Taková kotelnička … A jde to!

21.11.2010 | František Švamberg, PRESTO o.s. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Ponast KP10 | Téma: Informace o automatických kotlích

„Vole hustý „ … tak by komentoval současný školák, vybavený češtinou, pohled na standardní komín.
TO, co na snímku vidíte/nevidíte, je stav po startu moderního kotle PONAST. Kondenzát se odpařuje, spalovací komora se vypaluje a – kde nic, tu nic. I soused se přišel zeptat, zda už tu raketu (= nový komín v antikoru) spustíme a kroutil hlavou, když viděl na displeji řídicí jednotky 60°C…

  

Pro pořádek ale začněme z kraje.

Mladá rodina, užívající dobře izolovaný domek s kotlem elektro a uhelným, hledala cestu, jak mít doma teplo. Varianty umouněného táty-topiče a nehorázných elektrofaktur už byly vyzkoušeny.
Protože informace o možnosti automatického vytápění i o současné státní podpoře peletových zdrojů jsou dostupné, vyhledal mě pan Marek už s jasným plánem, podpořeným bankovním příslibem dotace. Bylo proto možné naplánovat koncepci zdroje i nový, vložkový komín.

Spolupráce s výrobní firmou PONAST – Valašské Meziříčí proběhla opět na 1*, kotlík KP10 s elektrickým zapalováním byl dodán bez chyby.

Příjemným překvapením majitele bylo vybílení kotelny, nová dlažba, úměrná vážnosti akce a komín, který právě dostával čepici.
Prostorově vznikla kotelna z bývalé dvorkové prádelny. Pár stěhovacích válečků tedy nahradilo zbytečnou manipulaci do sklepa. Protože u výrobků PONAST je prohoření vyloučeno, provedli jsme vedle stojící zásobník z OSB – na míru.
Topenářské dopojení kotle do stávajícího systému také neudělalo problém: zdatní topenáři prováděli už odpoledne tlakovou zkoušku. Pan Marek osvědčil všestranný přehled, úprava elektroinstalace splnila požadavek ovládat více zdrojů.
Druhý den už následovala rutinní kontrola funkcí kotle a první nasypání pelet do zásobníku. Za dobu instalace tedy domek nestačil vychladnout.

 
 
 

Protože se kotle KP vyznačují bezproblémovým provozem, pěkným designem a hovoří s Vámi srozumitelnou češtinou, dá se říci, že přibyl spolehlivý partner do domácnosti.

V duchu slyším radostné zvolání dětí: „ZIMO, přijď - jsme připraveni!“

Za PRESTO o.s. - F.Švamberg 
IČ : 608 45 082
ODB.dodavatel

Foto © autor


Aktualita: A jde to !

Vítám všechny zájemce, kteří se orientují na pozitivní zprávy a doplňuji aktualitu k níže uvedenému článku Taková kotelnička.
Dnes už můžeme (ve shodě s majitelem) připsat: Přináší nám radost .
Jak bylo uvedeno dříve, v důkladném plánování majitele nutno podtrhnout předběžné jednání s úřady, s dodavateli, i jeho aktivní účast při tvorbě díla. Nyní tedy nehledíme do jakéhosi oprýskaného koutu, kam byl (snad omylem) postaven profi výrobek, ale na pěkný topný zdroj, který každého zaujme.
Kotel KP10 dělá automaticky to, co má v programu, popele je skutečně minimum, obsluha se tedy blíží nule. Ke všemu můžeme přidat i finanční výsledek: po šesti týdnech od vyúčtování obdržel investor dotaci – v plné výši a bez oprav.
Je skutečně potěšitelné vidět ve tváři majitele klid a pohodu, s jakou může své rodině připravovat Vánoce.

F.Švamberg – PRESTO o.s.
20.11.2010
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz