Podpora pro fyzické osoby na úsporné zdroje energie

13.02.2009 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Pohled odborníků | Téma: Informace ze Státního fondu životního prostředíPodpora pro fyzické osoby na úsporné zdroje energie
Informace ze
Státního fondu životního prostředí   

Pokud nahradíte v rodinném domě nebo bytě v něm umístěném kotel či kamna na fosilní palivo za moderní kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo si pořídíte solární systém, můžete do 31. března 2009 získat dotaci.
Zařízení lze instalovat též v novostavbách. Podmínkou získání dotace na kotel na biomasu a na tepelné čerpadlo v novostavbách je, že budova bude splňovat energetický standard podle dokumentu Přílohy II a objekt není možné připojit na rozvod zemního plynu nebo na centrální zásobování teplem.
Podporu poskytujeme na již ukončené akce, a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Na současnou podporu úsporných zdrojů energie naváže od dubna nový, svým rozsahem mnohem větší program podpory. O dotace z nového programu ale nebude možno žádat zpětně, tedy na akce zrealizované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu 2009.

Podrobné informace ke stažení

Formulář - ŽÁDOST O PODPORU ZE SFŽP ČR - fyzické osoby  (Excel .xls)

Formulář -
Čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení - Kotle  (.pdf)

Formulář -
Potvrzení obecního úřadu - plynofikace  (.pdf)

Informace -
Kotle na tuhá paliva a jejich vlastnosti
  (.pdf)


  

Zdroj:  Informace převzaty z webových stránek
Státního fondu životního prostředí ČRCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz