Přeloženo z Heizungsjournal 12/2014 - originální text naleznete zde.


„Kvalita je alfou a omegou“

Guntamatic: Náklady na provoz vytápěcí techniky jsou rozhodující

 „Tradici zasahuje moderní doba“. Tato fráze je v reklamě často prezentována, přesto není ve většině případů pravdivá. Naštěstí si toho všímá i kritický spotřebitel.  Ještě kritičtěji musí zkušený topenář ověřovat své dodavatele a partnery, jestliže chce instalovat zařízení s trvalou hodnotou a po celou dobu životnosti spolehlivá a hospodárná. Guntamatic, rakouský výrobce s tradicí, se těší na právě takové zákazníky – výrobky z oblasti vytápění peletami, kusovým dřevem a štěpkou se vůbec nemusí schovávat.

Rakousko se svými devíti spolkovými zeměmi má jak známo bohatou historii, kulturu a tradice. Rozmanitá a půvabná je geografie. Obzvlášť bohatá na záměny a varianty je řeč. Je jasné, že moudrosti, přísloví, ale i hanlivá slova se zde vyskytují v rozmanitých formách a barvách. „Nechoď ke kováříčkovi, jdi rovnou ke kováři!“ je jedno z takových pořekadel, životní moudrost s hlubokým významem. Výrok – krátký a strohý –, který v každém případě vybízí k přemýšlení, vystihuje vědomosti, které dávají smysl.
A dnes? Má výrok dnes vůbec opodstatnění? Má moudrost dnes, v globalizovaném a extrémně propojeném světě skutečně ještě smysl? Nesedí kovář i kováříček dnes na druhé straně zeměkoule? A také: Jak poznám kováře nebo dokonce kováříčka, který se tváří jako kovář?
Důkladně se podívat, zní zásada také a právě pro topenáře! Neboť maskování a klamy kováříčků jsou stále rafinovanější. Tak se profesionální kovář z regionu musí částečně mocně vložit do věci, aby se prosadil. Topenář je tudíž dobře poučen, když čelí megatrendu globalizace – velmi jednoduše – mikrotrendem regionality. Totiž: dbát na to, aby se nekupovali jen jablka a hrušky a brambory u rolníků, ale i kotle u pravého kováře!
Je žádoucí nejen žít s větším uvědoměním ale i s větším uvědoměním nakupovat. Trumfem je nepřehrabovat se na globalizovaných stolech s cílem popadnout to nejlevnější za pačesy, ale hledat to nejlepší. Především proto, že v topenářství musí jít vždy také o stálost hodnot, spolehlivost a zdravý životní cyklus. 
Tak se občas stává – jaké překvapení! –, že výrobky regionálně hluboce zakořeněné společnosti jsou dražší než „řešení“ dodavatele, který skočí na lukrativní vlaky, se snahou o optimalizaci výsledku, vždy v krátké lhůtě, a ihned a dynamicky se opět vyskočí, jakmile mraky na firemní obloze trochu ztmavnou.

Pravého kováře „zatemnění“, konjunkturové zatažení oblohy a periodický ekonomický vzestup a pád tak rychle neznejistí. Proto hornorakouského specialistu na vytápění biomasou nynější slábnoucí trh s kotli nezasáhne přehnaně tvrdě. Mnohem více se společnost s tradicí a se sídlem v Peuerbachu  spoléhá na své hluboké a stabilní kořeny.

 

Od kovárny na kotle k inovativní kovárně

Společnost Guntamatic lze v tržním segmentu topných kotlů označit jako pravý základní kámen - firemní historie sahá nazpět až do raných 60-tých let: Roku 1962 získal Georg Fischer z Günzburgu starou slévárnu železa v Peuerbachu. Již roku 1963 byl hotov první kotel na spalování oleje a pevných paliv. Stávající budovy pak již v 70-tých letech nestačily stále narůstající výrobě, takže roku 1973 byla zřízena další hala, která vytvořila základ pro automatizovanou sériovou výrobu. S úspěchem prvních sériových modelů bylo možné obchod v 80-tých letech dále rozšířit – nejprve s ohraničením na rakouský trh. V tomto okamžiku vyrábí Guntamatic mezi 2.000 a 3.000 kotli na dřevo ročně. V součtu 70.000-krát prodaný, byl kotel „GA-S“, podle záznamů společnosti byl prvním kotlem na zplynování dřeva se spodním odhoříváním a dvoustupňovým spalováním se sekundárním vzduchem. „GA-S“ je tak zdánlivě praotcem kotlů na biomasu Guntamatic.

Co hrálo tradičnímu výrobci následně do karet: V 90tých letech byly obnovitelné zdroje díky rostoucímu uvědomění udržitelnosti a ochrany zdrojů ale i přibývajícím problémům životního prostředí stále důležitější. „Silně jsme vyrostli od roku 1998 – se vstupem na trh s kotli na spalování pelet“, říká Günther Huemer, který do společnosti vstoupil roku 1995 a nyní již 13 let řídí historii Guntamaticu. Huemer přináší začátkem nového tisíciletí čerstvý vítr i do oblastí obchodu a marketingu, to znamená, že Guntamatic od tohoto okamžiku směřuje také mezinárodně do pozice vůdčího výrobce kotlů na biomasu. V neposlední řadě se o vzestup postaral nový design výrobku – svěží vzhled. Dnes – po dobrých 50 letech cíleného vývoje – je Guntamatic pokrokovým kovářem kotlů s nabídkou výrobků, která sahá od kompaktních nástěnných peletových kotlů s výkonem od 5 kW až k modulárně konstruovaným zařízením na spalování štěpky s výkonem 1 MW. Dnes sahají obchodní kanály až do 17 zemí.

Pohled zpět do historie společnosti objasní, že Guntamatic již velmi brzy pochopil nutnost vytvořit si vysokou míru nezávislosti vytvořením vysoce specializované výroby a orientací na jádro obchodu – konstrukci kotlů s dlouhou životností. Sympatická je také skutečnost, že se výrobce nenechal „vychýlit“ z cesty jinými veskrze lákavými tržními trendy. Zůstal věrný své vlastní linii, k tomu patří i dvoustupňový prodej přes odborné partnery. K tomu je nutná nejen odvaha a sebevědomí, ale v první řadě je třeba solidní složení společnosti, které připustí takovou strategii.  Nestálý, polohedvábný kováříček by s největší pravděpodobností jednal jinak – avšak takový vrstevník nemůže a nechce také 35 let nabízet jistotu náhradních dílů pro svou nabídku.

 

Orientace na základní podstatu

Sympatická je mimo jiné skutečnost, že společnost v průběhu let neztratila z očí základní vrstvu kupujících jako např. zemědělce, kteří společnost doprovázeli od počátku, ale intenzivně se o ni stará i dnes. Tato příslovečná zakořeněnost se vyplácí – právě ve fázích poklesu trhu. Tyto pevné hvězdy, které se chovají podstatně stabilněji než stavitelé domků nebo modernizující stavebníci, kryjí záda i v globalizovaném světě. 

Jistě, také Guntamatic žije – zcela neromanticky – ze sanačního obchodu s peletovými kotli. A když tu tlak na sanaci není – jako např. v zimě 2013/2014 – pak ani Guntamatic nemůže jásat. Přesto je výrobce schopen, díky rovněž silné oblasti vytápění kusovým dřevem a štěpkou, odebrat věci trochu výbušnosti. Tyto segmenty jsou totiž konstantní, neboť je poptávají vrstvy kupců v průmyslu, obcích a zemědělství, které jsou předvídatelnější  než privátní stavitelé. 
Guntamatic má také v oblasti vytápění kusovým dřevem a štěpkou rozličné konkurenční přednosti. Jasně, kotel na zplynování kusového dřeva „GA-S“ je přece, jak bylo popsáno, jádrem společnosti: V roce 2001 pak výrobce prezentoval také konstrukční řadu kotlů na zplynování kusového dřeva „BMK“ z nerezové oceli (20 až 50 kW), který disponují bočním rotačním spalováním a automatickým zapalováním. Díky patentované rotační spalovací komoře jsou jednak šamotové díly chráněné před namáháním a jednak nabízí boční uspořádání spalovací komory výhodu hlubokého palivového prostoru (166 resp. 215 l), což vede k  odpovídající dlouhé době hoření. Rotační spalovací komora přispívá mimo jiné k dobrému promíchávání plynů a zlepšuje tím vyhoření a emisní parametry zařízení. Bezemisní odhořívání a vysokou účinnost umožňuje – také při proměnlivé kvalitě dřeva – teplota ohniště přes 1.000°Ca teplota spalování přes 1.400 °C.

Ideové bohatství a chytrost vyzařuje především z konceptu průmyslových kotlů Guntamatic „PRO“. Neboť zde může hornorakouský kovář kotlů zcela prokázat svůj výrobní know-how: Modulární vícekomorová zařízení „PRO“ jsou zhotovována v sérii a využívají promyšlené standardní konstrukční díly. Sériová výroba navíc zaručuje rychlé dodání náhradních dílů a vysokou provozní bezpečnost. „Série zařízení je vyráběna v modulech, které pak topenář může smontovat do kompletního systému“, vyzdvihuje Günther Huemer jednu výhodu řešení vytápění na pelety a štěpku. Modulová konstrukce umožňuje navíc optimalizované přizpůsobení výkonu resp. pokles výkonu až pod 60 kW (při jmenovitém výkonu až 1 MW).

Přesto: Odepsat menší oblast výkonu resp. malé peletové kotle <10 kW by obchodní ředitel Günther Huemer nechtěl. Naopak: „Nyní je hlavní oblastí použití zcela jasně stará výstavba. Přesto chceme hrát v budoucnu také jasnou roli v nové výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Peletové kotle jsou přesvědčivé hospodárností a jsou z našeho pohledu vedle ostatních kotlů na biomasu nyní jedinými systémy neutrálními vůči CO2“, zdůrazňuje Huemer sebevědomě. Topenářské řemeslo by zde mohlo rozhodujícím způsobem přispět k úspěchu a profitovat. „Peletové kotle resp. kotle na biomasu vyžadují od topenářského řemesla velké odborné kompetence – šance pro takové topenáře, kteří vědí jak toho využít!“

K tomu není co dodat. Je nyní na Vás, jít ke kováři.

J.Gamperling

 

Obrázky:

1) Hornorakouský specialista pro techniku vytápění biomasou se sídlem v Peuerbachu může být v tržním segmentu kotlů na dřevo označen jako pravý základní kámen. Firemní historie sahá zpět  až do raných 60-tých let. (Foto: HeizungsJournal/Gamperling) 

2) „Peletové kotle resp. kotle na biomasu vyžadují od topenářského řemesla velké odborné kompetence – šance pro takové topenáře, kteří vědí jak toho využít!“, podtrhuje obchodní ředitel  Guntamaticu Günther Huemer. (Foto: Guntamatic) 

3) Vytvořením vysoce specializované výroby a orientací na jádro obchodu, totiž konstrukci kotlů s dlouhou životností, si Guntamatic vytvořil vysokou míru nezávislosti. (Foto: HeizungsJournal/Gamperling)

4) Modulová vícekomorová zařízení „PRO“ s technologií kaskádového roštu na spalování pelet a štěpky jsou zhotovována sériově a využívají promyšlené standardní konstrukční díly. Od plánování k montáži a uvedení do provozu může konstrukční řadu kompletně realizovat topenář. (Foto: Guntamatic)

5) Radost z inovací  a investic netkví u Guntamaticu jen v kotlích. Nyní je v sídle společnosti v Peuerbachu integrován plně automatický logistický systém s plně automatickým zásobováním všech pracovišť materiálem. (Foto: Guntamatic)

 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz