Vysvětlení k přerušení příjmu žádostí o dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM

31.10.2010 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled odborníků | Téma: Dotace na automatické kotle
Vzhledem k tomu, že se za poslední týden napsalo ve změti různých příspěvků v různých médiích všechno možné o přerušení programu ZELENÁ ÚSPORÁM, rozhodl jsem se v tom udělat našim zákazníkům trochu jasno.
Budu se snažit uvádět informace tak, jak jsou mi známy, nikoli vytrhávat věty z kontextu, jako to dělají novináři, kteří si vybírají jen to špatné, neboť sledovanost jejich médií se v dnešní době odvíjí hlavně od toho, jak děsivé příspěvky dokáží čtenářům nabídnout.
V tomto materiálu přináším několik vysvětlujících informací, které by vám mohly udělat v problematice dotací jasno a které by vás měly přesvědčit, že dotacím z programu ZELENÁ ÚSPORÁM není a ani nemůže být konec.

Takže pěkně popořadě:

1/ Tou nejdůležitější zprávou je, že program ZELENÁ ÚSPORÁM nebyl přerušen, ale že byl dočasně pozastaven příjem žádostí do tohoto programu. Přijímání žádostí začne opět 1.2.2011 a program běží dál až do 31.12.2012.

2/ Program má ve svých stanovách uvedeno, že bude funkční do 31.12.2012, nebo do doby vyčerpání všech finančních prostředků. Jelikož je v programu stále dost finančních prostředků, není důvod se obávat brzkého ukončení. O množství financí v programu a o tom, jak do něj dále přitékají, se zmíním v dalších odstavcích tohoto článku.

3/ Na informaci v bodě č.1 navazuje spousta příspěvků rozezlených občanů a institucí, že tuto informaci sdělil fond jen 4 dny, před posledním možným termínem, kdy se dá žádost podat, tj. 29.10.2010.
V tomto případě, je logické, že pokud program bude 1.2.2011 pokračovat, tak proč by to vše mělo být avizováno s velkým časovým předstihem předem – vždyť se toho přece tak moc neděje.
První žadatelé museli v roce 2009 čekat 6 měsíců, což je 2x déle, než budou čekat případní zájemci o dotaci, kteří se chystali podat žádost v průběhu listopadu 2010, a budou ji moci podat už 1.2.2011.

3/ Tím, že teď fond dostane tři měsíce času na to, aby vše sesumarizoval, tak občané, kterým v tomto čase provedeme instalaci, mají velkou šanci být při podání žádosti 1.2.2011 mezi prvními, jejichž žádosti budou opět vyřizovány s tím, že peníze mohou získat již po 70 dnech po podání žádosti, jak se nám to u žádostí podávaných od června 2010 již dařilo.

4/ Zprávu ze dne 25.10.2010 o tom, že program bude zřejmě pokračovat i po roce 2013, nepřinesla žádná média, přitom je jasně napsána na webu www.zelenausporam.cz . Ředitel SFŽP ČR Libor Michálek v ní sděluje: „MŽP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejich výnos bude vložen do programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Po roce 2013 do programu na zateplení a obnovitelné zdroje energie přibudou finanční prostředky za prodej emisních povolenek prodaných v evropských aukcích“.

5/ K dnešnímu dni bylo získáno do programu 20 miliard korun. V nejbližší době má dojít k prodeji dalších emisních kreditů a příjmy programu by poté měly činit 23 miliard korun.

6/ Kdo v současnosti objedná instalaci u naší firmy, bude mít instalaci provedenou v průběhu prosince 2010.
Po instalaci trvá zhruba 2-4 týdny vyřízení dokumentace pro program ZELENÁ ÚSPORÁM. Vzhledem k tomu, že jsou mezi tím Vánoce, byly by objednávky na kotelnu, přijaté v tomto týdnu, podávány formou žádosti o dotaci na fond asi v polovině ledna 2011. Pokud si to spočítáte, tak objednáte-li si kotelnu teď, pak mezi vyhotovením dokumentace a podáním žádosti o dotaci je jen 2-3 týdenní prodlení, což - jak uznáte - je zanedbatelné.

7/ Občas se objevují fámy ohledně odčerpání prostředků z rozpočtu fondu na jiné účely, např. na snížení dopadu nárůstu ceny elektrické energie vlivem výstavby solárních elektráren, na volby, na snížení schodku státního rozpočtu apod. Všechny tyto fámy jsou jen dezinformace! Prostředky mohou být a budou použity pouze na opatření definovaná v programu ZELENÁ ÚSPORÁM a dodržování této skutečnosti kontrolují vždy kupci emisních povolenek, takže žádný „tunel“ ani přesun financí jinam se nechystá!

8/ Zaměstnanci fondu, kteří mají na starosti program ZELENÁ ÚSPORÁM, mají všichni pracovní smlouvy na dobu určitou, a to do 31.12.2012.

9/ Důvodem současného pozastavení příjmu žádostí o dotace je nadměrný zájem o peníze a velké množství chyb, které žadatelé dělají. Státnímu fondu zkomplikoval situaci také nový trik, který žadatelé o dotace používali. Na fondu začali tomuto triku říkat „Trik prázdné desky". O co jde?
Firmy, které žádosti pro své klienty vyřizovaly, odevzdávaly dokumenty záměrně neúplné. Chyběly dokonce tak důležité podklady, jako je projektová dokumentace k zateplení domu. Trik pomohl firmám dostat se rychle do fronty žádostí a mít již pořadové číslo.
"Vraceli jsme jim totiž žádosti k dopracování, ale začalo to dělat tolik lidí, že je nyní budeme vyřazovat a vracet na začátek té pomyslné fronty," říká pracovník z fondu.

10/ Již 6.10.2010 fond upozorňoval na velké množství špatně podaných žádostí!

11/ U zhruba poloviny žádostí o dotace pro panelové domy, posouzených v uplynulých týdnech, zaznamenalo MŽP různá pochybení. Žádosti obsahovaly chyby nejen technického rázu, ale i ve věcné správnosti, a nelze je tedy připravit k projednání a odsouhlasení, uvedlo ministerstvo.
Obdobné zkušenosti má SFŽP u administrace žádostí k rodinným domům a zejména u solárních systémů. Dále pak jsou velmi časté žádosti o změny u typů podporovaných technologií a výrobků.
U žádostí analyzovaných v minulých týdnech však byla chybovost zhruba 50 % a nelze je tedy zodpovědně připravit k projednání a odsouhlasení, říká ministerstvo. Podle ministerstva je z toho zřejmé, že investiční akce nebyla připravena dostatečně pečlivě.

12/ Program bude znovu pokračovat od 1. února 2011.
„Budeme se snažit dodržet tento termín, protože tím se startuje další stavební sezóna. V květnu už se staví, a jelikož nějaký čas zabere i administrativa, obnovit program 1. března by už mohlo být pozdě,“ uvedla Bízková.

13/ A teď očekávaná čísla k dnešnímu dni:
- je prodáno emisních kreditů v ceně 20 mld.Kč
- je podáno 50 000 žádostí
- je schváleno 30 000 žádostí
- těchto 30 000 žádostí je v objemu 10,1 miliardy korun, které lidé již dostali nebo dostávají v těchto dnech proplaceny
- rozdíl mezi podanými a schválenými žádostmi je 20 000 žádostí
- těchto 20 000 žádostí je v objemu 5,2 miliardy Kč
- pokud by byly všechny žádosti správně podané (a to nejsou, protože jinak by nebyl zastaven příjem nových žádostí), tak by v programu bylo stále 4,7 miliardy Kč
- předpokládá se, že z těch 5,2 miliard budou vyřazeny žádosti v hodnotě cca 2,5 miliardy Kč.
Z toho vyplývá, že k 1.2.2011, kdy dojde k znovuobnovení příjmu žádostí, bude v programu více jak 7 miliard Kč.

I já sám patřím mezi ty, kteří budou podávat žádost o dotaci až po 1.2.2011. Ani na chvíli jsem nezapochyboval o tom, že by se na mne nedostalo. Tomuto programu věřím a v minulosti mne již pracovníci fondu mile překvapili.
Jedním z největších překvapení pro mne bylo, když jsme v prvopočátku podávaní žádostí za naše zákazníky žádali o 80.000 Kč a bez jakéhokoliv dožadování jim fond po změně podmínek a výše dotace poslal částku o 15.000 Kč vyšší, takže místo požadovaných 80.000 Kč dostali bez mrknutí oka 95.000 Kč!

www.zelenausporam.cz

Libor Směja
jednatel firmy
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz