Kontejnerové kotelny

23.06.2010 | Tomáš Šimek, VERNER a.s. | Pohled odborníků | Typ AK: kotel Verner A251, kotel Verner A501 |

Po přečtení nadpisu možná trochu přemýšlíte, co si představit pod pojmem kontejnerová kotelna. Můžeme vás ujistit, že se nejedná o ledajaký venkovní kontejner na odpadky, ale o důmyslně naprojektovanou kotelnu na biomasu, která je umístěna např. ve stavební buňce s vhodným designem.


  Automatický kotel VERNER A501    |    Pohled na kontejnerovou kotelnu

Kontejnerová kotelna je speciálně navržena jako mobilní zařízení. Tato přednost zajišťuje velkou variabilitu použití. Lze ji použít jako rezervní či havarijní kotelnu, kterou je možné dle potřeby převážet z jednoho místa na druhé.
Kontejnerovou kotelnu je možné použít i jako záložní kotelnu pro velké firmy, školy, obce, rodinné domy nebo jako hlavní kotelnu tam, kde by se musela investovat velká částka na výstavbu nebo rekonstrukci kotelny. Navíc oproti výstavbě nové a klasické kotelny není za určitých podmínek potřeba dlouhého vyřizování stavebního povolení.

Základem kontejnerové kotelny jsou automatické kotle VERNER A251 nebo VERNER A501, které vynikají automatickým, vysoce efektivním a ekologickým provozem. Velká přednost našich kotelen je ve velké variabilitě spalování biomasy v různé formě např.: obilí, hořčice, kukuřice, řepka, ale i alternativní či dřevní pelety apod.
Jak je všeobecně známo, tak právě biomasa je nejlevnější palivo a díky této skutečnosti jsou náklady na topnou sezónu až o 2/3 menší v porovnání s vytápěním např. zemním plynem. Kotelny se také vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie. Dlouhou životnost kotlů již tradičně zaručuje výroba z jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky.

V kontejnerové kotelně je již zabudováno i velmi objemné silo, které zaručuje komfortní a bezobslužný provoz. Dopravu paliva ze sila do spalovacího prostoru zajišťuje šneková dopravní cesta. Palivo je poté automaticky zapáleno a inteligentní elektronická regulace řídí přesné dávkování paliva dle požadovaného výkonu.
Popel z dokonale prohořelého paliva je unikátním pohyblivým roštem dopravován do popelníku. Součástí kontejnerové kotelny může být i externí automatické odpopelnění, které výrazně zvyšuje komfort obsluhy celé kotelny.


  Objemné silo.   |    Hnací jednotka šnekového dopravníku pro dopravu paliva do sila.


  Detail šnekového dopravníku do sila.
  |  Šnekový dopravník do automatického kotle, připojený na spodní část sila.
 

Je tedy nepochybné, že investice do kontejnerové kotelny s osazeným automatickým kotlem VERNER A251 nebo A501 je velmi výhodná zejména tam, kde je potřeba maximální mobilita, velmi vysoká kvalita spalování a také komfortní obsluha.

 

Dopravní cesta paliva z externího sila do vestavěné násypky automatického kotle VERNER A501.
| Rozestavěné silo.Pohled do rozestavěného sila. Nahoře je zřetelný šnekový dopravník pro dopravu paliva do sila.
| Vývod kouřovodu.

 

Tomáš Šimek
marketingové oddělení VERNER a.s.

simek@verner.cz     www.verner.cz


 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz