Enormní úspory nákladů díky peletám!

22.03.2010 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Biostar Flex / Box | Téma: Kotle Guntamatic

Topení peletami šetří nejen spoustu CO2, ale je také až o 60% levnější než olej nebo zemní plyn! Také tepelná čerpadla používají elektrickou energii vyráběnou pomocí fosilních paliv. Dřevní pelety jsou domácí, dorůstající surovinou – tedy nezávislou a nadějnou. Protože si je toho stát vědom, jsou kotle na spalování pelet velkoryse podporovány částkou až 95.000 Kč.

Bohužel je na trhu jen málo zařízení na spalování pelet, která by účinností, pohodlím a dlouhou životností mohla konkurovat moderním olejovým, plynovým kotlům nebo tepelným čerpadlům.
Dřevo je palivo s vysokým obsahem plynů a nelze jej při spalování zapnout a vypnout jako olej nebo plyn.

 Jedinečný koncept pro peletová zařízení nabízí hornorakouská společnost GUNTAMATIC. U kotlů řady Biostar se plamen v horké reakční zóně upravuje podle potřeby tepla od 2 do 15 kW. Spalování je přitom extrémně čisté. Díky chráněné nízkoteplotní konstrukci může teplota kotle klesnout pod 38°C a nedochází tak k zbytečným ztrátám sáláním. Použitím nejlepších šamotových materiálů pro spalovací komoru a vysoce kvalitních pohonných částí je na nejnižší míru zredukována potřeba údržby a zajištěna extrémně dlouhá životnost. Kotle na spalování pelet firmy Guntamatic jsou v evropském měřítku EXTRÉMNĚ ÚSPORNÉ!

Vedle kotlů na vytápění peletami vyrábí na biomasu specializovaná firma Guntamatic vysoce kvalitní kotle na spalování kusového dřeva, štěpky, energetického obilí a Miscanthu.    

Podrobné informace o firmě GUNTAMATIC a jejích výrobcích najdete na webu www.guntamatic.cz

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz