Exkluzivní rozhovor s majitelem prvního kotle Guntamatic na štěpku v ČR

08.04.2009 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Pohled veřejnosti | Typ AK: kotel Guntamatic Powerchip 75/100 kW | Téma: Rozhovory

 

19.3.2009 | Chrastava, Liberecký kraj

Velmi otevřený rozhovor s nejvýše postaveným člověkem na Farmě Vysoká vám mimo jiné odpoví na otázku, proč jsou kotle Guntamatic favoritem v oblasti spalování biomasy a proč se ostatní výrobci kotlů na biomasu obávají přítomnosti značky GUNTAMATIC na českém trhu.

Rozhovor s Jiřím Svobodou, který má na starosti provoz celé Farmy Vysoká v Chrastavě, se odehrál přímo na této farmě, kde již 4 měsíce pracuje kotel Guntamatic.
Během rozhovoru působil pan Svoboda vesele a uvolněně, a bez váhání odpovídal i na technicky náročné otázky, týkající se provozu kotelny a s tím souvisejících záležitostí, čímž nás příjemně překvapil.
Ani na okamžik nebylo možno pochybovat, že ho jeho práce baví a že ho baví i topení biomasou. I když se rozhovor protáhl do pozdních odpoledních hodin, bylo na něm vidět, že takhle bychom si mohli povídat až do hluboké noci. Nadšení z něj jen sršelo.
 

 
             


• Libor Směja (LS): Začnu trochu nepříjemně. Proč jste se rozhodl zabývat se myšlenkami na topení biomasou, když máte tepelné čerpadlo za 1,5 miliónu korun?

Jiří Svoboda (JS): Naše farma je velká a my potřebujeme hodně tepla. Stávající tepelná čerpadla, která zde máme dva roky, bohužel nepokryjí tak velký prostor, který máme (i když jsme byli přesvědčováni dodavatelem tepelných čerpadel, že ano), takže jsme zvažovali další možnosti. Vybírali jsme mezi biopalivy, biomasou, fotovaltikou a sluneční energií.

• LS.  My jsme se spolu potkali poprvé na veletrhu Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích, kde jste přišel s tím, že hledáte kotel na biomasu pro vytápění farmy.

JS: V té době jsme ještě neměli přesně specifkováno, co by to mělo být, jestli bude palivem štěpka nebo pelety, ale vesměs něco, co bude mít minimální nároky na obsluhu, abych se mohl věnovat svým aktivitám a zároveň měl jistotu, že vlastním kvalitní zařízení, které splní funkci, kterou splnit má.
Další podmínkou bylo, aby byl zvolený způsob vytápění efektivní, aby bylo dostupné palivo zde v regionu a aby provoz nebyl tak drahý, jako je tomu v případě používání tepelného čerpadla, které potřebuje velký příkon elektrické energie.
Neustále totiž docházelo k tomu, že jsme museli navyšovat příkony, což nás přinutilo vybudovat pomalu vlastní trafostanici, stožáry a další přívody elektrické energie, které po nás chtěl ČEZ zaplatit. To byly další nemalé náklady, které se musí k investici do tepelného čerpadla připočítat.
V momentě, kdy tady byl pouze jeden zdroj tepla – to jest tepelné čerpadlo – tak naše měsíční náklady na vytápění činily asi 25 tisíc měsíčně, 8 až 10 tisíc na tepelné čerpadlo a zbytek na dotápění prostřednictvím elektrokotlů.
Tepelné čerpadlo však nikdy nedokázalo tepelný výkon dostatečně vyvinout bez toho, aniž by se muselo vyhřívat elektrospirálami. Určitý tepelný efekt sice tepelné čerpadlo splnilo, ale horší to bylo s koeficienty, které deklaroval výrobce a které nebyly nikdy splněny.
Tepelné čerpadlo fungovalo dobře do teplot kolem nuly, jakmile však přišly mrazy, tak účinnost už tak dobrá nebyla, a proto jsme museli dotápět elektrikou.
Vzhledem k tomu, že naše farma sídlí v libereckém kraji, kde je teplotní sezóna zhruba 255 dnů, tak v momentě poklesu teploty pod nulu nebyly prostory nikdy vytápěny na požadovanou teplotu. Dalo se to sice přežít, ale za tu cenu to nebylo příliš komfortní. V této situaci si nedokážu představit, že bychom měli mít spokojené hosty zde na hotelu.


                foto z webových stránek Farmy Vysoká           

• LS.  A jak jste byli spokojeni s čerpadlem, co se týká teplé a užitkové vody?

JS: Pro mě to bylo uspokojivé, ale manželka si stěžovala. :-) Hostům by to asi taky nevyhovovalo.


foto z webových stránek Farmy Vysoká 
foto z webových stránek Farmy Vysoká foto z webových stránek Farmy Vysoká• LS.  Když vezmu, že je zde topná sezóna 8 měsíců, pak náklady ve výši 25 tisíc měsíčně dělají za topnou sezónu zhruba 200 tisíc korun. Na kolik odhadujete náklady za letošní sezónu, kdy jste začali od listopadu topit štěpkou a jinou odpadní biomasou?

JS: Já jsem se rozhodl pro štěpku mimo jiné i proto, že jsme si pořídili štěpkovač, protože zde v kraji je mnoho odpadního dřeva a náletů, takže pro mě je teď zavádějící říci výdaje na topení, neboť si palivo vyrábíme sami a doteď jen z odpadů. Letos nás vycházelo vytápění v tuhých mrazech cca na 12.000 Kč měsíčně, takže padesátiprocentní úspora oproti tepelnému čerpadlu je tam určitě.

• LS.  Vy jste si objednal automatický kotel Guntamatic POWERCHIP o výkonu 100 kW. Co Vás přimělo k rozhodnutí koupit právě tento kotel? Vždyť na trhu jsou i jiná zařízení, která umí spalovat štěpku?

JS: Divil byste se, ale zas tak moc těch zařízení na trhu není. Nehledě na to, že to, co umí Guntamatic, neuměly žádné jiné kotle, takže výběr proběhl celkem rychle.
Rozhodující pro mě bylo, aby kotel uměl spalovat nejen štěpku, ale i další zemědělské plodiny a odpady, protože jsme zemědělská farma, a já se dostanu za poměrně málo peněz k celé řadě biopaliv.
Věděli jsme, že vedle štěpky budeme
chtít v kotli topit i slámou, pilinami, obilím a dalšími biopalivy, ale žádný kotel nebyl natolik univerzální, aby uměl takové množství paliv spalovat a aby ještě k tomu fungoval jako zplynovací kotel na štěpku a pelety. To byl pro mě hlavní faktor, který mi pomohl se rozhodnout.
Našel jsem si i některé z vašich konkurentů, a po prozkoumání jejich nabídky zbyli prakticky pouze dva favorité: Guntamatic a Fröling. Rozhodnutí nakonec padlo na Guntamatic, kde mě přesvědčilo hlavně dvoustupňové spalování, přístup celé firmy ESEL a dostupnost informací o jednotlivých výrobcích Guntamaticu.
Vzhledem k tomu, že životnost kotle je skutečně dlouhodobá, tak zplyňování biomasy umožní počáteční investiční náročnost vrátit daleko rychleji než klasický kotel, byť by byl levnější.

• LS.  Vy jste se pro nákup Guntamaticu rozhodl na druhé výstavě For Arch 2008, která se uskutečnila v Praze. Tam jste také rovnou podepsal objednávku.

JS: Ano, na For Arch 2008 jsem jel už s tím, že jsem takřka rozhodnut pro Guntamatic. Chtěl jsem si s vámi ještě ujasnit pár věcí, jestli vše funguje tak, jak je uvedeno v propagačních a projekčních materiálech, a nakonec jsem to podepsal na místě.

• LS.  Vy jste nám dal velmi šibeniční termín pro instalaci kotle vzhledem k tomu, že jste v té době otevíral penzion. Požadoval jste zapojení kotle do šesti týdnů. V té době jste neměl ani kotelnu, ani komín. Jak byly splněny vaše požadavky z hlediska instalace firmou esel technologies s.r.o. i s ohledem na to, že bylo málo času, právě probíhala hlavní sezóna a z vaší strany nebylo ve fázi objednávky nic připraveno?

JS: Bylo na to skutečně velmi málo času, a po mých předchozích zkušenostech se zapojováním tepelného čerpadla mě velmi mile překvapil přístup firmy ESEL. V určitých chvílích to byli oni, kdo mě tlačil k termínu, který jsem jim já určil, neboť z naší strany nebylo vše k termínu instalace připraveno.
Musím ESEL veřejně pochválit (což málo kdy dělám :-)). Líbilo se mi, že to udělali rychle a že za mě velmi elegantně
vyřešili rozvody i návrh propojení nové kotelny se stávající kotelnou s tepelným čerpadlem. Ten tlak na ESEL byl opravdu silný, ale dokázali to a splnili vše, co slíbili.• LS.  Jak probíhala realizace stavby kotelny?

JS: Můj šibeniční termín realizace kotelny pro vás byl 6 týdnů od podpisu objednávky. Bylo to velmi hektické, navíc nám přibyly ještě problémy s umístěním kotle do poměrně malého prostoru kotelny.
Máme tu poměrně složitý systém, protože je tu 6 podobjektů, které jsou díky tomuto kotli vytápěny, a k tomu jsou ještě přidány dvě akumulační nádrže na 2000 litrů a dva bojlery Guntamatic na 500 litrů, takže se jedná o docela velkou kotelnu na malém prostoru, která je navíc dělána dvouúrovňově.
Instalace kotle od okamžiku příjezdu montážní party do okamžiku zapálení kotle trvala asi 5 nebo 6 dní. Po této době se dalo v kotli zatopit a zjistit, zda vše funguje tak, jak má.

• LS.  Zprovoznění celého systému prováděl váš jmenovec pan Svoboda z firmy ESEL. Jak probíhala příprava na zátop a za jak dlouho byl kotel natopen?

JS: Příprava trvala asi dvacet minut, navíc s úplně neznámým palivem, s nímž nebylo dosud v kotli topeno. Parametry jsou v menu již nastaveny, takže se provedla jen kontrola bezpečnostních prvků, naplnění dopravníkových cest palivem a dal se kotli pokyn ke startu.

 

• LS.  Když jste si kupoval tento kotel, tak jsme vám říkali, že do dvou hodin od zapálení bude natopen a schopen jet nepřetržitě na stoprocentní výkon. Bylo tomu skutečně tak?

JS: Ano, první hodinu jel opravdu na 100%. Po půlhodině se natopil již na 75% výkonu a při dosažení teploty 75°C se odstavil do útlumu.
Jedním z důvodů, proč jsem si zvolil Guntamatic, byla skutečnost, že umí spalovat i čerstvou štěpku s vlhkostí do 50%. Určitě to musela být pro kotel velká zatěžkávací zkouška, protože my jsme tam spalovali nejspíš i ještě vlhčí štěpku než 50%, což kotel vydržel bez problémů.

• LS.  Vy jste měl nainstalován první kotel Guntamatic na štěpku jako první zákazník v České republice. To je vlastně historická událost. Co všechno dnes díky kotli POWERCHIP 100 vyhříváte?

JS: Jsou to dvě restaurace o rozloze 150 m2 + konferenční stál o rozloze 205 m2 + 10 pokojů + sociální zařízení + 2 byty + spoustu chodeb. Další větví vytápíme 70 metrů vzdálené šatny a sociální zařízení, které je součástí stájí. Celkem odhaduji cca 950m2 podlahových ploch, což je v našich podmínkách cca 2500m3 prostoru. Stávající systém kotelny s tepelným čerpadlem byl na doporučení firmy ESEL propojen s kotelnou Guntamatic, abychom dokázali přenášet teplo z kotle Guntamatic i do kotelny s tepelným čerpadlem.• LS.  Vy už jste v ovládání kotle Guntamatic téměř profesionál. Za jak dlouho byste si troufl vysvětlit cizímu člověku, jak má tento kotel ovládat?

JS: Technicky vybavený člověk to zvládne ihned a netechnicky vybavený během chvilky. Je to opravdu jednoduchá záležitost maximálně na 10 minut. Tím, že je menu ovládání kotle intuitivní, zvládne to opravdu každý.

• LS.  Stane se vám teď ještě někdy, že máte nedostatek tepla?

JS: Od té doby, co mám kotelnu Guntamatic, se nám to zatím nestalo. Pro potřeby hotelu pokoje i mírně přetápíme, protože jsme v horské oblasti, a lidem, co přijdou zvenku, je většinou zima. My, odchovaní tímto krajem, jsme přece jen otužilejší.

• LS.  Jakou účinnost spalování mají jednotlivé druhy paliva ve vašem kotli Guntamatic?

JS: Suchá štěpka (sušiny dubu) měla neuvěřitelnou účinnost spalování 96%. To jsem vás až podezíral, že je to nějak nafixlované na displeji, protože žádný kotel ani krb takovou účinnost spalování nemá, ale nafixlované to vážně nebylo.
Běžná, středně vlhká štěpka měla účinnost spalování 91% a s mokrou štěpkou jsme se dostali nejméně na 70% účinnosti spalování. U mokré štěpky mě překvapilo, že vůbec hoří a že z ní není žádný popel. Popelník bylo potřeba vynést pouze jednou za 14 dnů. Popílek byl takový jemný, jakoby cigaretový.
Zkoušeli jsme také spalovat dřevěné pelety a pelety z biomasy. Největší výhřevnost měly pelety z biomasy, v nichž byla přimíchána sláma a slunečnicová semínka. Tento druh biomasy vyšel zhruba na 2.500 korun za tunu – to bylo zatím jediné palivo, za které jsem platil. Koupil jsem ho na zkoušku v době, kdy zde bylo 1,5 metru sněhu, a bylo nepředstavitelné něco štěpkovat.• LS.  Naznačoval jste, že vzhledem k tomu, jak se vaše farma rozrůstá, plánujete vybudovat další kotelnu. Jaká bude?

JS: Když teď budou opravdu dobře fungovat nově připojené akumulační nádrže ke kotli Guntamatic, tak to bude pravděpodobně ještě jeden Guntamatic POWERCHIP o výkonu 100 kW.

• LS.  Čím se vám nejlépe topilo?

JS: Nejlépe se nám topilo dřevěnými peletami a měsíc starou štěpkou.

• LS.  Zvažujete i nákup pneumatického odpopelňovače nebo raději vybíráte popel ručně?

JS: Podle mého stačí, když vyberu popel ručně jednou za 14 dnů. Navíc jsem zvědavý, co kotel dělá a jestli se tam něco neděje, takže k němu stejně chodím průměrně 2x týdně – i když bych nemusel.

• LS.  Kotel má za sebou 2400 provozních hodin. Když jsme se dívali do historie alarmu, tak kromě toho, že byl kotel několikrát přetopen, se tam žádné chybové hlášky nevyskytly. Zaznamenali jste nějaké rizikové nebo nestandardní situace, kdy by se váš kotel choval jinak, než by měl?

JS: To přetopení byla naše chyba. Chtěli jsme vyzkoušet všechno možné, co kotel umí a zvládne, ale občas jsme to přehnali. Kromě prvního týdne, kdy jsme ladili funkčnost kotle na mokrou štěpku, navíc bez použití akumulačních nádrží, které jsme tehdy ještě neměli, bylo jedinou závadou to, že nám drobné ohebné proutky ve štěpce ucpávaly protipožární klapku. Což ovšem nebyla chyba kotle, ale opět naše, protože jsme se snažili spalovat špatně zpracovanou štěpku. To jsme posléze odstranili tím, že jsme začali štěpkovat na menší kusy, a teď všechno v absolutním pořádku.


• LS.  Všiml jsem si, že každou větev máte osazenou servopohonem a řídíte jí ekvitermně. Myslíte si, že ekvitermní řízení má smysl pro správný provoz kotelny?

JS: Ano, má. Pro správný provoz i pro úspory. To znamená, že využíváme pohyby teplotní křivky, ale i časové programy, kdy to má topit a kdy ne. Jsou části objektu, které jsou využívané nonstop, a jsou zas naopak místa, která vytápí pouze jedna větev. Další místa je potřeba vytápět jen o víkendu, a jinak stačí tyto prostory pouze temperovat. Takže jsem si to všechno nastavil a jsem s tím spokojený. Neumím si to bez ekvitermního řízení každé větve představit.

• LS.  Dělal jste si analýzu, kdy by se vám měla vaše investice do zařízení Guntamatic vrátit ve srovnání s tím, co byste musel dát za jiné druhy vytápění?

JS: Když jsem srovnával tepelná čerpadla s ostatními zdroji tepla, je jasné, že mě výrobce přesvědčoval o tom, že tato technologie je nejlepší. V době roku 2006 však stála jedna kilowat hodina úplně jiné peníze, než stojí dneska, takže se všechno posunulo, bohužel směrem v můj neprospěch.
Rovněž spotřeba kilowat hodin, kterou mi původně spočítali, je také vyšší, takže najednou vychází, že moje tepelná čerpadla budou zaplacená místo za sedm let za dvanáct, což ovšem - při životnosti čerpadla 10 let - ztrácí naprosto význam.
U topení biomasou v kotlích Guntamatic jsem na tom tak, že teď vytápím 3x větší prostor při nižší ceně kotle na biomasu jako byla cena tepelných čerpadel, a provoz je přitom stále levnější, než provoz tepelných čerpadel.
Podle mých výpočtů budu mít kotelnu Guntamatic splacenou během čtyř let. Díky tomu, že si štěpku a další palivo děláme svépomocí, šetříme další peníze. Ty do této kalkulace musím také zahrnout, čímž se mi návratnost ještě zkrátí.
• LS.  Máte již představu, kdy začnete připravovat palivo pro příští rok? Letošní sezóna už pomalu končí, a vy už jistě přemýšlíte o přípravě té další. Co byste doporučil ostatním, kteří kotel Guntamatic právě koupili nebo se rozhodují ke koupi? Co mají udělat jako první?

JS: Tak především nedoporučuji shánět topivo v listopadu. Čím dříve to uděláte, tím lépe, především co se týká dřevěných pelet a ostatní dřevní biomasy. Zjara je nejlepší doba pro štěpkování, neboť do konce března je povoleno kácení náletů a stromů, takže dřeva je všude dost. Navíc se v této době zemědělci zbavují přebytečných zásob obilí ve svých skladech.
Cena ovsa se teď pohybuje kolem 3.000 korun za tunu, ale nám jí zemědělci nabízejí už i za 2.000 korun, a když jim řeknu, že nechci obilí na krmení ale na spalování, a proto že mi stačí horší kvalita, tak to bude ještě podstatně levnější. Zatím máme dostatek štěpky a já jsem přesvědčen o tom, že jí bude – alespoň v našem kraji - stále dost.

Pozn. redakce: V tuto chvíli volá panu Svobodovi místní firma, že získala zakázku na přípravu pozemků pro výstavbu obytných domů a že by byli rádi, kdyby jim mohl poštěpkovat jimi pokácené dřeviny na těchto pozemcích a tuto štěpku si za odvoz vzít.

• LS.  Zmínil jste se, že máte vlastní štěpkovač. Můžete nám vysvětlit, jak takové zařízení pracuje?

JS: Před nákupem štěpkovače bych se dnes už hodně rozmýšlel. Je vhodný pouze pro toho, kdo má k dispozici skladovací prostory a hlavně kdo má traktor, protože jsou štěpkovače jsou poháněné diselagregátem nebo vývodovou hřídelí z traktoru. My máme na farmě traktor o výkonu sto koní, a proto je náš štěpkovač poháněn vývodovou hřídelí z traktoru. Máme celkem robustní štěpkovač, který pojme až 42 centimetrové kmeny, takže už to nejsou jen nálety, ale i větve, a když se dělá něco plošného, tak se všechno štěpkuje.


 
 
 

• LS.  Plánujete využívat váš štěpkovač i pro třetí osoby a nabízet jeho služby dalším firmám a institucím?

JS: Ano, když je připravený materiál na hromadách, tak je náš štěpkovač schopen zpracovat až 200 kubíků štěpky za den. Stroj zpracuje až 40 kubíků dřeva za hodinu, je-li dřevo zpracováváno pomocí hydraulického ramene. Za pomoci lidské síly to je cca 25 kubíků za hodinu.

• LS.  Vraťme se ještě jednou k vaší kotelně Guntamatic. Co vám v ní ještě chybí?

JS: Přemýšlím o tom, že si pořídím GSM modul, abych věděl o všem, co se v kotelně děje, i když nebudu na farmě přítomen, abych mohl případně chybu na dálku odstranit. Po telefonu dokážu případnou závadu odstranit za pomoci dalších zasvěcených osob, které jsou na farmě.


• LS.  Příští sezónu bude na trh uvedena řídící jednotka, která bude schopna monitorovat kompletně celý váš topný systém s tím, že pokud by se napojila na aktivní prvky, tak jste schopni vzdáleně měnit hodnoty teplot. Mělo by z vašeho pohledu význam, kdybyste mohl po internetu změnit teplotu výstupní vody z 75 stupňů na 70 nebo 80? Nebo je to pro vás zbytečné?

JS: Pro mě osobně je to zbytečné, protože já jsem na farmě téměř nonstop. Je to ale individuální, neboť spousta lidí to určitě bohatě využije. Já to mám ke kotli 20 metrů.
Ale pokud by měli takový systém vytápění například v malé obci, pak si umím představit, že starosta sedne k počítači a aniž by musel odejít ze své kanceláře, tak upraví chod celého systému během několika minut – pokud by bylo něco v nepořádku, což již ze své 4 měsíční zkušenosti nepředpokládám.

• LS.  Jak by se vám líbilo, kdyby vám firma, která kotel nainstalovala, spravovala vaše zařízení na dálku. Bylo by to pro vás přínosem?

JS: Já osobně chci mít takové věci pod osobním dozorem, ale opět si umím živě představit, že pro spoustu lidí by to bylo ohromné ulehčení práce a hlavně odpovědnosti.


• LS. Co byste doporučil všem, kteří přemýšlejí o koupi kotle na biomasu? Na co mají klást důraz a na co si mají dát hlavně pozor?

JS: Jako vždy a ve všem - platí heslo: Důvěřuj, ale prověřuj! U montáže kotelny je potřeba, aby u ní byl člověk osobně přítomen a sledoval co a jak, protože i během montáže se může naskytnout spousta otázek, které mohou vést později k různým vylepšením systému.
Hlavně bych však doporučoval dát si pozor na palivo, kterým se dá a bude v kotli topit. Pro kotel POWERCHIP 100 se dá sehnat celá řada skutečně velmi levných paliv.
Z pohledu zákazníka je každopádně lepší investovat na začátku více peněz do dražšího a kvalitního kotle, který však dokáže spalovat různé typy paliv, než ušetřit při nákupu pár tisícovek a v dlouhodobém horizontu prodělat obrovské peníze na cenách za drahé palivo.
Hlavně pozor na kotle, které nemají dvoustupňové spalování a zplynování. Ty, které ho nemají, bych už dnes považoval za nekvalitní a jejich nákup by byl velkým krokem zpátky.


 

• LS.  Dochází k připékání paliv na rošt nebo je pravda to, co tvrdí Guntamatic, že se kotel sám čistí, že se tam nic nepřipéká a že spékance propadávají do popelníku?

JS: Samozřejmě, čím horším palivem se topí, tím větší je popelnatost. Teď mám zrovna na zkoušku slunečnicová semínka, která popelnatá jsou, a popel už není tak pěkný jako z dřevěných peletek a ze suché štěpky. Ale i tento popel propadl, a kotel jsme poprvé čistili až po nějakých 2350 hodinách.
Takže se dá říci, že při padesátiprocentním výkonu jsme čistili kotel až po téměř čtyřech měsících provozu, a navíc jsme zjistili, že to ani nebylo nutné, protože v něm nebylo nic zanešeno.

• LS.  Zaregistroval jste například, že by se tvořil někde v kotli kondenzát nebo se tam objevilo dehtování? Při spalování mokré štěpky se totiž některým lidem v jejich kotlích rosí stěny, vzniká tam kondenzát a vytéká jim dehet z kotle... Objevil jste něco takového u Guntamaticu?

JS: Zatím jsem nic takového nezjistil. Mám kondenzační jímku v komíně, ale ani tu jsem dosud nevyléval. V ničem zatím nevidím žádný problém.• LS.  Díky jednomu kotli je možno vytápět až devět samostatných objektů, což je ideální stav pro malé obce. Tak to funguje v Rakousku, kde mají řadové domy společnou kotelnu, která je osazena jedním kotlem a vytápí např. 9 domů, které jsou součásti té řadovky. Neplánujete zásobovat podobné případy vaším biopalivem?

JS: Ano, plánujeme. Již jsme zde měli mnoho zájemců o kotle Guntamatic s tím, že by majitelé chtěli dodávat palivo od nás. Předpokládám, že s firmou ESEL navážeme bližší spolupráci, kdy oni budou dodávat tyto moderní technologie a my zde budeme zajišťovat dodávky paliva, které je původem z tohoto regionu.

• LS.  Na co byste se chtěl zeptat pro změnu Vy?

JS: Vzhledem k tomu, že mne opravdu čeká vybudovat ještě jednu kotelnu v tomto objektu, potřebuji vysvětlit, jak ty dvě kotelny, vzdálené 100 metrů od sebe, budou provozovány. To se opravdu ty kotle domluví, který má kdy topit a jak?

• LS.  V tomto ohledu jsou kotle Guntamatic unikátní a použitelné např. i pro panelové a bytové domy s např. až 32 bytovými jednotkami. Pro 32 bytů potřebujete zhruba výkon 200 kW. To je podobný výkon, který budete potřebovat i vy tady.
V těchto případech se udělá kaskáda dvou kotlů, které jsou mezi sebou propojeny (nemusí být spolu v jenom prostoru), takže jeden kotel hlídá ten druhý. Kotle si navzájem sdělují, jak který funguje, kolik který z nich v provozu najel provozních hodin, a podle toho se samy zapínají.
To znamená, že když bude mít jeden najeto 1000 hodin a ten druhý jen 950, tak si vymění informaci, že tomu druhému chybí 50 hodin k tomu, aby byl stejně opotřebovaný jako ten první, takže se vlastně neustále kontrolují a „dohánějí“. To samé platí o výkonu, pokud jeden jede na 100%, nemůže druhý spát, ale musí již být nastartovaný a dohánět výkon, který již první kotel není schopen poskytnout.
Výhoda u kaskády spočívá i v tom, že v momentě, kdy máte dva kotle, tak můžete v podzimním a jarním období provozovat jen jeden kotel, zatímco v období tuhé zimy, kdy jsou teploty hodně nízko, se spínají a běží oba dva.
A i jejich provoz v mrazivých podmínkách je nastaven tak, že první den běží jeden kotel, a další den běží druhý kotel. A oni se takto prostřídávají. To znamená, že mají stejně zanesené popelníky, také intenzita návštěvy kotelny se tím pádem dvojnásobně prodlužuje podle toho jaké je zrovna venku počasí a kolik popele vzniká, a když si koupíte odpopelňovač, tak do kotelny musíte jít pouze dvakrát za celou topnou sezónu, protože 200 litrová kovová popelnice na kolečkách se pneumaticky plní, a je plná nejdříve za tři měsíce. Toto platí při topení dřevěnými peletami nebo štěpkou. U paliv s vyšší popelnatostí je intenzita vynášení popela kratší.JS: Bude v nejbližší době někde instalována další kotelna, jako mám já?

• LS.  Naše firma jedná v současnosti o instalaci patnácti kotlů do jednoho města, kde chce městský úřad zrušit centrální výtopnu na lehký topný olej. Do té výtopny by museli buď masivně nainvestovat několik miliónů korun, a nebo se jí jednoduše zbaví a zakoupí lokální kotle pro jednotlivé bytové domy, které budou kotle vytápět.
Problém je v tom, že už dneska prodává město teplo ze své výtopny lidem v hodnotě mezi 500 – 600 korunami za GJ, což je neskutečně mnoho.
Město si nechalo udělat studii díky níž zjistilo, že pokud by si koupilo POWERCHIPY 100 kW, platili by 234 Kč za GJ při vytápění bílými dřevěnými peletami při ceně pelet 4,20 Kč/kg s DPH! To je pro ně třetina toho, co platí dnes.
V momentě, kdy by zlikvidovali stávající výměníkovou stanici, nainstalovali tam kotle v kaskádách, k tomu ještě přidali zásobníky na pelety a s firmou ESEL by si smluvně nakontrahovali dodávky pelet pomocí cisteren s dovozem až do kotelny, tak v ten moment mohou zákazníkům udržet současnou cenu za vytápění v jejich bytech a navíc se výrazným způsobem podíleli na splácení této investice.
Zde do věci vstupuje další faktor, a to, že od května 2009 budou města schopna, pokud tuto změnu zrealizují, získat dotaci až 90%.
Tato dotace je podmíněna tím, že na jedné akci musí být proinvestováno minimálně 500.000 korun, což v případě instalace tohoto kotle hravě splní, neboť jeho cena kotelny o výkonu 100 kW se pohybuje okolo jednoho miliónu Kč.
Pokud se obec v letošním roce rozhodne, že obyvatelům uleví od neustálého zvyšování cen za vytápění a postaví moderní kotelnu za 1 milión korun, má reálnou šanci dostat od státu 900.000 korun zpátky a lidem udržet cenu tepla na x-let dopředu, nebo jim dokonce může cenu až o dvě třetiny snížit.
Oni si totiž spočítali, že při vytápění ve staré výtopně dochází při přenosu tepla ke ztrátě v hodnotě 30%.
Díky nové kotelně bude moci město umožnit nájemníkům individuální kontrolu nákladů na teplo, protože se zkrátí rozvody, zkrátí se náklady na distribuci tepla, a firma ESEL je schopna na stupačky nainstalovat měřiče tepla, takže všichni budou platit pouze za skutečně dodanou energii.

Děkuji za rozhovor.
 
Libor Směja
www.estech.cz
 

Zpracování reportáže + foto © Pavel Loužecký
Některé fotografie byly převzaty z webových stránek Farmy Vysoká.

Prospekt Powerchip


Majitel automatického kotle
Kontakty
Jiří Svoboda

telefon:  602 350 878
jiri.svoboda@vzduchotechnik.cz
Chrastava

www.vysoka.orgCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz