Tři roky problémů za důvěru

27.08.2008 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Pohled veřejnosti | Typ AK: kotel Benekov L25 | Téma: Odstrašující případy

esel technologies s.r.o. | 27.8.2008 

Jak se stát za „pouhých“ stotisíc korun majitelem instalace kotle, kterým se nedá topit. Odstrašující případ "kotlové anabáze" pana Ladislava Bečváře, která se táhne již třetí rok díky nekvalitní instalaci kotle Benekov ling 25 neodpovědnými živnostníky....


Prakticky neustále naše zákazníky upozorňujeme na nepředvídatelné problémy, které je mohou s velkou pravděpodobností potkat, pokud ve snaze ušetřit pár tisíc korun za využití odborných služeb kvalitní firmy k zapojení svého nového automatického kotle do provozu, zvolí raději náhodně doporučené místní živnostníky (instalatéry, elektrikáře, kamnáře apod.), kteří nemají s touto činností dostatek praktických zkušeností, nebo - v horším případě - nemají ani potřebné oprávnění od výrobce takovouto činnost vykonávat.

Ladislav BečvářA protože si dobře uvědomujeme, že tvrzení bez důkazů může zavánět reklamní sebechválou, rozhodli jsme se, že vás seznámíme s naprosto konkrétním odstrašujícím případem, který jsme schopni na vyžádání doložit od A do Z, neboť firma esel technologies s.r.o. se stala jeho dodatečným očitým svědkem a účastníkem.

Následující příběh se stal panu Ladislavu Bečvářovi z Drahomyšle.
Pan Bečvář dlouho a pečlivě vybíral ten nejlepší automatický kotel pro svůj domek. Důkladně si zjišťoval a ověřoval veškeré dostupné informace, navštívil dokonce celou řadu výrobců automatických kotlů na výstavách a veletrzích, až si nakonec vybral to nejlepší řešení pro svůj dům - automatický kotel ling 25 od firmy Benekov.
Zakoupil ho koncem roku 2005 a velmi se těšil na to, že mu konečně skončí starosti s vytápěním jeho domu i dílny, ve které podniká.
Jenže to ještě ani ve snu netušil, že ho čekají téměř tři roky velkých problémů, sporů, hádek, nekonečných jednání a soudních stání…
To vše mu totiž způsobila nezodpovědná práce a neetický podnikatelský přístup dvou živnostníků, kteří mu byli doporučeni jako odborníci na dodávku a instalaci kotle ling 25.
Pouze díky nim teď nemůže pan Bečvář svůj kotel již téměř tři roky používat, ačkoli za něj a jeho instalaci zaplatil oběma pánům přes stotisíc korun. Teplo ve svém domě si musí dodnes zajišťovat náhradním způsobem.

Ale začněme od začátku…. Pro přehlednost vám popíšeme jednotlivé události ve zkratce tak, jak skutečně probíhaly.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že soudní spor pana Bečváře s oběma živnostníky není dosud ukončen, neuvádíme plná jména žalovaných.

listopad 2005

Pan Bečvář kupuje na doporučení svého známého přes živnostníka K.V. z Lenešic automatický kotel na pevná paliva BENEKOV ling 25 s tím, že mu ho K.V. ve spolupráci s dalším živnostníkem V.P. uvede do provozu včetně odzkoušení. Od K.V. dostává pan Bečvář ujištění, že jím najatý V.P. je skutečně servisním technikem firmy Benekov.

prosinec 2005

Živnostníci K.V.V.P. dodávají a společně instalují panu Bečvářovi kotel ling 25. Pan Bečvář následně uhrazuje oběma živnostníkům faktury v celkové částce 107.161 Kč.

prosinec 2005

Po zabudování kotle pan Bečvář zjišťuje, že celé zařízení je nefunkční, že nesplňuje požadované parametry, že se neustále přehřívá nebo naopak podchlazuje, nadměrně dehtuje a komínové hodnoty jsou vysoko překračovány, takže půl metru za kotlem je naměřena teplota 460 stupňů Celsia a více. Díky tomu komín podélně praskl a z venkovní strany po něm stékají kotlové spaliny.

24.12.2005

Na Štědrý den roku 2005 oznamuje pan Bečvář dodavateli kotle K.V., že má obavy z jeho roztržení díky špatnému fungování celého zařízení.
K.V.
konstatuje, že se jedná o závadnou expanzní nádobu, kterou následně vyměňuje. Tato operace však nic nezměnila.

prosinec 2005

Koncem prosince 2005 pan Bečvář uplatňuje u dodavatele kotle K.V. první reklamaci, druhou pak během ledna 2006 a několik dalších postupně až do března 2006.

07.01.2006

7.1.2006 vyměňuje živnostník V.P. další součástku - nový kotlový regulátorPozději se přišlo na to, že i ten původní regulátor byl v pořádku. Avšak ani po této "opravě" se činnost kotle nemění.
Jediné co opravdu výrazně změní, je přístup V.P. k panu Bečvářovi. Od toho dne totiž přestává V.P. reagovat na veškeré telefonáty a urgence majitele kotle.

30.01.2006

Na základě podezření z neodbornosti živnostníka V.P. zasílá pan Bečvář písemný dotaz na firmu Benekov, zda jsou V.P. a K.V. opravdu jejich servisními techniky.
Benekov mu písemně potvrzuje, že V.P. ani K.V. z Lenešic nebyli v době instalace kotle evidováni firmou Benekov jako servisní organizace.
V.P. se prokazatelně stal servisní organizací Benekovu až měsíc po provedení nekvalitní instalace kotle pana Bečváře.
I přes toto zjištění oba živnostníci potvrzují p.Bečvářovi záruční list na kotel ling 25.

04.12.2006

Oba živnostníci stále slibují, že všechny závady odstraní a uvedou kotel do perfektního stavu ještě před začátkem topné sezóny 2006-2007.
K tomu však nedochází a pan Bečvář uplatňuje u dodavatele K.V. další reklamaci, v níž požaduje slevu ve výši 50% z ceny kotle. Na tuto reklamaci K.V. nereaguje.

07.02.2007

Pan Bečvář znovu urguje vyřízení své reklamace. Bez úspěchu.

15.09.2007

15.9.2007 si pan Bečvář objednává u autorizované servisní firmy esel technologies s.r.o. kontrolu kotle z hlediska správnosti jeho instalace.
Provedením kontroly skutečnými odborníky je zjištěno, že kotel je prakticky nezpůsobilý k provozu díky jeho nesprávnému a pravděpodobně neodbornému zapojení.

16.09.2007

Na základě vydaného Protokolu o kontrole od firmy esel technologies s.r.o. pan Bečvář odstupuje písemně od smlouvy s živnostníkem K.V. a požaduje, aby si K.V. vymontoval jím instalovaná zařízení, odvezl si je a neprodleně vrátil panu Bečvářovi celou částku v hodnotě 107.161 Kč, aby si tento mohl koupit nový kotel s kvalitní instalací od firmy esel technologies s.r.o.

08.10.2007

Protože na tento písemný požadavek K.V. nereaguje, posílá pan Bečvář další doporučený dopis s důrazným požadavkem na zrušení kupní smlouvy a okamžité vrácení peněz.

23.10.2007

Po dalších průtazích zasílá K.V. panu Bečvářovi písemné vyjádření s tím, že se jedná o „drobné závady“, o kterých je s panem Bečvářem „ochoten jednat“ (viz přiložený dokument v tomto článku).

26.10.2007

Panu Bečvářovi konečně dochází po dvou letech trpělivost a podává u Okresního soudu v Lounech na oba živnostníky žalobu.

29.11.2007

Na základě soudního řízení je vydán Platební rozkaz, ve kterém soud nařizuje oběma živnostníkům uhradit panu Bečvářovi částku 107.161 Kč včetně náhrady nákladů soudního řízení.

17.03.2008

Soudní jednání je odročeno.

31.03.2008

Probíhá další soudní jednání.

14.07.2008

Probíhá další soudní jednání, na něž je na žádost pana Bečváře soudem přizván jednatel společnosti esel technologies s.r.o. Libor Směja jako svědek tohoto případu. Ten se však z důvodu nepřítomnosti v ČR jednání nemůže zúčastnit.

25.08.2008

Probíhá další soudní jednání, tentokráte již za účasti Libora Směji.
Zdá se, že soud spěje ke svému závěru.

25.08.2008

Po jeho skončení byla pořízena díky laskavosti pana Bečváře fotodokumentace a opatřeny všechny důležité dokumenty k celému případu, na jejichž základě je zpracována tato reportáž.


Jeden z důkazů: Žaloba - návrh na vydání platebního rozkazu (kliknutím na obrázek se dokument zvětší do čitelné podoby).

    

Závěry

• Soudní jednání nebylo do dnešního dne právoplatně uzavřeno.
• Panu Bečvářovi nebyla dosud žalovanými živnostníky K.V. a V.P. vrácena částka 107.161 Kč, a to ani přes soudem vydaný Platební rozkaz.
• Automatický kotel ling 25, který byl dodán živnostníkem K.V. a zřejmě neodborně nainstalován a chybně zapojen jím najatým živnostníkem V.P., stále stojí nefunkční v kotelně pana Bečváře.
• Díky dosud neukončenému soudnímu sporu si pan Bečvář nemůže pořídit nový kotel ling 25, který má již objednaný u firmy esel technologies s.r.o. včetně odborné instalace a zapojení.
• Za necelé tři roky bez tepla ze svého kotle přišel pan Bečvář nejen o nervy a rodinnou pohodu, ale také prokazatelně o statisíce korun zisku ze svého podnikání, které nemohl v zimních měsících vykonávat.
• Navíc nenávratně ztratil část své klientely, kterou musel díky nevyhovujícím pracovním podmínkám ve své dílně odmítat, aby nepřišel navíc ještě o své zdraví kvůli zimě v ní.
• Téměř tři roky zbytečných tahanic jsou smutnou odměnou za pochybnou důvěru, kterou dal pan Bečvář na doporučení svého známého místním živnostníkům.

• Věřme, že tento soudní spor bude co nejdříve úspěšně ukončen a my vám budeme moci sdělit, že spravedlnosti bylo konečně učiněno zadost a že se pan Bečvář dočkal tepla ze svého vysněného kotle ling 25.

• Firma esel technologies s.r.o. bude samozřejmě i nadále bojovat všemi dostupnými prostředky proti samozvaným „odborníkům na cokoliv“, kteří kazí dobrou pověst nejen všech výrobců automatických kotlů, ale zejména kvalitních servisních organizací, jimž jde v první řadě o spokojenost svých zákazníků.

A poslední rada na závěr:
Přečtěte si, prosím,
ZAJÍMAVÉ SROVNÁNÍ PRO VÁS, ve kterém najdete velmi důležité informace,jimiž se nezapomeňte důsledně řídit při budoucím nákupu vašeho automatického kotle.


 

• Rodinný domek pana Bečváře na konci vesnice Drahomyšl u Loun.
• Zničený komín je už tři roky němým svědkem „odbornosti“ pánů živnostníků, kteří kotel dodali a chybně nainstalovali.

 

• Pan Bečvář při vyprávění své „kotlové anabáze“.
• Nefunkční kotel ling 25 stále stojí v jeho kotelně a čeká na svůj odvoz živnostníky, kteří prakticky zavinili jeho zničení. Kotel samotný za nic nemůže… Pan Bečvář také nedá na značku Benekov dopustit a chce kotel ling 25 i po tříletém trápení znovu…. Ovšem tentokrát již kvalitně nainstalovaný s dokonalým servisem od spolehlivé a prověřené firmy, která má za sebou již stovky podobných instalací kotlů Benekov a získala při nich neocenitelné zkušenosti a znalosti, takže si dokáže hravě poradit s jakýmkoli problémem.

 

• Pan Bečvář vysvětluje jednateli firmy esel technologies s.r.o. Liboru Smějovi, co všechno se v této kotelně dosud odehrálo….

 

• Stav spalovací komory kotle BENEKOV ling 25 po dvouletém „používání“. Na keramických deskách je vidět značné namáhání těchto desek z důvodu nedostatečného odvodu tepla z kotle do topného systému rodinného domu. Instalační firma ani nevěděla, že hořák má být utěsněn kamnářským tmelem.
• Za kotlem se nachází blíže neidentifikovatelná sestava, která byla dodatečně namontována za účelem zvýšení teploty vratné vody. Bohužel ani tato sestava nepomohla tomu, aby se do kotle vracela voda o teplotě minimálně 60°C.

 

• Tato fotka mluví za vše, co již bylo řečeno. Z kotle se odlupují celé pláty oceli, což bylo způsobeno tím, že kotel byl prudce ochlazován a docházelo k rosení v popelníkovém prostoru a k nízkoteplotní korozi v kotlovém tělese. Tento fakt bohužel nelze zdokumentovat jinak než rozřezáním kotlového tělesa.
• Kotel s vlastnoručním podpisem jednoho z viníků, který za svoji nekvalitní práci odmítl nést odpovědnost.
K ní ho musí bohužel donutit až soud…  Za vzniklé nepříjemnosti však panu Bečvářovi už nikdo nikdy nic nezaplatí.

Libor Směja | Pavel Loužecký


Majitel automatického kotle
Kontakty
Ladislav Bečvář
Drahomyšl u Loun

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz