Zajímá Vás, jak to bude s topením hnědým uhlím po roce 2014? Jelikož ani my nejsme vědmy a nedokážeme předvídat, co se v naší zemi odehraje, nedokážeme to na 100% předpovědět, ale můžeme Vám nastínit, co udělat a nespálit se a čí služby využít.

Společnost esel technologies s.r.o. v současné době montuje nejvíce automatických kotlů na hnědé uhlí v ČR a doufáme, že u toho zůstaneme ještě dlouho i po roce 2014. Nejde o to, že bychom neměli rádi přírodu a snažili se jí uškodit, ale jde právě o to, abychom jí pomohli.

Ptáte se jak?

Naše společnost se snaží montovat pouze kotle na hnědé uhlí, které se vyznačují vysokou účinností, nízkou spotřebou a nízkým obsahem škodlivin obsažených ve spalinách. Těmito kotli jsou dle našich zkušeností v současnosti době pouze kotle od firem BENEKOVterm s.r.o. a Agromechanika v.o.s.

Jedná se o výrobky V-Ling 25, V-Ling 50 a Licotherm AM 24, Licotherm AM 42


              

BENEKOV  V-Ling 25

BENEKOV V-Ling 50 

Licotherm AM 24 + AM 42


Díky existenci těchto kotlů je dnes již možno vytápět své domovy pomocí technologií, která zatěžuje životní prostředí jen o něco málo více než topení biomasou.

Jak je to možné?

Důvodů je několik… Tím nejdůležitějším faktorem je celková konstrukce kotle. V současnosti už výrobci vědí, že i na konstrukci kotle se dá i nadále stále něco zlepšovat, a tak podnikají všemožné kroky k tomu, aby tyto kotle splňovaly všechny požadavky, kterými ochranáři životního prostředí vyhrožují, a aby mohly být používány i po roce 2014 bez ohledu na to, zda spalujete biomasu nebo hnědé uhlí.

Z tohoto důvodu se nebojíme zákazníkům tyto kotle nabízet a instalovat, neboť je vysoká pravděpodobnost, že je budou moci používat i po roce 2014.
V případě, že by se byrokracie změnila natolik, že by to nešlo, jsme připraveni našim zákazníkům („našim“ znamená těm, kterým kotel instalovala společnost esel technologies s.r.o., nikoli všem, kdo mají doma kotle Ling nebo Licotherm), předělat tyto kotle na topení biomasou, při jejímž spalování splňují tyto kotle i nejpřísnější podmínky.

Cena takovéto přestavby i s dodávkou potřebného materiálu nepřesáhne 4.200 Kč, což je pro zákazníky neocenitelná jistota. Proto již dnes nemusí mít obavy z toho, že si u nás kupují kotel na uhlí a mohou bez obav poslouchat všechny katastrofické scénáře, které na nás chrlí zaručené zprávy ze všech stran.
Samozřejmě, že se opět najde spousta lidí, kteří se toto budou snažit obejít, ale my víme - a zkušenosti z Rakouska a Německa, kde již podobné zákony mají a ty nám to potvrzují - že ten, kdo se snaží již dnes ušetřit, v budoucnosti spláče nad výdělkem. I zde platí okřídlené rčení: „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.“
V souvislosti s tímto článkem to znamená: Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat nejlevnější kotel a jeho instalaci, protože bych v budoucnu musel koupit nový bez možnosti používat ten původní.

Když si nyní připlatím, vrátí se mi to v budoucnu následovně:

• Firma esel technologies s.r.o. mi provede měření emisí, které bude tou dobou vyžadováno, a v tomto protokolu bude potvrzeno, že moje kotelna splňuje veškerá zákonná nařízení.
• Pokud nebude kotel splňovat tyto limity, firma mi provede přestavbu za cenu 4.200 Kč.
Každé dva roky mi bude technik této firmy automaticky bez toho, aniž bych musel hlídat termíny, provádět povinné revize a měření kotle a s tím souvisejících věcí.
• Pokud přejdu na vytápění biomasou, mám po celou dobu životnosti kotle (za podmínky, že instalaci kotle provedla firma esel technologies s.r.o.) nárok na 8% slevu z ceny paliva pro tento kotel.

Libor Směja
www.estech.cz Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz