Dne 2.5.2012 byla schválená novela Zákona o ochraně ovzduší. Dne 29.5.2012 tento Zákon podepsal podepsal prezident České republiky. Po vyjití ve Sbírce zákonu vejde v platnost (předpoklad září 2012).

Tato novela mění významným způsobem budoucnost malých domovních kotelen. Těchto kotelen je v současnosti dle posledního sčítání lidu v roce 2011 cca 650 tisíc ks. Kotelen kde se topí uhlím jako hlavním palivem je cca 350 tisíc, kotelen kde je hlavním palivem dřevo je cca 300 tisíc. Z těchto 650 tisíc kotelen jich téměř 600 tisíc nesplňuje požadavky na moderní zdroje. Podle zákona by měla během následujících 10 let proběhnout revoluce v domovních kotelnách a během těchto 10 let by měly být všechny nevyhovující kotle vyměněny za nové moderní.

Pro vlastníky malých domovních kotelen bude mít novela tyto důsledky:

1) Od 1.1.2014 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy dle ČSN EN 303-5. Kotle 1.třídy jsou hlavně litinové prohořívací kotle, kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle. Od 1.1.2014 lze prodávat jen kotle 3. třídy a vyšší

2) Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy dle ČSN EN 303-5. Kotle 3. třídy jsou především kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně řízeným nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech (většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Od 1.1.2018 lze prodávat jen kotle 4. třídy a vyšší.

3) Od 1.1.2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. třídy. U těchto kotlů je nutná větší automatizace spalovacího procesu a u kotlů na kusové dřevo i přítomnost akumulační nádrže, tj. akumulační provoz kotelny. Všechny kotle Guntamatic již dnes plní požadavky 4. třídy.

4) Provozovatelé mají povinnost spalovat v kotlích jen a pouze ta paliva, která jsou určena výrobcem kotle. Pokud bude fyzická osoba (provozovatel) spalovat jiné palivo než povoluje Zákon či příslušná vyhláška, popř. než je uvedeno na výrobním štítku kotle, hrozí ji pokuta až do výše 50.000 Kč.

5) Nejpozději do 31.12.2016 musí povinně všichni majitelé kotlů na tuhá paliva od 10 do 300 kW nechat provést kontrolu svého kotle servisním technikem. Tato kontrola se musí provádět následně každé 2 roky. Provádět ji může jen servisní technik, který je proškolen výrobcem spalovacího zdroje a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrole technického stavu. Na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností je nutné předložit doklad o této kontrole. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc Kč.

6) Od 1.9.2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva z 1. nebo 2. třídy. To znamená, že bude v následujících 10 letech sešrotovat cca 600 tisíc kotlů. Za nesplnění této povinnosti bude udělována pokuta ve výši 50.000 Kč.


Jednoduše řečeno, cílem novely Zákona o ochraně ovzduší je povolit do budoucna prodej a provoz pouze nízkoemisních zdrojů. Zároveň nutí 600 tisíc českých domácností, aby do roku 2022 nahradili své kotle 1. a 2. třídy novými kotli, s výrazně nižšími emisemi, vyšší účinností a vyšším stupněm automatizace provozu.

Kdo má, nebo do té doby bude mít kotel značky Guntamatic, nemusí se ničeho bát.

 


 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz