Vzhledem k tomu, že minulé testy (Test 1, Test 2) spalování dřeva v kotli Guntamatic Biosmart měly u Vás čtenářů velký ohlas, rozhodl jsem se uskutečnit další test. Tentokrát se jedná o test spalování dřevěných špalíků (hrubé štěpky o délce 5-12cm).

Testované špalíky pocházely z Brdských lesů (od majitele kotle Guntamatic Biosmart, který má kotel již 17 měsíců) a byla to směs listnatých a jehličnatých stromů o délce 5-12 cm a průměru do 6 cm.

Špalíky se vyrábějí na dřevním drtiči, který může vypadat např. takto:   

Upozorňuji, že se nejedná o žádné úřední měření apod. Jde jen čistě o to, aby si každý kdo má zájem si tento kotel koupit, udělal orientační představu, co od něj může čekat. Pokud by si chtěl někdo udělat skutečnou představu, tak může využít naší nabídku a přijet si do Salonu kotlů (www.SalonKotlu.cz) se svým palivem toto vyzkoušet. Všichni jste vítáni.
Objednejte se na tel.čísle 775 283 001.                           

Test byl proveden v kotli Guntamatic Biosmart 22 kW  v kotelně v Salonu kotlů dne 25.2.2012.  Začal v 10:00 hod. V tuto dobu bylo venku +5°C. Objekt se vytápí na 21,5°C. Teplota topné vody, která proudila do objektu byla 34°C. V AKU nádrži (1800 litrů) před zátopem byla nahoře teplota 39°C a dole 34°C. Stav nabití AKU nádrže na začátku testu byl 11%.  

 

  

 

Takto vypadaly špalíky, s kterými byl proveden test. Pocházejí z Brdských lesů od majitele kotle Guntamatic Biosmart 14 kW, který s nimi standardně topí. Vlhkost byla v rozmezí 11-16%. Celkem pro test bylo připraveno 125 litrů paliva. Dvě bedny o objemu 50 litrů a jedna bedna o objemu 25 litrů.

 

 

 Na těchto obrázcích je vidět, jak vypadal kotel před testem. Na litinovém roštu kotle byly zbytky popela z předchozího topení.

 

 

K zátopu byly použity drobné větve listnatých a jehličnatých stromů. Do kotle byla pro zátop nasypaná výška zátopové vrstvy cca 5-10 cm.

 

 

Po nasypání zátopové vstvy, byly zavřeny spodní dvířka a kotel byl plnícími dvířky naplněn špalíky až po "strop".

 

 

 

V jedné 50 litrové bedně zbylo cca 2/3 paliva. Na obrázku vpravo je vidět již opět otevřené spodní dvířka po úplném naplnění kotle. Kotel je připraven k zapálení.

 

 

V 9:55 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 47°C
Režim: Start
Doba hoření: 0 hod.
Spaliny: 36°C
Obsah CO2: --%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 39°C
AKU uprostřed: 35°C
AKU dole: 34°C
Stav nabití AKU: 12%
Kotlové čerpadlo: otáčky 0% 

  

 

Stav kalorimetru na kotli před zahájením testu byl 13.171,2 kWh. Stav kalorimetru na vedení mezi AKU nádrží a vytápěným objektem byl 22.787,0 kWh.

 

 

Podpálení se provádí pomocí tekutého PEPO, které se nastříká do pravého dolního rohu na palivo. Toto postříkané palivo se podpálí tuhým PEPO (o velikosti 2x1x1cm). Podpalovat jen sirkami, nebo zapalovačem nelze, neboť při zapalování již běží odtahový ventilátor, který jakýkoli plamen ze sirek nebo zapalovače "sfoukne". Kotel byl zapálen v 10:00 hod.

 

 

 

Kotel se postupně rozhořívá. Až dosáhne teplota spalin 120°C (u kotle 22kW, u kotle 14 kW musí být teplota spalin 140°C), tak se zavřou spodní dvířka.

 

 

 

Po 5 minutách od zapálení je již teplota v kotli dostatečná na to aby kotel začal vyrábět dřevoplyn, který je ihned spalován ve vyhořívací komoře a energie vzniklá spalením je pomocí výměníku předávaná do topné vody.

  

 

 

V 10:10 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 71°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 0 hod.
Spaliny: 213°C
Obsah CO2: 12,5%
Účinnost: 89%
AKU nahoře: 38°C
AKU uprostřed: 35°C
AKU dole: 34°C
Stav nabití AKU: 11%
Kotlové čerpadlo: otáčky 75%

 

 

V 10:30 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 66°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 0 hod.
Spaliny: 209°C
Obsah CO2: 11,9%
Účinnost: 89%
AKU nahoře: 38°C
AKU uprostřed: 35°C
AKU dole: 34°C
Stav nabití AKU: 11%
Kotlové čerpadlo: otáčky 63% 

 

 

Z komínu se ani nezakouří. 

 

 

V 11:00 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 69°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 1 hod.
Spaliny: 221°C
Obsah CO2: 12,6%
Účinnost: 89%
AKU nahoře: 39°C
AKU uprostřed: 35°C
AKU dole: 35°C
Stav nabití AKU: 13%
Kotlové čerpadlo: otáčky 100%

 

 

 

V 12:00 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 69°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 2 hod.
Spaliny: 218°C
Obsah CO2: 11,3%
Účinnost: 88%
AKU nahoře: 69°C
AKU uprostřed: 39°C
AKU dole: 39°C
Stav nabití AKU: 39%
Kotlové čerpadlo: otáčky 100% 

 

 

 

 

V 13:00 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 69°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 3 hod.
Spaliny: 115°C
Obsah CO2: 2,1%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 68°C
AKU uprostřed: 42°C
AKU dole: 38°C
Stav nabití AKU: 40%
Kotlové čerpadlo: otáčky 54% 

 

 

 

V 15:30 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 61°C
Režim: Přiložit
Doba hoření: 3 hod.
Spaliny: 50°C
Obsah CO2: 0,0%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 63°C
AKU uprostřed: 41°C
AKU dole: 40°C
Stav nabití AKU: 37%
Kotlové čerpadlo: otáčky 0%

 

 

15.30 hod. bylo podle teploty spalin jasné, že kotel vyhasíná a proto byl otevřen. Na dně byly žhavé uhlíky, které by mohly zapálit nové palivo, pokud by se do kotle přidalo. V tomto případě již nebylo přikládáno.

 

 

Po ukončení testu v 15:30 hod. byl stav na kalorimetru kotle 13.226,2 kWh a na kalorimetru mezi AKU nadrží a vytápěnou budovou 22.821,4 kWh. Vyrobeno bylo celkem 55 kWh = úspora 143 Kč při sazbě 2,60 Kč/kWh. Tento vzorec platí jen za podmínky, že máte doma nejnižší sazbu od ČEZu díky přímotopům. Pokud máte jen normální sazbu 4,60 Kč/kWh, tak úspora činí 253 Kč. Sazby odpovídají stavu v roce 2012.

 

 

Pokud si chcete vyzkoušet i vy svoje palivo spalovat v kotli Guntamatic Biosmart, tak neváhejte a objednejte se do Salonu kotlů (www.SalonKotlu.cz), kde si vše můžete vyzkoušet

 

 

Celý test si můžete prohlédnout také na tomto videu. 

 

Více o kotli se dozvíte zde.

Test 1 - spalování měkkého dřeva v kotli Biosmart naleznete zde.
Test 2 - spalování tvrdého dřeva v kotli Biosmart naleznete zde.

Video se zátopem a hořením v tomto kotli je ke shlédnutí zde.

Pokud máte o kotel zájem, vyplňte poptávku zde.

Foto © Libor Směja

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz