti s používáním dřevních pelet pro vytápění ve velkých i malých tepelných zdrojích. Autor seznamuje odbornou veřejnost i laické čtenáře - uživatele tohoto paliva - populárně naučným přístupem se svými znalostmi a zkušenostmi o vlastnostech pelet z pohledu výrobce kotlů a nebojí se zaměřit přímo na peletu samotnou, její charakteristické fyzikálně-chemické parametry i na možnost hodnocení těchto vlastností v "polních podmínkách" uživatele. Po přečtení této knihy si čtenář, ať již výrobce pelet, lisů na pelety nebo jejich spotřebitel sám, udělá obrázek, co od tohoto paliva může očekávat, z čeho by mělo být vyrobeno a jak by se při spalovacím procesu mělo správně chovat, a nebo si zkusí ověřit základní vlastnosti pelet podle návodu, který je v knize uveden a na základě toho posoudit, zda se z toho pohledu peleta chová tak, jak je v knize popsáno.

Celý článek »

Cena pelet ve víru cen topného oleje? NE!

25.10.2010 | magazín | redakce | | Pohled odborníků

Stále je slyšet názor, že cena pelet sleduje cenu oleje. Vývoj v minulých letech ukazuje, že to neplatí. Zatímco se cena topného oleje nachází na horské dráze, vyvýjí se cena pelet nanejvýš stabilně. Mezitím vzniklo v celé Evropě více než 400 továren na výrobu pelet. V Rakousku se kapacita výroby téměř zdvojnásobila. Tím dnes existuje vysoká míra jistoty v zásobování a větší cenová stabilita než v minulosti. Nyní žádné jiné komfortní palivo nemůže udržet cenový krok s peletami. Oproti extralehkému topnému oleji jsou pelety v září 2010 stejně jako oproti zemnímu plynu cenově výhodnější o 44%. 

Celý článek »

Foukání dřevěných pelet z cisterny do skladu paliva

30.08.2010 | Libor Směja | Pohled odborníků

29.8.2010 proběhl v automatické kotelně GUNTAMATIC manželů Synáčkových v Kostelci nad Černými lesy již 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, během něhož mohli návštěvníci vidět na vlastní oči, jak se dopravují dřevěné pelety z cisterny nákladního vozu přímo do skladu paliva, aniž by na ně musel majitel kotle sáhnout. Ostatně podívejte se na to sami na našem videu a na několika fotografiích.

Celý článek »

Specializovanou rubriku na vytápění rodinných domů a budov biomasou najdete na CZ Biom

10.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

CZ Biom právě spustil na svých stránkách www.biom.cz specializovanou rubriku na vytápění rodinných domů a budov biomasou. Jedná se především o tvarová biopaliva jako jsou pelety, brikety a dřevní štěpka. Stránky poskytují přehled o způsobech vytápění různými typy kotlů a kamen využívajících biomasu. Při tvorbě stránek CZ Biom spolupracuje se SFŽP, stránky budou postupně aktualizovány a doplňovány o praktické informace. Cílem projektu je především popularizace tvarových biopaliv a rozhýbání trhu s peletami a kotli na biomasu v České republice. Stránky budou také sloužit jako propagační nástroj programu Zelená úsporám.

Celý článek »

Jak na ... Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

07.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Pokud vás zajímá vytápění biomasou, určitě byste neměli přehlédnout novou brožuru Ministerstva životního prostředí ČR s názvem Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu, kterou si nyní můžete nejen přečíst v elektronické verzi, ale samotnou brožuru můžete získat na všech krajských pracovištích SFŽP a také v oficiálních poradenských střediscích Fondu. Tato publikace programu byla realizována v rámci programu MŽP administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech 2009-1012.

Celý článek »

   Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz