Reportáž z instalace kotle Guntamatic PRO 500 kW.

28.01.2014 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic PRO | Téma: Kotle Guntamatic

V minulosti jsme vám přinesli informace o novince od firmy Guntamatic - o průmyslovém kotli Guntamatic PRO. Pro rok 2013 bylo naplánováno vyrobit a prodat 50 kotlů Guntamatic PRO. Z pohledu toho, že se tento kotel může instalovat jen v třech zemích (Rakousko, Německo, Česka republika) a, že se teprve v únoru 2013 spustila jeho malosériová výroba, jednalo se o plán z říše Sci-fi. Skutečnost byla ale taková, že ke konci roku 2013 se dodalo a nainstalovalo, popř. je ještě v instalaci celkem 52 kotlů Guntamatic  PRO ve všech výkonových řadách od 175 do 1000 kW.
Prostřednictvím této reportáže vás seznámím s jednou z nejstarších instalací. Jedná se o kotel Guntamatic PRO v 500 kW verzi, který je instalovaný v Německu kousek od Drážďan v obci Lieske. Kotel je zde v plné výbavě a je instalovaný v areálu ústavu, který se stará o duševně nemocné lidi v důchodovém věku. Kotel Guntamatic PRO zde vytápí jednak budovy ústavu a budovy blízké pily (pila mimo jiné zajišťuje i palivo pro tuto kotelnu), ale i občanské budovy obce a obytné domy. Postupně se připojují i pasivní a nízkoenergetické novostavby stavěné na kraji obce.

Na satelitním snímku je znázorněno, kde je kotelna a akumulační nádrž umístěna.
 
 Kotelna zásobuje teplem mnoho budov z celé vesnice. V současnosti se staví jestě v blízkosti kotelny nová část obce, kde budou nízkoenergetické a pasivní domy, které bude zásobovat teplem taktéž tato kotelna.
 

 

 Pohled na kotelnu z východu. Vyšší část je sklad štěpky, nižší je kotelna s kotlem Guntamatic PRO 500.  Pohled na kotelnu z jihu. Vzadu 2 komíny od kotle PRO 500, vpředu komín od záložního kotle na LTO.
   
 Pohled na kotelnu ze severu. V této části je u skladu umístěn svislý dopravník štěpky, který ji ze zemního žlabu dopravuje až do výše 10 metrů.  Pohled na akumulační nádrž o objemu 20.000 litrů, která je umístěna v zemi a přihrnuta zeminou.
   
 Zemní žlab sloužící k dopravě štěpky z úrovně 0,0m do 10 metrů. Momentálně je složený, když se rozloží, tak tvoří násypku ve tvaru písmene V.  Rozložení a složení žlabu zvládne jedna osoba. Obvykle to dělá řidič, který doveze štěpku.
   
 Pohled do místa, kde se kříží dva vodorovné šnekové dopravníky. Tyto dopravníky zajišťují dopravu štěpky ke svislému dopravníku.  Pohled do místa křížení vodorovného a svislého šnekového dopravníku štěpky.
   
 Detail křížení vodorovného a svislého šnekového dopravníku štěpky.  Pohled na svislý šnekový dopravník štěpky a další vodorovný dopravník, který je umístěn v horní části skladu štěpky.
   
 Pohled na popelnice do kterých je autamaticky vynášen popel z kotle Guntamatic PRO 500.  Pohled na výměníkovou stanici, která se nachází v každém z vytápěných objektů. Obsahuje deskový výměník, čerpadlo, řídicí jednotku topení vytápěného objektu, měřiče spotřebovaného tepla a příslešenství. Tato jednotka dokáže vyrábět i teplou vodu pro potřeby mytí a sprchování.
   
 Pohled na přední část kotle Guntamatic PRO 500.
 Pohled na kotel Guntamatic PRO 500 shora.
   
   
 Pohled na požární prostup se šnekovým dopravníkem, který dopravuje štěpku ze skladu do kotle.
 Pohled na předávací místo, kde se potkává šnekový dopravník, který dopravuje štěpku ze skladu s dopravníkem, který štěpku dávkuje do kotle.
   
   
 Pohled na popelník, v kterém zůstávají kovové části obsažené v popelu a jiné částice, které nedokáže odsát automatické odpopelnění (kameny, spékance atd.).
 Pohled do popelníku.
   
 Kovové hadice patří k automatickému odpopelňovači a zajišťují dopravu popela z kotle do popelnic, které mohou být až 20 metrů daleko.
 Pohled na popelnice o objemu 2x 240 litrů.
   
 Pohled do zadní části kotle, kde se nachází odtahový ventilátor a spalinovod do komína.
 Regulátor komínového tahu zajišťuje konstantní tlakové podmínky na výstupu spalin z kotle.
   
 Pohled na dva nerezové třísložkové komíny, kdy vnitřní část tvoří keramická vložka obalena minerální izolací. Vše obaleno nerezovým plechem.
 Pohled na potrubí kotlového okruhu, který zajišťuje teplotu vratné vody o teplotě min. 55°C.
   
 Pohled na výstupní potrubí do venkovního horkovodu, kde je již namíchána teplota topné vody dle ekvitermní regulace. Tato topná voda je následně vedena v zemi potrubím k jednotlivým spotřebitelům.
Pohled na propojovací potrubí mezi kotelnou a akumulační nádrží, která je umístěna v zemi.
   
   
 Pohled na řídící jednotky kotle Guntamatic PRO 500.
 Detailní pohled na řídící jednotku kotle a všech šnekových dopravníků, které dopravují štěpku ze skladu do kotle.
   
 V horní části kotelny je umístěn externí řídící systém, který monitoruje dodávku tepla jednotlivým odběratelům.  Vlevo Ing.Cavos ze společnosti ESEL, vpravo zástupce firmy Guntamatic v Německu pan Mark Torsten.
   
 
 
 Pohled na vrchní část akumulační nádrže, která je umístěna v zemi a zasypaná zeminou.
 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz