Historie kotle Guntamatic Powerchip se začala psát v roce 2006, kdy byl po několika letech vývoje kotel představen veřejnosti a hlavně zemědělcům a lesníkům. Trh očekával příchod tohoto kotle s nadšením, neboť se mělo jednat i o kotel, který bude umět v automatickém režimu spalovat Miscanthus sinensis (ozdobnici čínskou neboli sloní trávu), dřevní štěpku, obilí a rostlinné nebo dřevní pelety.
Jak bylo slíbeno, tak se i stalo a kotel Guntamatic Powerchip navázal na již jeden rok úspěšně prodávané kotle Guntamatic Biocom a Powercorn o kterých jsem psal zde.
Díky koupi tohoto kotle se stanete naprosto nezávislí na zdroji paliv, neboť tento kotel dokáže spálit cokoli z biomasy a fytomasy do velikosti G50 s obsahem vody maximálně W30. Jedná se především o štěpku, pelety, alternativní pelety, obilí a již výše zmiňovanou sloní trávu ve formě řezanky. Tato skutečnost Vám umožňuje spalovat v daném období to palivo, které je právě nejlevnější a tím pádem z ekonomického hlediska nejvýhodnější. Výhodou je, že takovéto palivo se vyskytuje ve vašem okolí a při jejich nákupu podporujete regionální hospodářství.

Při vývoji tohoto kotle byl kladen důraz na dva důležité požadavky zákazníků. Tím bylo, že kotel musí spolehlivě fungovat a přitom nesmí přidělávat zbytečnou práci. Jsme rádi, že tento kotel oba požadavky 100% splňuje a ještě k tomu se jedná o kotel s nejvyšší požární bezpečností ve své třídě.

Své uplatnění kotle již nalezly ve větších rodinných domech, zemědělských provozech, hotelích a samozřejmě i v sítích mini centrálního zásobování teplem (vhodné až pro 9 objektů).

Kotel se vyrábí v několika výkonových verzích a to 20, 30, 40, 50, 75 a 100 kW. Pokud potřebujete vyšší výkon než 100 kW, lze tyto kotle řadit do kaskády až do výkonu 400 kW (pokud by se vám i toto zdálo málo, můžete si koupit kotel PRO, který má výkon od 175 kW až do 1000 kW). Pokud byste chtěli mít kaskádu 200 kW, 300 kW nebo 400 kW pojištěnou ještě záložním nebo špičkovým kotlem, lze připojit ještě externí kotel o jakémkoli výkonu, který si v případě nouze umí kaskáda kotlů Guntamatic zapnout sama. V případě použití obilí  jako hlavního paliva, je potřeba počítat se sníženým výkonem kotle cca o 25%, než v případě topení peletami.
Kotel Powerchip v provedení do 50 kW má nízkoteplotní výměník, takže nepotřebuje mít složitě řešenou ochranu zpětné vody vracející se z topného systému do kotle, neboť mu nevadí ani teplota 40°C.
Maximální teplota výstupní topné vody  je 80°C.
Kotel umí perfektně modulovat výkon od 30% do 100%, aniž by se musel vypínat a zapínat. V tomto regulačním rozsahu dosahuje za každých podmínek účinnost 93% a emise splňují, teprve připravovanou, třídu 4 normy ČSN EN 303-5, která bude povinná i v České republice od 1.1.2018.
Do topného systému předává vždy jen tolik tepelné energie, kolik ji systém potřebuje, a to i bez instalace akumulační nádoby (platí pro výkon do 50 kW).
Díky ekvitermní jednotce má k dispozici přesné informace o teplotách z venkovního prostředí, volitelně i z vytápěných prostor a výpočet potřebné teploty topné vody do každého okruhu topného systému podle toho, jakou teplotu požadujete.  Pokud nastavíte požadavek na 23°C, máte 23°C ať je venku +5°C nebo -20°C a kotel vyrobí právě tolik tepla, kolik ho k tomu je potřeba, zcela automaticky, bez nutnosti ručního přednastavení podávání paliva a pauzy, případně i regulování množství přiváděného vzduchu.
Mnoho našich zákazníků využívá pro komunikaci s kotlem GSM komunikátor. Nejenom, že se okamžitě dozví o případné poruše zařízení, ale mohou pomocí SMS změnit program nebo odsouhlasit provoz po některých hlášeních poruchy.
Kotel je modulové konstrukce, takže se dá jednoduše rozebrat, protáhnout otvorem o šířce 80 cm a zase složit. Unikátní na tomto kotli je vodní výměník, který je umístěn za vyhořívací komorou. V případě použití kotle pro spalování rostlinné biomasy nebo obilí, je vyhořívací komora vyvložkována speciální ocelí, která odolává působení chloridů a chlorovodíků, které se mohou v případě spalovaní některých paliv objevit. U kotle Powerchip nehledejte vodní teplosměnné plochy v úrovni popelníku ani v úrovni spalovací komory. Voda je jen a pouze tam, kde kotli neubližuje - nezpůsobuje nízkoteplotní korozi a tam, kde neochlazuje neshořelou prchavou hořlavinu a nedegraduje tak proces hoření.
Díky masivní izolaci nevytápí okolní prostředí. Izolace kotle je natolik dokonalá, že umožňuje použití plastových krytů pro dokonalý design kotle.
Tento kotel je vhodný pro všechny budovy do tepelné ztráty 20 až 400 kW.
Kotel Powerchip lze díky schopnosti přizpůsobit výkon, případně úplně se odstavit, zkombinovat i s jinými zdroji tepla v objektu, tj. se solárním systémem, s krbem nebo kamny, elektrokotlem, plynovým kotlem atd.
Životnost zařízení je minimálně 40 let. Firma Guntamatic i v roce 2012 garantuje 100% dostupnost náhradních dílů na kotle vyrobené v roce 1970.

A jak to všechno funguje?

Koncept dopravy paliva lze upravit podle téměř každé prostorové situace. Přitom lze jednotlivé prvky šnekového dopravníku spojovat zasunutím rychle a jednoduše bez svařování. Kulový kloub umožňuje flexibilní umístění šnekového dopravníku ve všech směrech při maximálním sklonu 18 stupňů. Vzdálenost skladu od kotle může být až 14 metrů. Velikost skladu pro jeden 100 kW kotel může být od rozměru 1,5x1,5 metru až do 5x5 metru. Výška paliva ve skladu se dle druhu paliva pohybuje od 2,5 metru do 4,5 metru.
Moderní metody dopravy paliva Guntamatic pracují s nízkootáčkovými motory s extrémně nízkou spotřebou energie a obzvlášť vysokým točivým momentem až 1200 Nm. Robustní konstrukce a velkoryse dimenzované motory činí dopravu paliva nezávislou na velikosti štěpky nebo přítomnosti nechtěných klacíků. Dvě integrované střižné hrany v případě potřeby účinně a lehce zmenšují příliš velké kusy dřeva. Extrémně stabilní šnekový dopravník paliva s rozhrnovačem s pružinovými rameny transportuje palivo šetrně a s vynaložením malé síly. Převodovka a motory s dlouhou životností zajišťují přitom optimální provozní bezpečnost. Pod rozhrnovačem v zásobníku paliva se nenachází žádný elektromotor, takže v případě problému s motorem rozhrnovače, není potřeba vyprázdnit sklad paliva. Na konci šnekového dopravníku paliva padají kousky dřeva propadávací šachtou bezpečnou proti zpětnému hoření do šneku podavače hořáku. Ten přivádí, řízený hodnotami sondy lambda, vždy přesné množství paliva do spalovací komory. Turniket před spalovací komorou chrání spalovací komoru před přeplněním a zajišťuje správné množství paliva v závislosti na požadovaném výkonu.

Kotle Powerchip pracují se samočistícím kaskádovým roštem, který se jinak používá jen u velkých zařízení. To umožňuje nastavení velikosti ohniště a výkonu kotle podle potřeby a podle paliva, bez rizika vzniku spékanců. Pohybující se kaskádový rošt udržuje štěrbiny primárního vzduchu čisté, zajišťuje optimální spalování a navíc zajišťuje transport popela do popelníku. Palivo je spalováno na kaskádovém roštu za přívodu primárního vzduchu při kontrolované teplotě ohniště asi 600-650°C. Trvalý pohyb roštu jej čistí a brání tak jinak obvyklému ucpávání kanálů primárního vzduchu. To je nejen nanejvýš pohodlné, ale také to podstatně zvyšuje účinnost. Množství vzduchu a přísun paliva jsou regulovány lambda sondou tak, aby kotel spaloval s účinností až 94%. Plyny vznikající ze spalování se pomocí sekundárního vzduchu ve vysoké dohořívací zóně čistě mění na energii.
V trubkovém výměníku tepla se stále nahoru a dolů pohybují bezjádrové turbulátory, které především při spalování sloní trávy a rostlinného materiálu zabraňují usazování nečistot snižujících účinnost na stěnách výměníků a dbají na to, aby veškeré teplo bylo využitelné pro topný okruh. Navíc zajišťují, že kotel může vysloveně dlouho pracovat bez údržby a čištění. Kotel Powerchip stačí důkladně vyčistit jen 1-2x ročně.
Šnekový dopravník paliva transportuje popel z roštu do extra velkého pojízdného popelníku umístěného pod spalovací komorou. Popílek z čištění výměníku tepla se plynule transportuje do odděleného a rovněž jednoduše čistitelného popelníku, který je umístěn vedle hlavního popelníku. Obzvlášť pohodlné je plně automatické odpopelnění do popelnice 200 litrů, dodávané za příplatek. Toto odpopelnění prodlouží interval vynášení popela vzniklého spálením dřevní hmoty až na 4 měsíce. V případě popela z obilí se jedna o prodloužení intervalu z dnů na týdny.
S automatickým zapalováním a možností snížit výkon až na 7 kW nabízí kotel Powerchip nejmodernější pohodlí vytápění. Množství paliva, rychlost roštu a přívod spalovacího vzduchu jsou optimálně upraveny podle aktuální potřeby tepla. Kotle tak lze provozovat při teplotě 65 až 80°C. Elektronická řídicí jednotka přitom zabezpečuje vysokou účinnost a konstantní teplotu spalin, chránící kovové části kotle před korozí.

Díky promyšlenému a uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu s grafickým dotykovým systémem lze kotle Powerchip obzvlášť lehce obsluhovat. Všechna nastavení a zjišťování údajů o kotli lze provést v několika krocích. Přehledná struktura menu a ovládání založené na ikonách nabízí maximální komfort ovládání. Přitom lze, pokud není instalovaná ekvitermní regulace, tři čerpadlové výstupy a bojler provozovat jako časově řízené. Ve spojení s řízením Set-MKR (interní) lze řídit vždy jeden bojler, jeden nesměšovaný topný okruh a dva směšované topné okruhy.
Prostorová jednotka RFF 25 umožňuje jednoduché ovládání kotle z vytápěného prostoru. Provozní režim lze nastavit přepínačem, teplotu lze regulovat otočným regulátorem. Po prvotním nastavení v uživatelském menu lze pokojovou teplotu v topném okruhu upravit o +/- 3°C. Za příplatek lze každý topný okruh provozovat vždy s jednou pokojovou jednotkou.
Elegantní digitální prostorová jednotka RS 200 řídí topný kotel přes dotykovou obrazovku. Vedle funkcí jednotky RFF 25 informuje RS 200 navíc o intervalu přiložení, provozních údajích kotle, hodnotách čidel a dalších údajích vč. případných chyb. Je-li prostorová jednotka přiřazena topnému okruhu, může jej řídit podle teploty prostoru.
Digitální pokojová jednotka může programovat více topných okruhů, topné zařízení lze osadit až třemi digitálními pokojovými jednotkami.
Ještě více pohodlí a vždy přiměřenou teplotu kotle umožňuje ekvitermní regulace, která se stará o ideální rozdělování tepla a může současně regulovat až šest směšovaných topných okruhů. Samozřejmě lze i ekvitermní regulaci ovládat mobilním telefonem.

Vypilovaný koncept bezpečnosti chrání před zpětným hořením a nechtěným překvapením. Odtahový ventilátor vytváří ve spalovacím prostoru trvalý podtlak. Ve spojení s propadávacím stupněm s automaticky zavíranou protipožární klapkou je potlačeno nebezpečí zpětného hoření. Dalšími stavebními kameny bezpečnostního konceptu jsou teplotní čidlo na podavači s ochranou proti přehřátí, šnekový dopravník s připojením sprinklerového zařízení a revizní šachta s mechanickým čidlem k ochraně před přeplněním palivem. Velká zařízení jsou navíc vybavena sledováním teploty ve skladu paliva.

Pokud si zvolíte provoz v kaskádě u vytápění více objektů nebo větších objektů, zvyšuje kaskádový provoz podstatně provozní bezpečnost.
Jestliže vypadne jeden z kotlů zapojených do kaskády, pracuje jiný jednoduše dál. To chrání před úplným výpadkem a to je důležité zejména pro obce nebo podnikatele, kteří si nemohou dovolit výpadek tepla.

Zájemce o tento kotel jistě potěší, že tento kotel nepotřebuje žádné pravidelné servisní intervaly od výrobce a stejně máte záruku na výměník kotle 5 let.

 

Příklady možnosti plánovaní skladu paliva:

 

Schéma možného zapojení :

 

To nejdůležitější na závěr :

"Náš koncept úspěchu je jednoduchý a logický:
neprodáváme nic, o čem nejsme přesvědčeni.
Neslibujeme nic, co nemůžeme dodržet".
Kurt Kaufmann, již 25 let vedoucí servisu

Prospekt Powerchip

Pokud by vás ještě něco zajímalo, napište na email smeja@esel.cz

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz