Návštěva u majitelů prvního kotle Guntamatic, nainstalovaného v České republice v roce 2005

22.04.2010 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Pohled veřejnosti | Typ AK: kotel Guntamatic Biostar Flex / Box | Téma: Kotle Guntamatic

•   Kotel Biostar Box Duo 23 o výkonu 23 kW spolu s kotlem Kobra Duo se staly prvními kotli Guntamatic, které se objevily v roce 2005 v České republice. Jejich majitelkou je paní Doudová z Újezdu u Vodňan.
•   O tom, jak se oba kotle dostaly do ČR, nám zasvěceně vyprávěl zeť paní Doudové PharmDr. Peter Danko.
•   O kotlích Guntamatic se paní Doudová doslechla v roce 2005 od svého známého a koupila je, aniž by kotle předtím viděla v provozu. Reference, které má firma Guntamatic v Evropě, pro ni byly dostatečnou zárukou.
•   Oba kotle přišly paní Doudovou na zhruba 1 milión korun. Pan Danko vzpomíná na krušné začátky, kdy nebyl v ČR nikdo, kdo by je zaškolil v používání kotlů. Proto se museli vše pracně naučit sami.
•   Než se rozhodli pro kotle Guntamatic, přemýšleli o využití lehkých topných olejů.
•   Jednopatrový dům má celkovou plochu cca 450 m2, je v něm pouze podlahové topení a kotel Guntamatic ho stíhá vytopit v naprosté pohodě.  
•   Zásobník na pelety, k němuž stojí pan Danko zády, není plně využit z důvodu nízkého stropu. Proto mu Libor Směja doporučuje vytvořit venkovní zásobník na cca 7 tun pelet, do něhož by byly pelety jednou za rok nafoukány z cisterny.
•   Přesně na tomto místě by mohl budoucí zásobník na pelety stát. Všichni členové rodiny upřednostňují v první řadě pohodlí, takže o této variantě vážně uvažují.
•   S dodávkou pelet měli majitelé zpočátku problém, protože nebyly kvalitní, drolily se a hodně se z nich prášilo. Dosud je potřeba pravidelně dosypávat pelety z pytlů do zásobníku ručně, což není příliš komfortní řešení.
•   Pohled na strojovnu kotelny.
•   Tato verze kotle má ještě jiný typ popelníku, který byl nahrazen v roce 2006 jednodušším a lehce vyjímatelným typem.
•   Zde vidíte popelník demontovaný z kotle.
•   Stav zaplnění popelníku po cca měsíčním provozu.
•   U této verze kotle byla ještě dvířka, jimiž bylo možno nahlížet do spalovacího prostoru. I ty byly v roce 2006 odstraněny a od té doby je spalovací prostor hermeticky uzavřen od okolí.
•  Pohled do zplyňovací komory. Všimněte si, že i po pěti letech provozu je keramika jako nová, bez jakýchkoli nánosů, dehtu apod. V kotli se vyskytuje pouze jemný prach, což je důkazem dokonalého spalování dřevoplynu v tomto kotli.
•   Opět pohled na stav keramických částí kotle, které jsou po pěti letech bez jakéhokoliv opotřebení.
•   Toto je jediný díl, který se musí na kotli jednou za čtyři roky měnit. Jeho cena je cca 1.400 Kč. Na této fotografii je stav po čtyřech letech, kdy ještě nemusela být deska vyměněna, ale na přání majitele byla.
•   Keramika je i po letech jako nová. Je úžasné, že díl, který je po celou dobu ve vyhořívací komoře, je po čtyřech letech bílý! Vyhořívací komora je nejexponovanější částí kotle z pohledu teplot, které zde dosahují 1200°C.
•   Pohled do prostoru s horkovzdušným zapalovačem a motorem šnekového podavače pelet.
•   Pohled na AKU nádrž s integrovaným bojlerem pro ohřev teplé vody.
•   Kotel Kobra na kusové dřevo se v České republice samostatně neprodává. Lze jej zakoupit vždy jen ve spojení s kotlem Biostar ve verzi DUO.
•   Kotel byl pořízen současně s kotlem Biostar jako záložní pro případ, že by Biostar přestal pracovat. Tato situace nikdy nenastala, a tudíž v něm bylo dodnes topeno jen jednou, a to při předávaní.
•   Po odladění systému firmou ESEL šlape kotel Biostar jako hodinky.
•   Majitelé si nemohou vynachválit skutečnost, že v ČR již dva roky funguje servisní společnost, která se o jejich kotle konečně kvalitně stará.

 

Prospekt BIOSTAR 

 

 Majitelka kotle  Kontakty
paní Doudová
Újezd u Vodňan
PharmDr. Peter Danko
peter.danko@seznam.cz
tel. 777 847 248

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz