Kotlíkové dotace - šance získat až 127.500 Kč

24.08.2015 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Vzhledem k tomu, že se poslední měsíc ve všech médiích objevuje informace o Kotlíkové dotaci, položili jsme specialistovi na čerpání dotací při rekonstrukcích kotelen panu Liboru Smějovi, jednateli společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. pár otázek.

Co říkáte na nové Kotlíkové dotace?
Jsem potěšen, že se zde po 5 letech objevuje zase smysluplný program pro větší obměnu starých kotlů v domácnostech. Naposledy probíhala masová obměna v rámci programu Zelená úsporám v letech 2009-2010 a to už je hodně dávno.

Byly tenkrát podmínky pro občany tak příznivé jako teď?
Ne, to nebyly. Tenkrát bylo možno dotací podpořit jen kotle na biomasu (především se jednalo o pelety) a jen částkou 95.000 Kč. Teď je možno získat částku až 127.500 Kč a lze získat dotaci přes 105.000 Kč i na kotle spalující hnědé uhlí Ořech 2.

Celý článek »

Dotace na ekologické kotle se na severu Moravy spustí v únoru 2012

13.01.2012 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Žádosti o dotace na nové automatické nízkoemisní kotle budou moci zájemci začít na krajském úřadu Moravskoslezského kraje podávat od počátku února 2012. Novinářům to v Třinci po dnešním jednání pracovní skupiny k řešení problematiky kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji řekl náměstek hejtmana Miroslav Novák. Ve společném pilotním programu kraje a ministerstva životního prostředí je připraveno 20 milionů korun. Občané se na dotace informují již nyní a kraj tak očekává, že poptávka převýší nabídku.

Celý článek »

Cena pelet ve víru cen topného oleje? NE!

25.10.2010 | magazín | redakce | | Pohled odborníků

Stále je slyšet názor, že cena pelet sleduje cenu oleje. Vývoj v minulých letech ukazuje, že to neplatí. Zatímco se cena topného oleje nachází na horské dráze, vyvýjí se cena pelet nanejvýš stabilně. Mezitím vzniklo v celé Evropě více než 400 továren na výrobu pelet. V Rakousku se kapacita výroby téměř zdvojnásobila. Tím dnes existuje vysoká míra jistoty v zásobování a větší cenová stabilita než v minulosti. Nyní žádné jiné komfortní palivo nemůže udržet cenový krok s peletami. Oproti extralehkému topnému oleji jsou pelety v září 2010 stejně jako oproti zemnímu plynu cenově výhodnější o 44%. 

Celý článek »

Specializovanou rubriku na vytápění rodinných domů a budov biomasou najdete na CZ Biom

10.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

CZ Biom právě spustil na svých stránkách www.biom.cz specializovanou rubriku na vytápění rodinných domů a budov biomasou. Jedná se především o tvarová biopaliva jako jsou pelety, brikety a dřevní štěpka. Stránky poskytují přehled o způsobech vytápění různými typy kotlů a kamen využívajících biomasu. Při tvorbě stránek CZ Biom spolupracuje se SFŽP, stránky budou postupně aktualizovány a doplňovány o praktické informace. Cílem projektu je především popularizace tvarových biopaliv a rozhýbání trhu s peletami a kotli na biomasu v České republice. Stránky budou také sloužit jako propagační nástroj programu Zelená úsporám.

Celý článek »

Jak na ... Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

07.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Pokud vás zajímá vytápění biomasou, určitě byste neměli přehlédnout novou brožuru Ministerstva životního prostředí ČR s názvem Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu, kterou si nyní můžete nejen přečíst v elektronické verzi, ale samotnou brožuru můžete získat na všech krajských pracovištích SFŽP a také v oficiálních poradenských střediscích Fondu. Tato publikace programu byla realizována v rámci programu MŽP administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech 2009-1012.

Celý článek »

Bez Guntamaticu bychom to nezvládli

06.05.2010 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

Navštívili jsme pana Miroslava Petržílka v Lázních Bohdaneč, jehož rodina si pořídila automatický kotel Guntamatic POWERCHIP 100 kW. Díky tomuto kotli bez problémů vytápí velký objekt pomocí štěpky a nejrůznějšího biologického odpadu, takže dosud nemuseli do paliva vložit ani korunu. Ostatně – poslechněte a prohlédněte si to sami...
 

Celý článek »

Teď už jsme happy...

28.04.2010 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

Petr Zimčík a Jitka Petáková z Voznice si koupili začátkem října 2009 kotel Guntamatic Biostar 15 FLEX. Přijeli jsme je navštívit po první topné sezóně, která byla pro celou rodinu velkou zatěžkávací zkouškou, neboť během podzimu a zimy dům procházel celkovou rekonstrukcí a zateplením, takže nelehkým úkolem nového kotle bylo zajistit teplo ve „stavebně otevřeném domě“. || Proč jste si vybrali kotel na dřevěné pelety a ne třeba tepelné čerpadlo? Vlastně nám pomohla paní poslankyně Kateřina Jacques se svým úletem ohledně biomasy. Díky ní jsme se o vytápění biomasou začali více zajímat. Původně jsme si chtěli pořídit tepelné čerpadlo s vrtem, ale protože náš dům stojí na skále, tak jsme ho museli vyloučit, systém vzduch – voda nám zase nevyhovoval kvůli vnější jednotce a hluku.

Celý článek »

Návštěva u majitelů prvního kotle Guntamatic, nainstalovaného v České republice v roce 2005

22.04.2010 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

• Kotel Biostar Box Duo 23 o výkonu 23 kW spolu s kotlem Kobra Duo se staly prvními kotli Guntamatic, které se objevily v roce 2005 v České republice. Jejich majitelkou je paní Doudová z Újezdu u Vodňan. • O tom, jak se oba kotle dostaly do ČR, nám zasvěceně vyprávěl zeť paní Doudové PharmDr. Peter Danko. • O kotlích Guntamatic se paní Doudová doslechla v roce 2005 od svého známého a koupila je, aniž by kotle předtím viděla v provozu. Reference, které má firma Guntamatic v Evropě, pro ni byly dostatečnou zárukou. • Oba kotle přišly paní Doudovou na zhruba 1 milión korun. Pan Danko vzpomíná na krušné začátky, kdy nebyl v ČR nikdo, kdo by je zaškolil v používání kotlů. Proto se museli vše pracně naučit sami.

Celý článek »

Koupili jsme si čas a klid

16.04.2010 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

Vydali jsme se na návštěvu k manželům Kmochovým do Horních Chvatlin, kteří si pořídili nový automatický kotel Guntamatic Biostar W s týdenním zásobníkem. | Čím jste topili před nákupem kotle Biostar? | My máme tenhle dům jako chalupu a topili jsme tu celou dobu uhlím. Kotel jsme měli v baráku a bylo to za trest. Věřte mi, že vím, o čem mluvím: prach, dým, neustálé přikládání, chození pro uhlí, vynášení popela, prostě hrůza. | Počítali jste někdy, kolik vás stála topná sezóna, když jste topili uhlím? | To jsme nikdy nepočítali, asi by to stálo míň, ale když k tomu připočítám tu pracnost a všechno, co jsem říkal před chvílí, tak je to nesrovnatelné. Ne že bych byl zvyklý na komfort, ale když přijdu domů a je teplo a já si nemusím kotle za celý týden ani všimnout, tak je to věc k nezaplacení.

Celý článek »

Deutsche Version

07.04.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Německá verze vybraných článků z magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ.

 

 

 

Celý článek »

Majitelé automatických kotlů vyprávějí aneb Reference z první ruky

03.04.2010 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

Přehled článků v magazínu Automatické vytápění, v nichž majitelé automatických kotlů vyprávějí o tom, jaké to bylo před tím, než si koupili nový kotel, jak jsou spokojeni se svojí novou kotelnou, jaké mají zkušenosti s automatickým vytápění a co by doporučili dalším zájemcům, kteří o koupi automatického kotle teprve uvažují. Součástí většiny článků jsou kontakty na majitele, kteří zájemcům osobní reference rádi poskytnou informace a umožní případnou návštěvu jejich kotelny.

Celý článek »

Redakce AUTOMATICKÉHO VYTÁPĚNÍ doporučuje

25.03.2010 | magazín | redakce | | Pohled redakce

• Bubnové štěpkovače řady PTH jsou určeny ke štěpkování většího množství dřevní hmoty. • Maximální průměr štěpkované hmoty je podle typu od 370 do 650 mm. • Jsou vybaveny robustním rotorem s plochými noži a dodrcovacím košem ke kalibraci velikosti výstupní štěpky. • Mohou být poháněny vývodovým hřídelem traktoru, dieselovým motorem nebo elektromotorem. • Všechny typy jsou vybaveny elektronickým pojistným systémem, který v případě přetížení pohonu blokuje přísun materiálu. Dále jsou vybaveny hydraulicky ovládanou výfukovou rourou.

Celý článek »

Enormní úspory nákladů díky peletám!

22.03.2010 | magazín | redakce | | Pohled podnikatelů

Topení peletami šetří nejen spoustu CO2, ale je také až o 60% levnější než olej nebo zemní plyn! Také tepelná čerpadla používají elektrickou energii vyráběnou pomocí fosilních paliv. Dřevní pelety jsou domácí, dorůstající surovinou – tedy nezávislou a nadějnou. Protože si je toho stát vědom, jsou kotle na spalování pelet velkoryse podporovány částkou až 95.000 Kč. Bohužel je na trhu jen málo zařízení na spalování pelet, která by účinností, pohodlím a dlouhou životností mohla konkurovat moderním olejovým, plynovým kotlům nebo tepelným čerpadlům. Dřevo je palivo s vysokým obsahem plynů a nelze jej při spalování zapnout a vypnout jako olej nebo plyn.

Celý článek »

Program Zelená úsporám rozdělil první miliardu korun

22.02.2010 | magazín | redakce | | Pohled odborníků

Rozdělení prvních 250 milionů korun trvalo plných 215 dnů, druhá čtvrtmiliarda byla vyčerpána za 43 dnů a další dvě čtvrtmiliardy se čerpaly vždy jen za zhruba dvacet kalendářních dní. Současným tempem by došlo k rozdělení 16,8 miliardy korun, které jsou k dispozici, mnohem dříve než do konce roku 2012.
„V lednu jsme zaregistrovali 1 821 projektů za 378 milionů korun. Do poloviny února přibylo dalších 1 500 projektů za 218 milionů. Naše predikce se naplnily - program Zelená úsporám se po pěti měsících od změny podmínek naplno rozběhl. Za stávajícího tempa bude 16,8 miliardy korun spotřebováno ještě před oficiálním koncem programu, tedy v průběhu roku 2012," říká ministr životního prostředí Jan Dusík.

Celý článek »

Konference ČISTÉ TEPLO - Jak lze zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plyn

18.02.2010 | magazín | redakce | |

Smyslem konference bylo otevření debaty, jak lze zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plynu – a snížit tak dovoz z Ruska, exhalace skleníkových plynů, účty domácností za energii i devastaci země povrchovými doly. Také zde byla diskutována konkrétní opatření, která jsou k tomu potřeba. Součástí konference bylo také seznámení veřejnosti s řešením, které kombinuje investice do zateplování domů, solárních kolektorů či výtopen na biomasu, nové standardy pro developery i prozatímní zásobování tepláren uhlím ze stávajícího dolu Bílina, které provedly ekologické organizace.

Celý článek »

Vyhodnocení soutěže o nejlepší fotografii majitele u svého automatického kotle

16.12.2009 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

Cílem soutěže bylo získat originální fotografie automatických kotlů BENEKOV, GUNTAMATIC, PONAST, VERNER a LICOTHERM přímo v prostředí kotelny spolu s majitele dotyčného kotle. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 39 snímků, z nichž odborná porota vybrala tři vítěze, kterými jsou:  1. místo:   Ladislav Vasevič 2. místo: Jan Jirava  3. místo Jaroslav Horák. Zvláštní cenu poroty si odnesli čertíci z mateřské školy Světice.

Celý článek »

Z rubriky DISKUZE na webu DOTACE NA KOTEL

16.11.2009 | magazín | redakce | | Pohled veřejnosti

Dobrý den, bohužel Vám nemohu napsat přímo, takže aspoň skrze tuto diskuzi. Mám za sebou více než měsíc po instalaci kotle GUNTAMATIC Biostar 15-Box v nově budovaném RD od uvedení do provozu p. Svobodou z ESElu. Kotel - dle mého - jede jak hodinky... Pochopitelně krásně vytápěl (na 23 st.), když bylo pod nulou, jsem ale překvapen, jak se přizpůsobil současným vyšším teplotám okolo 12 stupňů a dům (kde se doposud realizují dodělávky - obklady, podlahy apod. - po celý den pohodově víceméně "temperuje" s topnou vodu 38-40 stupňů. O nějakém tepelném čerpadle bych vůbec neuvažoval.

Celý článek »

Soutěž o nejlepší fotografii majitele u svého automatického kotle

04.11.2009 | magazín | redakce | | Pohled redakce

Vážení majitelé automatických kotlů! Společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. vyhlašuje  Soutěž o nejlepší fotografii majitele u svého automatického kotle. Cílem soutěže je získat co nejvíce kvalitních fotografií automatických kotlů BENEKOV, GUNTAMATIC, PONAST, VERNER a LICOTHERM, instalovaných naší společností přímo v prostředí Vaší kotelny spolu s Vámi, jakožto majitele dotyčného kotle. Oceněny budou zejména fotografie originální, neformální, vtipné a nápadité. Není podmínkou, že na fotografii musí být pouze majitel kotle. Rozhodující však je, aby byl vidět celý automatický kotel přímo ve vaší kotelně. V případě stísněných prostor kotelny pro fotografování celků by měla být vidět větší část kotle.

Celý článek »

Mafiánská nabídka: Jen u nás můžete nakupovat zadarmo a ještě k tomu dostat peníze navíc!

27.08.2009 | magazín | redakce | | Pohled podnikatelů

Pokud jste dosud nenavštívili nový e-shop Vše Pro Kotelny, pak Vám dozajista unikla skutečně mafiánská nabídka společnosti ESEL, která slibuje, že zde můžete získat vybrané výrobky ZADARMO a ještě k tomu dostat peníze navíc. Jak je to možné? Odpověď je zakleta v rovnici: NÁKUP NOVÉHO AUTOMATICKÉHO KOTLE - mínus ÚSPORA ZA DPH PŘI INSTALACI FIRMOU ESEL - mínus VÝHODNÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ NA DOTACI - mínus VYŘÍZENÍ STÁTNÍ DOTACE = rovná se Vaše celková úspora 114.900 Kč u kotle za 90.000. Ostatně přesvědčte se sami v naší tabulce....

Celý článek »

Školení o kotlích GUNTAMATIC

09.07.2009 | magazín | redakce | | Pohled podnikatelů

Společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. www.estech.cz, vedoucí firma v dodávkách a instalacích automatických KOTLŮ NA BIOMASU, sděluje všem zájemcům o instalace kotlů na biomasu od firmy GUNTAMATIC www.guntamatic.cz , že ve dnech 16.9 až 17. 9. 2009 od 9.00 do 18.00 hod. se bude konat v prostorách Konferenčního sálu na zámku v Kostelci nad Černými lesy školení na výrobky firmy GUNTAMATIC. Nejlepší z Vás, kteří se zúčastní a přesvědčí nás o svých kvalitách, získají oprávnění pro dodávky a montáže výrobků firmy GUNTAMATIC v regionu, ve kterém působí. Školení je určeno pro firmy z České a Slovenské republiky.

Celý článek »

  1 2   další»»Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz