Konference ČISTÉ TEPLO - Jak lze zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plyn

18.02.2010 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Téma: Různé

Dne 16. února 2010 uspořádalo Hnutí DUHA  v Poslanecké sněmovně v Praze konferenci Čisté teplo Jak lze zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plynu.

Na konferenci vystoupili:

Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí
Jaroslav Maroušek, předseda správní rady SEVEn
Jan Macháček, komentátor týdeníku Respekt
Dalibor Borák, předseda České komory architektů
Richard Horký, ředitel společnosti TTS Třebíč (výrobce kotlů na biomasu)

Smyslem konference bylo otevření debaty, jak lze zajistit vytápění českých domů, přitom srazit spotřebu uhlí i plynu a snížit tak dovoz z Ruska, exhalace skleníkových plynů, účty domácností za energii i devastaci země povrchovými doly.
Také zde byla diskutována konkrétní opatření, která jsou k tomu potřeba.

Součástí konference bylo seznámení veřejnosti s řešením, které kombinuje investice do zateplování domů, solárních kolektorů či výtopen na biomasu, nové standardy pro developery i prozatímní zásobování tepláren uhlím ze stávajícího dolu Bílina, které provedly ekologické organizace.  

Materiál:  Čisté teplo: proč potřebujeme zákon o podpoře tepla z obnovitelných zdrojů (593 kB – pdf)

Konference byla pořádána pod záštitou poslanců Ondřeje Lišky (Strana zelených) a Jiřího Krátkého (ČSSD).

Aktualizovaný text byl převzat z webových stránek Hnutí duha.

 


Foto: Libor Směja            

 

Na konferenci byly mimo jiné prezentovány zástupci Ministerstva životního prostředí také prozatímní výsledky programu ZELENÁ ÚSPORÁM k datu 6.2.2010.

Z programu C., tj. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, bylo zatím vyčerpáno 264,000.000 Kč, z toho připadá na zakazníky společnosti ESEL 10,165.000 Kč. Jinak řečeno: ESEL odčerpal pro své zákazníky z této částky 4%.
 
ESEL je jedním z největších dodavatelů programu Zelená úsporám v oblasti programu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  co do počtu zákazniků.

Celkem je k 6.2.2010 v systému zaevidováno 2247 odborných dodavatelů pro oblast C.

Libor Směja
jedatel
ESEL TECHNOLOGIES

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz