Kotel Guntamatic BMK – detailní pohled zvenku i zevnitř

23.07.2012 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic BMK | Téma: Kotle Guntamatic

Historie kotle Guntamatic BMK se začala psát roku 2002, kdy byl poprvé uveden na trh v Rakousku a Německu. Hned po svém uvedení na trh v německy mluvících zemích si vysloužil přezdívku „biomassekonvertor“, což by se dalo přeložit jako „převodník biomasy“ - proto i označení BMK = biomassekonverter. Proč převodník biomasy? Jednoduše proto, že mu nedělá absolutně žádný problém zplynovat a následně spalovat jakoukoli dřevní biomasu v jakékoliv podobě a kvalitě. Velikostně od štěpky až po 55cm polena. Zda se jedná o tvrdé nebo měkké dřevo nehraje roli. Dalo by se říci, že polena jsou pro něj zbytečný luxus a spokojí se s čímkoli co má v sobě celulózu a lignin a nachází se ve vašem lese, na dvoře apod.

Inženýři a konstruktéři v roce 2002 využili 35 let zkušeností se spalováním biomasy a 14-leté zkušenosti s technologií zplynování biomasy podporované řízeným odtahovým ventilátorem, regulovaným přívodem primárního a sekundárního vzduchu a také komplexním řízením spalovacího procesu pomocí lambda sondy v kotlích Guntamatic pro vyvinutí nového kotle BMK.
Stanovili si za cíl vyvinout kotel, který by byl robustní, vynikal životností minimálně 30 let a dokázal bezpečně spalovat surovinu, která se vyskytuje všude, nejen ve formě ušlechtilého palivového dřeva, ale také dřevního odpadu.
Dalším požadavkem byla objemná přikládací komora a dlouhá doba hoření s účinností nad 90%. To vše v zapojení s AKU nádržemi, které musí kotel umět řídit jak v režimu nabíjení, tak i v režimu vybíjení. A aby toho nebylo málo, tak musel ještě kotel umět pracovat i se stávajícími topnými zařízeními v domácnosti – především plynovými kotli, kotli na LTO popř. automatickými kotli na pelety. V neposlední řadě musel uživateli zajistit pohodlí a splnit jeho požadavky na komfortní topení tím, že bude disponovat i automatickým zapalovačem.

A jak to vše dopadlo?

Kotel BMK je v roce 2012 stále jeden z nejpokrokovějších a nejpohodlnějších kotlů na zplynování dřeva na trhu. V mnoha ohledech nezaostává za plynovými a elektrickými kotli. To platí jak pro ovládání tak i pro instalaci, čištění a údržbu.

Když se poprvé podíváte na kotel, zjistíte, že se jedná o robustní kotel (verze 20/30 kW má hmotnost 630 kg, verze 40/50 kW má hmotnost 730 kg) , který ale působí přátelským a inteligentním dojmem. Už pohled na přední část z ušlechtilé nerezové oceli napovídá, že za dvířky se bude skrývat něco výjimečného.

Inovativní dotykové řízení v horní části kotle nabízí nejvyšší komfort ovládání. V přehledném menu se z každého místa lze několika kroky dostat do cíle. To umožňuje jednoduché řízení a rychlou údržbu.

Kotel BMK disponuje vyspělým bezpečnostním konceptem s pečlivě zvolenými konstrukčními díly a materiály i řadou inteligentních bezpečnostních funkcí. Mezi ně patří například dvoustupňové otevírání dvířek s odsávacím kanálem. Ten zabraňuje rychlému otevření dvířek a tím chrání před zakouřením do kotelny nebo i ožehnutím horkými plyny.

Automatické zapalování se spínacími hodinami se stará o to, abyste měli teplo i tehdy, když nemůžete ke kotli chodit v ideálních intervalech. Vše, co musíte udělat, je nastavit požadovaný čas zátopu, nebo minimální teplotu akumulační nádrže a přiložit v čase, který se Vám nejlépe hodí. Kotel BMK se zapálí sám a zatopí například když ještě spíte, takže vstáváte do tepla a nemusíte rovnou z postele do kotelny, nebo, když vyčerpáte teplo z akumulační nádoby v době, když jste například v práci, zapálí se kotel automaticky, pokud jste před odchodem kotel naložili.
  
Díky čelnímu ovládání je kotel BMK optimálně přístupný. To jej činí obzvlášť flexibilním při volbě umístění v kotelně a také pohodlným pro obsluhu.
  
Kotel BMK, díky boční trysce, včas odděluje od sebe hořlavé plyny a popel. Tím lze popel pohodlně odstranit z velkého, čelního popelníku. Také nedochází k ucpání trysky ani v případě, kdy palivo obsahuje hřebíky, panty, kování apod. Ty zůstanou na litinovém roštu a dají se před dalším zátopem snadno vybrat – nepadají do popela.
  
Extrémně velký trubkový výměník tepla je opatřen funkcí poloautomatického čištění. Čištění se provádí  jednoduše, pohybem virbulátorů pomocí páky nahoru a dolů, při každém přikládání. Případné usazeniny se seškrábnou, spadnou do spalovací komory a shoří.
  
Díky grafickému zobrazení na displeji řídící jednotky jste stále informováni o aktuálním stavu kapacity nabití akumulační nádrže a proto víte, kdy je nutné přiložit. ( Nestačí znát teploty nahoře a dole, ale ještě i uprostřed akumulační nádoby, aby bylo možné zobrazit kapacitu nabití v procentech a graficky).
  
Palivový prostor z ušlechtilé oceli je odolný vůči kyselinám a tím optimálně chráněn před agresivními plyny z dubového (tvrdého) dřeva a dřeva s vyšší zbytkovou vlhkostí. Dodatečný obklad navíc brání možnému mechanickému poškození při přikládání.
  
Aby byla zaručena odolnost vůči extrémnímu tepelnému namáhání a dostatečná mechanická robustnost, je vzduchem chlazený litinový rošt obzvlášť stabilní a s dlouhou životností.
  
Masivní dvířka z ušlechtilé oceli jsou robustní a zároveň s lehkých chodem. Tím  působí kotel BMK již při prvním dotyku pocitem solidnosti a vysoké kvality zpracování.
  
Zplyňovací část i kotel jsou optimálně izolované. To zabraňuje ztrátám tepla a navíc zlepšuje účinnost.
  
Svým čistým a vysoce účinným spalováním splňuje kotel BMK všechna známá mezinárodní kritéria pro dotační podporu.
  
Pro zajištění optimálního poměru vzduch-palivo měří sonda lambda kontinuálně spaliny a řídí přívod vzduchu. Oproti jiným typům kotlů je u BMK ještě precizněji řešen přívod vzduchu, samostatně řízený pro primární a pro sekundární fázi spalování. Vysoce kvalitní motory pro přívod vzduchu k ohništi a rotační komoře pracují maximálně spolehlivě a energeticky úsporně . To redukuje provozní náklady a zvyšuje účinnost.
  
Výkonný odtahový ventilátor je součástí optimálně sladěného konceptu topeniště a zajišťuje spolehlivý odvod vzduchu.
  
Díky promyšlenému konceptu se v kotli BMK spojila robustní kvalita, náročné technologie a inteligentní řízení.

Přitom jej lze obzvlášť jednoduše namontovat a připojit. Čelní dvířka a zadní díl lze snadno sundat. To zjednodušuje transport a umožňuje kotel BMK bez problémů dopravit do téměř každé kotelny s minimální šířkou dveří 80 cm.

Další předností je stavebnicová konstrukce kotle BMK. Kotel lze bez problémů rozdělit na horní část (výměník tepla) a dolní část (podstavec) nebo na přání dodat dokonce odděleně.

Díky svému čelnímu uspořádání potřebuje kotel BMK po instalaci bočně jen málo místa. To zvyšuje flexibilitu  a vhodnost použití i do malých kotelen.

Přehledná struktura menu a ovládání založené na ikonách nabízí maximální komfort ovládání. Přitom lze, pokud není instalovaná ekvitermní regulace, tři čerpadlové výstupy a bojler provozovat jako časově řízené. Ve spojení s ekvitermní regulací (integrovaná jednotka) lze řídit vždy jeden bojler, jeden nesměšovaný topný okruh a dva směšované topné okruhy.

Pokojová jednotka RFF 25 umožňuje jednoduché ovládání topného okruhu z obývacího pokoje. Provozní režim lze nastavit přepínačem, teplotu lze regulovat otočným regulátorem. Po prvotním nastavení v uživatelském menu lze pokojovou teplotu v topném okruhu upravit o +/- 3°C. Za příplatek lze každý topný okruh provozovat s jednou pokojovou jednotkou.

Elegantní digitální pokojová jednotka RS 200 řídí kotel přes dotykovou obrazovku. Vedle funkcí jednotky RFF 25 informuje RS 200 navíc o intervalu přiložení, provozních údajích kotle, hodnotách čidel a dalších údajích. Je-li přiřazena topnému okruhu, může jej řídit podle teploty. Digitální pokojová jednotka může programovat více topných okruhů, topné zařízení lze osadit až třemi digitálními pokojovými jednotkami.
Modul GSM nabízený za příplatek umožňuje řízení pomocí mobilního telefonu. Každé nastavení provedené pomocí mobilního telefonu je nutné potvrdit schválením provedení. Vzniklé poruchy jsou hlášeny na mobilní telefon a lze je potvrdit.

Pokud by bylo nutné i přes poctivé zpracování jednou něco nahradit, udržuje Guntamatic  náhradní díly po desetiletí.

Životnost kotle minimálně 30 let je pro BMK standardem. Zdá se vám to jako nereálné? Přečtěte si příběh o člověku co má kotel Guntamatic 44 let zde.

Popis kotle a jak se používá:

Na čelní straně kotle se nachází dvoukřídlé masivní izolované dveře. Tyto dveře skrývají vše co k obsluze kotle potřebujete. Levá strana zakrývá páku čištění výměníku a masivní dvířka spalovací komory, které jsou z vnitřní strany opatřeny žárobetonem. Pravá strana zakrývá masivní dvířka plnícícho prostoru, roštu a popelníku. Otevření pravé strany je snímáno spínačem, který informuje řídící systém, který je na horní straně kotle, že se přiblížila ke kotli obsluha a že se zřejmě bude přikládací komora plnit palivem.

Palivem může být opravdu vše, co je ze dřeva, vč. různě podomácku vyrobených briket, špalíků apod. Vlhkost paliva by měla být vždy do 20-25%. Pokud jsou palivem polena, tak se do něj skládají podélně, pokud je to štěpka, tak se hází lopatou. Tím, že má kotel na dně přikládací komory masivní stabilní litinový rošt, nemusíte se bát, že byste něco rozbili.

Přikládací komora je celonerezová, dvouplášťová a je vyměnitelná. Kotle o výkonu 20 a 30 kW mají objem komory 166 litrů, kotle o výkonu 40 a 50 kW mají objem komory 215 litrů. Na dně přikládací komory je otvor, kterým je přiveden k připravenému palivu horký vzduch ze zapalovače, který palivo zapálí.

Vlevo na dně přikládací komory se nachází masivní žárobetonový blok, který tvoří rotační spalovací prostor. Tento rotační spalovací prostor má tvar tunelu, kde na jednom konci je boční tryska, která nasává z plnícího prostoru prchavou hořlavinu a na druhém konci je vstup do výměníku, který je nad spalovací komorou. Délka tohoto tunelu významným způsobem ovlivňuje kvalitu spalovaní a množství emisí, které odcházejí do komína se spalinami. Díky speciální izolaci může mít ohniště teplotu 1000°C a teplota spalování může být 1300°C. Spalované plyny rotují ve vodorovné spalovací komoře, kde se dokonale promísí s předehřátým, přesně dávkovaným vzduchem. Viz video zde.

Výměník kotle je svislý z kotlového plechu a je opatřen turbulátory, které zajišťují dokonalé předání tepelné energie ze spalin do vodního prostoru výměníku. Že to není nic jednoduchého poznáte na tom, že při vstupu do výměníku mají spaliny teplotu 1300°C a na výstupu jen cca 180°C. To je rozdíl více než 1100°C na délce výměníku cca 70cm. Turbulátory ve výměníku slouží také jako poloautomatické čištění, kdy na čele kotle je páka, kterou několikrát pohýbete a teplosměnné plochy výměníku vyčistíte. Nečistoty spadnou do spalovací komory, kde jsou spáleny.

Nad výměníkem se ještě nachází odtahový ventilátor, lambda sonda a výstup z kotle do komína. Ten je nezvykle umístěn v levém zadním rohu „stropu“ kotle. Ventilátor má plynule řízené otáčky. Díky tomu dokáže precizně reagovat na podmínky spalování v kotli a na informace, které získal řídící systém z lambda sondy a ostatních čidel kotle. Lambda sonda je důležitou součástí kotle a celého spalovacího procesu.

Firma Guntamatic vyrábí všechny kotle jen a pouze s lambda sondou. Argument některých výrobců, kteří vyrábí kotle bez lambda sond a tvrdí, že lambda sonda není v dnešní době potřeba je nesmysl. I dvoutunové osobní auto ji potřebuje aby mohlo jezdit za 7 litrů na 100 km. Tímto příkladem jsem již napověděl, že lambda sonda se významným způsobem podílí na úspoře paliva daného zařízení, ale také na tom, že kotel vypouští do ovzduší nízké emise. Při pohledu na servopohony, řídící v kotli BMK poměr přiváděného vzduchu pro rošt a pro spalovací komoru, každého zaujme, jak často je nutná korekce, pro dosažení ideálního spalování. Pokud zařízení lambda sondu nemá, je sice levnější, ale o to více má majitel kotle práce se seřízením spalování a musí počítat s vyšší spotřebou paliva.

Aby vše co bylo výše popsáno mohlo fungovat je k tomu zapotřebí řídící systém. Ten je umístěn v místě, kde by ho málokdo čekal a to je na „stropě“ kotle. Řídicí systém mají všechny kotle Guntamatic úplně stejný, jen je v něm nahrán vždy jiný software. Uživatel se s řídícím systémem dorozumívá prostřednictvím dotykového displeje, na kterém je barevné grafické menu se všemi nabídkami potřebnými k nastavení a obsluze kotle. Řídící systém lze doplnit ekvitermní regulací, která umožňuje řídit 3 čerpadla pro topný okruh a 1 čerpadlo pro bojlerový okruh a 2 směšovací ventily. Každý topný okruh může být osazen pokojovou analogovou, nebo digitální stanicí, která může sloužit jako dálkové ovládání kotle, např. z obývacího pokoje, pokud to do kotelny máte daleko. Pokud by vám ovládání 3 topných okruhů a 1 bojlerového bylo málo, lze pomocí externích rozšiřovacích modulů ovládat až 9 čerpadlových topných okruhů, 3 bojlerové okruhy a 6 směšovacích ventilů. Celý systém lze monitorovat a ovládat přes vizualizační software, nebo pomocí GSM komunikátoru mobilním telefonem.

Já osobně mám na tomto kotli nejraději funkci automatického zapalovače. Ta je zde dotažená opravdu k dokonalosti. Uživatel má možnost kotel zapálit 3 způsoby. Zaprvé po naložení kotle můžete stisknou tlačítko zapálení a kotel se ihned zapálí. Zadruhé můžete kotel naložit a nastavit v řídícím menu den a čas, kdy chcete aby se kotel sám zapálil. Zatřetí (tuto funkci přímo zbožňuji) kotel naložíte, nastavíte teplotu AKU nádrže a při poklesu AKU nádrže na tuto teplotu se kotel sám zapálí a dotopí AKU nádrže na požadovanou teplotu. Poslední dvě  funkce vás k ničemu nepotřebují (tedy, pokud nepočítám to naložení paliva do kotle).

No řekněte, není to úžasné? Přijít do kotelny klidně i v obleku, otevřít vyhaslý kotel (jsou lidi co v něm topí 1x za 3 dny a ty 3 dny je schopen dodávat kotel teplo z AKU nádrží do topného systému), naložit ho palivem a zase odejít, protože víte, že se kotel sám zapálí až to bude potřeba. A nikdo z vás neucítí žádné „kotelnické aróma“.

Pokud máte v záloze například plynový kotel, potom budete díky funkci kotle BMK „blokování hořáku“ časově úplně nezávislí. Systém vždycky preferuje prioritu vytápění kotlem BMK. Teprve v případě, že kotel BMK nelze zapálit po vybití akumulační nádoby, systém nastartuje záložní, např. plynový kotel. Aby zbytečně nenabíjel akumulační nádobu a její plná kapacita zůstala k dispozici pro kotel BMK, automaticky dojde k uzavření potrubí z akumulační nádoby k rozdělovači a otevření cesty ze záložního kotle k rozdělovači. Po zapálení kotle BMK se vše automaticky přenastaví do výchozího stavu a záložní kotel je vypnut. I když kotel BMK netopí a je nahrazen záložním kotlem, regulace topných okruhů jednotkou BMK je zachována.

Pokud byste měli o takové zařízení zájem, je potřeba si připravit minimálně 270 tisíc Kč. Že se vám to zdá hodně, oproti levným zplyňovacím kotlům na dřevo za cca 60 tisíc Kč? Ano, je to hodně, ale přesto je to výhodnější investice než „ta levnější“ varianta.

Proč?

1.  Za dobu životnosti kotle BMK, která je minimálně 30 let, ale reálně i 45 let, zaplatíte tu levnou variantu nejméně čtyřikrát. Z praxe víme, že se levné kotle většinou dožijí 7 let, ale se zplyňovacím kotlem starším 15 let se setkáte jen výjimečně.
…a to už samo o sobě je dražší

2. Pokud si ověříte, že kotel BMK ušetří obvykle až 50% na palivu oproti „levným instalacím“ a kromě samotného paliva si nezapomenete připočítat i úsporu práce a úsporu na dopravě
… - právě počítáte Vaši úsporu

 3. Velký přikládací prostor kotlů BMK v kombinaci s možností odloženého automatického zapálení nabízí úžasný komfort
… a ten je prostě k nezaplacení      


Celý koncept spalování s rotační spalovací komorou má značnou převahu nad běžnými kotli v účinnosti, flexibilitě a ochraně životního prostředí. Umožňuje delší dobu hoření při podstatně vyšších teplotách a značně zvyšuje účinnost. To vše zajišťuje optimální využití dřevních plynů, minimalizuje vypouštění popílku a škodlivin  zajišťuje nejvyšší účinnost.

V roce 2011 se kotel BMK dočkal inovace vzhledu a nového řídícího systému s moderní grafickou ovládací jednotkou. Vnitřní části zůstaly i po 9 letech beze změn. To je důkazem toho, že zařízení již v době svého vzniku bylo vyvinuto a vyrobeno nadčasově. Ani dnes, po 10 letech existence kotle BMK, se na trhu neobjevilo žádné jiné zařízení, které by se mu podobalo a nebo splňovalo takovýmto způsobem vysoké nároky dnešního uživatele. A  to beru do úvahy i špičkové kotle Guntamatic řady Synchro a Biosmart .


Schéma možného zapojení :

 


To nejdůležitější na závěr :

"Náš koncept úspěchu je jednoduchý a logický:
neprodáváme nic, o čem nejsme přesvědčeni.
Neslibujeme nic, co nemůžeme dodržet".
Kurt Kaufmann, již 25 let vedoucí servisu

Prospekt BMK 


Pokud by vás ještě něco zajímalo, napište na email smeja@esel.cz
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz