Vyšla nová kniha o dřevních peletách

11.08.2011 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Téma: Palivo do automatických kotlů

V LING Vydavatelství s.r.o. vyšla nová kniha o dřevních peletách s názvem "Dřevní peleta, peleta mýtů zbavená". Autorem knihy je Ing.Lyčka Zdeněk.

Úvodní slovo ke knize zpracovala RNDr. Alice Kotlánová, předsedkyně TNK 138 Tuhá biopaliva a zde je jeho znění:

V této publikaci jsou shrnuty dlouhodobé zkušenosti s používáním dřevních pelet pro vytápění ve velkých i malých tepelných zdrojích. Autor seznamuje odbornou veřejnost i laické čtenáře - uživatele tohoto paliva - populárně naučným přístupem se svými znalostmi a zkušenostmi o vlastnostech pelet z pohledu výrobce kotlů a nebojí se zaměřit přímo na peletu samotnou, její charakteristické fyzikálně-chemické parametry i na možnost hodnocení těchto vlastností v "polních podmínkách" uživatele. Po přečtení této knihy si čtenář, ať již výrobce pelet, lisů na pelety nebo jejich spotřebitel sám, udělá obrázek, co od tohoto paliva může očekávat, z čeho by mělo být vyrobeno a jak by se při spalovacím procesu mělo správně chovat, a nebo si zkusí ověřit základní vlastnosti pelet podle návodu, který je v knize uveden a na základě toho posoudit, zda se z toho pohledu peleta chová tak, jak je v knize popsáno.

Kniha, která je určena nejširší veřejnosti, podává krok po kroku ucelený přehled o použitých surovinách, výrobě, vlastnostech, využití dřevních pelet i o jejich zkoušení. Autor nás také provede systémem distribuce, skladování pelet a zaměří se na problémy s tím související, se kterými se mohou čtenáři při této manipulaci s peletami setkat.
Dalším krokem pak bude popis chování pelet při spalování s upozorňováním na skutečnosti, které mohou tento proces negativně ovlivnit. Objasní nám také taje energetické náročnosti výroby pelet i jejich výsledné užitné hodnoty.

Autor rozebírá využití pelet z pohledu pragmatického i ekologického a při stále častějším využití jako moderního paliva, zvažuje jejich výhody a nevýhody a jejich ovlivňování chodu kotle na pelety v souvislosti s kvalitou pelet. Vyplňuje tak mezeru v informovanosti o peletě samotné a předkládá své zkušenosti nejen jako výrobce kotlů a uživatel dřevních pelet, ale i jako člen technické normalizační komise účastnící se procesu vytvářejícího technické specifikace na dřevní pelety a požadavků na jejich zkoušení, jež jsou součástí nových evropských norem a tím i českých technických norem. Sloučením praxe s dlouholetými zkušenostmi vzniká velice zajímavá, hodnotná a přínosná publikace, která shrnuje nejvýznamnější poznatky o dřevních peletách z pohledu ovlivňování vlastností konečného výrobku výběrem suroviny, zpracováním a výrobním postupem.

RNDr. Alice Kotlánová
předsedkyně TNK 138 Tuhá biopaliva

Kniha má 66 stran, cena je 99,- Kč s DPH.
Knihu si můžete objednat zdeCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz